GEKA DESTEĞİ İLE TRİPOLİS ANTİK KENTİ HAYAT BULUYOR..

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın bölge turizmine verdiği destek ile antik kentler turizme açılacak. Denizli Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Korkmaz “Tripolis Antik Kenti Koruma ve Tanıtma Projesi'ni turizmhaberleri.com'a yazdı..

07 Ocak 2014 Salı - MEHMET KORKMAZ
DENİZLİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ


Bölgesel Kalkınma Ajansları, merkezi hükümetten bağımsız bir idari yapıda sınırları belirlenmiş bir bölgenin sosyo-ekonomik koşullarını geliştirmek amacıyla kurulmuşlardır. Bölgenin potansiyelini ve sorunlarını göz önüne alarak geliştirdikleri politikayla bölgedeki ekonomiyi canlandırmak ve bölge halkının bu gelişmeden yararlanmasını sağlamak için çalışmalar yaparlar.

2006 yılında “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri hk. Kanun '' ile İzmir ve Çukurova da pilot uygulama ile kurulmaya başlayan Kalkınma Ajanslarından Denizli, Aydın ve Muğla illerini içine alan bölgede kurulan GEKA Güney Ege Kalkınma Ajansı 2010 yılı Mayıs Ayından itibaren aktif olarak çalışmalarını devam ettirmektedir. GEKA kuruluşundan itibaren sorumlu olduğu bölgede gerek STK, gerek özel sektör ve gerekse Kamu Kurum ve Kuruluşlarının planlama ve bölge ile ilgili üretilen projelerin uygulamasında destek sağlamıştır. Özellikle turizm altyapı projeleri ve doğrudan faaliyet desteği ile bölgemizin turizm endüstrisine yaptığı katkılar çok değerlidir.

“GEKA 2013 Yılı Alternatif Turizm ve Turizm Altyapısı Destek Programları '' kapsamında Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hazırlamış olduğu “Tripolis Antik Kenti Koruma ve Tanıtma Projesi '' ile büyük beğeni toplamış, projemiz 26 Aralık 2013 tarihinde aynı programda başarılı olan diğer projelerle birlikte tanıtılmış ve uygulamaların başlatılması SÖZLEŞME İMZA TÖRENİ ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan proje hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse;

Tripolis Antik Kentinin yer aldığı Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Yenicekent kasabası, termal turizm potansiyeline sahip bir bölgedir. Hali hazırda var olan termal işletmeler, küçük ölçekte varlıklarını devam ettirmektedir. Buldan ilçesi de ünlü tekstil kültürü ve ünlü Buldan Evleri ile bölgeye yerli ve yabancı ziyaretçi çeken önemli bir unsurdur. Tripolis Antik Kenti'nin kurulmuş olduğu bu bölge aslında İncil'de adı geçen yedi kiliseden biri olan Laodikeia Kutsal Haç Kilisesi'nin bulunduğu Laodikeia Antik Kenti, Hierapolis Antik Kenti ve yine İncil'de adı geçen ST. Jean Kilisesi'nin bulunduğu Philadelphia (Alaşehir) Antik Kenti'nin oluşturduğu üçgenin ortasında yer almaktadır. Çok sayıda turistin ziyaret ettiği bu üç antik kentin gezi güzergahlarının üzerinde yer alan Tripolis, turizm için avantajlı bir konuma sahiptir.

Ayrıca bu kentlere erken Hıristiyanlık döneminde yapılmış kiliseleri nedeniyle yoğun bir biçimde yönelen inanç turizminin ilgisini çekebilecek erken Hıristiyanlık dönemi kiliseleri Tripolis Antik Kenti'nde de yer almaktadır. İki tanesi açılmış olan erken dönem kiliselerden Erken Bizans Kilisesi 4 ismi verilen kilise, duvarlarında fresk kalıntıları ile birlikte hemen hemen çatısına kadar korunarak günümüze ulaşabilmiştir.

Tripolis Antik Kenti Koruma ve Tanıtım Projesinin genel amacı; alternatif turizm potansiyeli bulunan Buldan İlçesine kültür ve turizm değeri yüksek bir Antik Kent Kazandırmak ve bu sayede bölgeye gelen ziyaretçi sayısını, ziyaretçilerin konaklama miktar ve sürelerinin ve gezilen alan sayısının arttırılması ve bu sayede bölgenin turizm sektörüne katkıda bulunmaktır. Tripolis Antik Kenti'nin yoğun emek verilerek ortaya çıkarılan yapılarının korunması, alt yapısının hazırlanarak turizm için çekici bir hale getirilmesi, bölgenin var olan turizm potansiyelini daha da arttıracak, bölgeye gelen yerli ve yabancı turist sayısını, konaklama sürelerini ve ziyaret edilen alan miktarını arttıracaktır. Böylelikle bölgede var olan turizm işletmelerinin gelirlerinin artmasına ve yeni tesis ve işletmelerin kurulmasına katkı sağlanacaktır.


Tripolis Antik Kenti, Denizli il merkezinin 40 km kuzeyinde Buldan İlçesi Yenicekent Kasabası' nın doğusunda Büyük Menderes Nehri ile kasaba arasındaki yamaçlar üzerinde 265 hektarlık alanda kurulmuştur. 6.000 metre çevresi olan Tripolis Antik Kenti, Laodikeia' ya 30 km, Hierapolis' e 20 km mesafede, kuruluş biçimi ve şehircilik anlayışı ile yörenin en zengin kentlerindendir. M.Ö. II yy' da kurulan şehir Helenistik Roma ve Bizans dönemini yansıtır. Yrd. Doç.Dr. Aytekin ERDOĞAN' ın bilimsel başkanlığında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze başkanlığında 2007, 2008, 2009 yılları arasında sondaj, kurtarma kazısı, çevre düzeni ve temizlik çalışması birlikte yapılmıştır. 2010-2011 yılında Kazı Heyeti oluşturulamadığından kazı çalışması yapılamamıştır.


Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizli Valiliği, Denizli İl Özel İdaresi ve Pamukkale Üniversitesi ve yerel yönetimlerin destekleriyle yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları, 2012 yılından itibaren yılın 12 ayı olmak üzere Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bahadır DUMAN' ın bilimsel danışmanlığında büyük bir hızla ilerlemekte ve yoğun toprak erozyonu sayesinde oldukça sağlam kalabilmiş cadde, sokak, agora (pazaryeri) ve kilise gibi kamu yapıları, mimari ve plastik sanat eserleri ve duvar resimleri ile birlikte gün yüzüne çıkarılmaktadır.


Ancak yoğun çalışmalar sonucunda ulaşılan sonuçlar, antik kentin yapılarında tahribata yol açan ve antik kente gelen ziyaretçilerin kentin tüm alanlarını gezebilmesini kısıtlayan dış etkenler nedeniyle zarar görmektedir. Bu olumsuz dış etkilerin giderilmesi amacı ile toplamda 3 km²'lik bir alana yayılan Tripolis Antik Kenti'nin etrafının 6 km uzunluğunda bir tel çit ile çevrilmesi amaçlanmaktadır.

Böylece Antik kentin gerek ortaya çıkarılarak restore edilmiş yapılarının, gerekse henüz çalışma yapılamamış yapılarının korunması ve turizm potansiyellerinin yitirilmemesi ve ziyaretçilerin kenti daha rahat gezebilmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca kentin önemli yapılarına konması planlanan bilgilendirme levhaları ile antik kenti gezen ziyaretçilerin kent hakkında ayrıntılı ve doyurucu bilgiler edinmeleri amaçlanmaktadır. Tanıtım faaliyeti olarak ise antik kenti tanıtan, Türkçe ve İngilizce olmak üzere broşür basılması ve bu sayede Tripolis Antik Kenti'nin ve Denizli İli'nin kültür varlıklarının tanıtılması amaçlanmaktadır.


Tripolis Antik Kenti'nin turizm potansiyelinin kullanılarak bölgeye gelen turist sayısının arttırılması, hedef gruplar olan termal kaplıca işletmeleri, turistik konaklama tesisleri, yayla turizmi yapan tesisler gibi alternatif turizm tesisleri ve turistlere yönelik bölgeye özel el işi satan esnaf ve ziyaretçilerin her türlü ihtiyacını karşılayabilecek esnaf ve işletmenin gelirlerinin artması, niteliklerinin gelişmesi ve yeni yatırımların yapılmasına katkı sağlayacaktır. Antik kentin söz konusu proje sayesinde tel örgü ile çevrilerek turnikeli sistem ile ziyaretçi kabul etmesi doğrudan yararlanıcı olan Denizli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün çalışmaları ile turizm Bakanlığımız gelirlerini arttıracak ve bu sayede yeni kültürel ve turistik faaliyetlere daha fazla destek sağlanabilecektir.

Tripolis Antik Kenti' nde 2012 yılından bu yana yılda 12 ay devam eden kesintisiz ve verimli kazı çalışmaları yapılmakta ve birbirinden eşsiz eserler gün yüzüne çıkmaktadır. Bu hızla ve verimle devam eden çalışmalar sonucunda Tripolis Antik Kenti, Hierapolis Antik Kenti ve Laodikya Antik Kenti' nden sonra İlimizde UNESCO Dünya Miras Listesi' nde yer alan 3. Antik Kent olacaktır.


Kaynak: turİzmhaberlerİ.com

                Google+ paylaş               
GEKA DESTEĞİ İLE TRİPOLİS ANTİK KENTİ HAYAT BULUYOR..
          
Günün Haber Başlıkları Yorumlar

Benzer Haberler :
     MERMER OCAĞI RUHSATI VERİLEN ARAZİDE ANTİK YERLEŞİMER BULUNDU
     ATSO'DAN ANTALYA TURİZMİNE FESTİVAL DESTEĞİ
     KASAPLAR ODASI'NDAN VALİYE KESİK MİNARE DESTEĞİ
     LAODİKYA ANTİK KENTİ KAZILARINI HIZLANDIRACAĞIZ
     İŞTE 12 AY DESTEKLENECEK 20 ANTİK KENT VE ÖREN YERİ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx