Güzel haber: Sit Alanında Otoyol İznini Yargı Durdurdu

Yazarımız Yusuf Yavuz onlarca haber yaparak takipçisi oldu. Türkiye'nin tanıtım yüzü, dünyaca ünlü Kaputaş plajını da içine alan bölgede yapılmak istenen otoyol projesinde yargıdan emsal niteliğinde bir karar çıktı… Yusuf Yavuz

13 Mart 2018 Salı - Yusuf YAVUZ- turizmhaberleri.com- Antalya

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Kaputaş plajı ve kanyonunu da içine alan 1. Derece Doğal SİT Alanından geçirilmek istenen otoyol projesine yargıdan yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından inşa edilmek istenen 28,7 kilometrelik Kaş-Kalkan otoyolunun yaklaşık 3 kilometrelik kısmı sit alanını kapsıyordu. Bunun için uygun görüş veren Antalya Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu'nun kararına sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar dava açtı.

Davayı gören Antalya 4. İdare Mahkemesi, vatandaşların iptal talebini haklı bularak sit alanında otoyol yapımına izin veren koruma kurulunun kararının yürütmesini durdurdu. Kesin inşaat yasağı bulunan sit alanından karayolu geçirilmesi konusunda koruma komisyonunun izin verme yetkisinin bulunmadığına dikkat çekilen Mahkeme kararında, yol geçirilen kısmın sit statüsünün kaybolacağı belirtilerek işlemin hukuka aykırı olduğuna hükmedildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Kaputaş plajı ve çevresi, barındırdığı biyolojik çeşitlilik ve jeolojik oluşumlar nedeniyle 1. Derece doğal sit alanı olarak koruma altına alındı. Ancak Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü, Kaputaş'ın bulunduğu alanı da kapsayan mevcut sahil yolunun hemen üzerinden yeni bir otoyol inşa etmek için proje hazırladı. Kaş-Kalkan arasında inşa edilmek istenen 28,7 kilometrelik bölünmüş otoyol projesinin 2842 metrelik kısmı Kaputaş'ı da içine alan Kaş-Kalkan Güney Yamaçları 1. Derece Doğal Sit Alanı'nı kapsıyordu.

KORUMA BÖLGE KOMİSYONU SİT ALANINDA OTOYOLA İZİN VERDİ
Otoyol yapımı için görüşü sorulan kurumlardan biri olan Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, 1. Derece doğal sit alanından geçirilecek olan otoyol projesini uygun bularak 26 Ağustos 2016 tarihli kararıyla da onayladı. Tarım alanlarının yanısıra doğal ve arkeolojik sitleri de ekileyecek olan otoyol projesine karşı iki ayrı dava açan Kaşlı vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri, hem ÇED Gerekli Değildir kararının hem de koruma komisyonunun izninin iptalini talep etti.

VATANDAŞLAR VE STK'LAR OTOYOL İZNİNE İKİ AYRI DAVA AÇTI
Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği, Kaş Çevre Platformu, Kaş Koruma Platformu ve Peyzaj Mimarları Odası'nın yanı sıra 77 vatandaşın açtığı davayı gören Antalya 4. İdare Mahkemesi, sit alanından otoyol geçişine izin veren Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu'nun kararını hukuka yakırı bularak yürütmesini durdurdu. src=/img/haber/manset/mahkemekararısonuc.png border=0 width=450 hspace=5 vspace=5>
MAHKEME 'KORUMA KOMİSYONUNUN İZİN VERMER YETKİSİ YOK' DEDİ
Kesin inşaat yasağı bulunan 1. Derece doğal sit alanından karayolu geçişi konusunda koruma komisyonunun izin verme yetkisinin bulunmadığının altı çizilen mahkeme kararında, “kesin inşaat yasağı bulunan 1. Derece doğal sit alanlarında karayolu inşası, sonuç itibariyle yol geçen bölümünün sit statüsünün kaybolması sonucunu doğuracak bir müdahale '' olduğuna hükmedildi.

YERİNDE İNCELEME YAPILMADI, BAKANLIK UYARILARI DİKKATE ALINMADI
Otoyolla ilgili başvurunun ardından, ilgili yönetmelik gereği koruma komisyonunca belirlenecek uzmanlar tarafından yerinde inceleme yapılmadığını ve yalnızca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün özet raporuyla yetinildiğinin altı çizilen mahkeme kararında, ayrıca Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü'nün otoyolla ilgili dile getirdiği olumsuzlukların ve güzergah değişikliği önerisinin de dikkate alınmadığı kaydedilerek, “Bu durumda dava konusu işlemde sebep ve amaç yönleriyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır '' denildi.

AV. TUNCAY KOÇ: 'OTOYOL PROJESİ TAMEMEN İPTAL EDİLMELİ'
Mahkeme kararının ardından bir değerlendirme yapan davanın avukatlarından Tuncay Koç, “Karar sevindiricidir. Türkiye'nin önemli bir doğa alanında, doğal ve arkeolojik sitlerin içinden geçen bir yola ihtiyaç bulunmamaktadır. Tarım ve orman alanlarını bölecek bu projeden derhal vazgeçilmelidir. Yöre halkının bu mücadelesi sonuç vermiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü bu projeyi tamamen iptal etmelidir '' diye konuştu.

YUSUF YAVUZ'UN KONU İLE İLGİLİ HABER LİNKLERİ:
www.turizmhaberleri.com/Haberayrinti.asp?ID=32623
www.turizmhaberleri.com/Haberayrinti.asp?ID=32095
www.turizmhaberleri.com/Haberayrinti.asp?ID=31982
www.turizmhaberleri.com/Haberayrinti.asp?ID=31693
www.turizmhaberleri.com/Haberayrinti.asp?ID=31633


Kaynak: turizmhaberleri.com

                Google+ paylaş               
GÜZEL HABER: SİT ALANINDA OTOYOL İZNİNİ YARGI DURDURDU
          
Günün Haber Başlıkları Yorumlar

Benzer Haberler :
     ANKARA'NIN EN GÜZEL FOTOĞRAF KARELERİ ALTINKÖY'DE
     BAKAN ERSOY: HER ESER KENDİ VATANINDA GÜZEL
     ALZHEİMER HASTALARI İÇİN GÜZEL VE KOLAY 50 AKTİVİTE
     MİLLİ PARK'I YAPILAŞMAYA AÇAN PLANI YARGI İPTAL ETTİ!
     DR. SİNAN İBİŞ İLE GÜZEL HAYAT'TA SEZON FİNALİ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx