TURİZMDE YENİLEŞİMLER GENÇLERİMİZE EMANET

19 Mayıs 1919 ile başlayan Milli Mücadelenin 100 yılında Atatürk'ün geleceği emanet ettiği gençlere güvenini yineleyen Hüsnü Gümüş; Dijital çağla birlikte yükselişe geçecek henüz gündeme bile getirilmeyen meslekleri yazdı..

16 Mayıs 2019 Perşembe - Hüsnü GÜMÜŞ-turizmhaberleri.com- Ankara
ATURJET-FIJET Üyesi
1919-100 YIL ÖZEL YAYINI

NUTUK un 100 ncü yılında kendilerine emanet edilen geleceğimizi en iyi yerlere taşıyacaklarına inandığımız çalışmaya ve öğünmeye hakkı olan gençlerimize olan güvenimizi bir kere daha yineliyorum.
Büyük verilerden uygulanabilir sonuçlar elde edilmesi aşamasında devrini bir sonraki endüstri devrimine aktarmaya hazırlanan Endüstri 4.0 oluşumunun turizm eğitimi alan gençlerimizin mesleklerini evrensel ölçülerde geliştirebilecekleri yenileşim önerilerime öncelikle geleceğin kültür ve turizm planlamasını yapacak olan gençlerimizi bekleyen yeni mesleklerine, turizm öğrencilerinin gelecek endişesi taşımamaları açısından, bakarak bir göz atmak istiyorum.

İşbaşı eğitimden örgün eğitime uzanan yelpazede üretebilen işgücüne olan ihtiyacın sürekli olacağı bu oluşumun aynı zamanda Geleceğin çalışma düzeni ile bağdaşan, tüm bilim alanlarının katkıları ile çözümlenebilecek büyük veri oluşumundan yeni bir işlevle uygulanabilir ürünler elde etmek aşamasına taşıyan evrilmeyi de ifade etmektedir. www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=33765

“İşgücü Yeterliliklerinin Mesleki Kariyere Dönüştürülmesi Proje '' lerinin turizm alanında da Teknokentler de Turizm Teknoloji Merkezleri bünyesinde Katma Değeri yüksek turizm ürünlerini Turizm Alan ve Merkezleriyle beraber yeni teknolojileri kullanarak üretecek Turizmin Mühendisleri olarak tanımladığımız öğrencilerimizin 2030 yılı hedeflerini iyi analiz etmeleri, giderek artan işgücü ihtiyacının içinde kendisine hedef seçen ve yetiştiren kişiler olarak yer alabilmeye yönelmeleri gerekiyor.

Her sanayi devriminin kas gücüne duyulan ihtiyacın azaltılmasına, insanların kendine ve düşünce üretmeye daha çok zaman ayırmasına yönelik olduğu sanayi 4.0 devrimi de Dijital çağın oluşturan yapay zeka ve teknolojiye uygun bir ortamda önerileri ile desteklenmeyi bekliyor.
Daha önceki yazılarımızla okurlarımızla paylaştığımız gibi hedef Temel Turizm Eğitiminin ötesinde evrensel başarı ve katkıya yönelinmesi olarak seçildiğinde yeni meslekler de çağdaş bir oluşumla ve birlikte üretmek anlayışı ile gelişecektir. Kendilerine emanet edilen geleceğimizi korumanın bilinci ile evrensel gelişmeleri izlemekte ve içinde Programlanabilir bir geleceğe yönelmenin temel bilgilerini kazanmış gençlerimiz için sadece yol gösterici olmamız yeterli olacaktır.

Bu nedenle nöbetini yerini alacak yeni bir devrime aktarmaya hazırlanan E 4.0 oluşumundan yeni anlayışta yer alabilecek bazı mesleklere burada yer vermek istiyorum. Yıllardır alıştığımız üretim yeri “Made in '' yerine “designed in '' kavramı ile ürünün tasarım yerinin önemini de ortaya koyan küresel üretimlere çözümlerle katkı sağlayan gençlerimin önerilerinin evrende paylaşılması aşamasındayız. Bu bağlamda örgün eğitimler kadar “Kurumsal Akademiler '' anlayışı da dünyaya sunulacak üretimler açısından önemini koruyor.

Alanda Eşleşen Değerler
Verilerle zenginleşen envanter nitelikli bilgilerden uygulamaya yönelik oluşturabilecek değerlere bazı örnekler vermek istiyorum. Evrensel anlamda bilim yapabilecek dillere hakim olacağına inandığımız genç turizmcilerin programlama dillerini de aynı derecede rahatlıkla kullanabilen ortamlarda başarılarına tanık olmanın beklenen bir sonuç olduğunu da ifade etmeliyim.

Kültür Ajandaları Düzenleme Uzmanlığı
KULTIMER Uzmanları olarak çalışan bu meslek grubu mensupları imkanları yerel, ülkesel ve evrensel olarak sürekli olarak izleyen, değerlendiren ve bunlardan kültür, sanat ve her türlü beklentiye yanıt veren içerikleri olan uygulanabilir gezi programları üreten kişilerdir. KULTIMER Uzmanı olarak alışan kişiler kongre ve ziyaretçi büroları ve tur operatörleri bünyesinde gelişmeleri uzun vadeli planlamalar da dahil seyahat seçenekleri haline getiren kişilerdir.

Medya Analistleri
Medya planlarını, tanıtım bütçeleri ile uyumlu olarak hazırlayabilen, analizlerini yapan bunlar tanıtım, pazarlama ve tur programları ile uyumlu hale getirebilen, geçmiş ve geleceğe yönelik olarak uzun vadeli medya izlemeleri yapabilen uzmanlardır.

Kongre Ve Fuar Konusunda Uzmanlaşan Kişiler
Ziyaretçi Büroları analistleri olarak tanımlanan bu guruptaki kişiler talepleri gelecekteki ulusal ve evrensel ziyaret yönlenmelerine göre planlayabilen bunlardan kongre, fuar ve ziyaret programları üretebilen uzmanlardır. Kendi aralarına Fuar ve kongre analistleri olarak ve kongre ve fuarlarda hizmet sunum alnında hizmet veren kişiler olarak alt görev bölümlerine ayrılırlar.

Kongre ve Fuar Organizatörleri Kongre ve fuarcılık alanındaki yapılanmaları uluslararası alana taşıyacak olan “Kongre Organizatörleri (PCO) ve “Fuar Organizatörleri (PEO) dir. Bir toplantıyı ya da fuarı düşünüldüğü andan itibaren yakalayan, ilk adımdan beri sonuna kadar götüren kişileri ifade eden her iki mesleğin bu alandaki gelişmelere uyum sağlamak açısından gerekliliği dünyadaki gelişmeler izlendiğinde görülecektir.

Kongre ve Fuar Organizatörleri kongreleri dünya çapında izleyen, görüşmeleri yapan ve nihai karar aşması için kurumlara, kuruluşlara taşıyan kişilerdir. Bir fuarda zamana ve yerine göre dağıtılacak tanıtım ürünlerinin şekli dahil olmak üzere kongrelerin tüm detayları ve sıfır hata ile kongre yapılması bu kişilerin beceri ve dünya üzerinde oluşturdukları irtibatlarla bağlantılıdır.

Özgün Değerler Ve Kavramlar Oluşturabilen Uzmanlar
Özgün değerlerin (mutfak, gelenekler, kültürel miras gibi) öğün kavramları ile oluşması, turizm dilinin özgün ifadelerle gelişmesi için kavramlar üzerinde çalışan kişilerdir. Bu bağlamda eğitim ortamının akademik anlatımın da yerel kavramlar bazında özenti içermeyen kavramlarla oluşmasına katkı sağlarlar.

Dilin, özgün ifade tarzının önemini 1963 yılında yayınlanan turizm kavramları kitapçığında yer alan ilke kapsamında turizmde ifade tarzının özenti sözcükler ve kavramlar kullanılması nedeniyle yitirilen zaman yine özden gelen kavramlarla oluşturulacak anlatımlarla telafi edilebilecektir. Mutfağımızı, soframızı, tüm geleneklerimizi gastro, termal, inovasyon gibi anlamsızlığa taşıyan kavramlar yerine özümüzden gelen ifade tarzı oluşturabilecek uzmanlara da ihtiyacımız bulunmaktadır.

Ongun Ve Onurluk Tasarlaycılar
Kültür ve değer taşıyıcı olarak kullanılmakta olan ongun ve onurlukların gelişmeler doğrultusunda yeniden tasarlanması, üretilmesinin yanı sıra mevcutların da kalıcılığını ve değer taşıyıcılığını artıran çalışmalara yapacak ekipleri ifade etmektedir.

3 yıl önceki yayınlara yapılan atıfların bile eski sayıldığı büyük veriler döneminde elimizdeki Kültür Şurası, turizm Şurası kararları ve Eylem Planların öncelikle çözülmesi gerekiyor. İçinde pek çok yapı oluşturmayı hedefleyen 2023 Strateji kararlarının kendisini yaşatmaya yönelik bir yapı oluşturmaması nedeniyle bugün yitirdiği değer önümüzdeki en açık oluşumdur. Bu aşamada öncelik kendi enerjisi kuruluşuna ve devamına yetmeyen Başkanlık, Komisyon, Platform, Konsey, Turizm Temsil ve İcra Heyetleri gibi atıl yapılanmalar yerine dinamik, işlevsel bir örgütlenme modeli oluşmasından geçmektedir.

Kıymet ve Nedret Kavramları Özdeşleşen Turizm Anlayışı
Koruma kullanma dengesi olarak bilinen kavramların nadir bulunan turizm arz imkanları birlikte kullanıldığı ve sayılara değil kadrini kıymetini bilen ziyaretçilere sunulacak ürünler haline getirilmesi aşamasındaki gezginler ortamında birleşmeye başlayan evrensel turizm çağrıları Depolanan bilgilerin uygulanabilir kararlara dönüşmesi aşamasındadır. SWOT Analizlerinden üretilecek modellerin güncel anlık istatistik, uydu muhasebe sistemleri ile desteklenerek oluşturulması yeni endüstri devriminde yer alacak gençlerimizin hedefleri arasında olmalıdır.

İyi Yönetişim Modelleri
Kamunun ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Kararların ortaklaşa alınmasında ve uygulanmasında müşterek çözüm noktaları bulunmasını ifade eden yönetişim kavramı katılımcılık ilkeleri ile programlanabilir veriler haline dönüştürüldüğünde iyi yönetişim anlayışına da dijital ortamda da ulaşmak mümkün olabilecektir. Gençlerimizin evrensel yönetimlerde yer alabilecek ilkelerle yetiştiğini biliyoruz.

Ağır ve yavaş yapılanmaların yerini teknoloji ve birlikte üretimlerin serbest çalışma ortamında oluşturdukları yeni bir çalışma düzeninde gerçekleştiği gerçeğini unutmamak gerekiyor. Varlığımız geleneklerimizi, dilimizi, yenileşim modelleri ile aktarabildiğimiz sürece anlaşılabilir ve anlatılabilir olacaktır. Yoksa 50 yıllık 50 milyon turist kavramını tekrarlamanın hiçbir katkı sağlamadığını ve gişe memuru anlayışı ile turist saydığımız yıllara geri dönmenin anlamsızlığını da terk etme aşamasıdır.

Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdürü M. Teoman ALEMDAR ın 2022 yılına kadar 73 milyon eğitimli gence iş imkanı sunan bir sektörün varlığına değinen araştırmasını tüm kurum ve kuruluşlara uluslararası standartlarda eğitimli iş gücü, yetiştirilmesi anlamında yol gösterici olması, gençlerimizin de ilk dörde girebilme kapasitesi olan bir ülkede olmanın gururunu taşımaları dileği ile burada paylaşmak istiyorum.

Bu arada TEMPO Turun 17-19 MAYIS tarihlerinde Ankara çıkışlı olarak düzenlediği Sinop, Gerze ve Samsun da önemli ziyaret noktalarını kapsayan Atatürk ün İzinde İstiklal Yolu Turunu da örnek olarak kutlamak istiyorum.

Kaynak: turizmhaberleri.com

                Google+ paylaş               
TURİZMDE YENİLEŞİMLER GENÇLERİMİZE EMANET
          
Günün Haber Başlıkları Yorumlar
    GÜZEL YAZI
    Güzel bir yazı olmuş, elinize, kaleminize sağlık Hüsnü Bey Amca...


Benzer Haberler :
     TURİZMDE YENİ GİRİŞİMLER YARIŞMASI BAŞLIYOR
     SİVAS DİVRİĞİ ULU CAMİ KİMLERE EMANET?
     SON İKİ YILDA TÜRKİYE TURİZMDE GÜÇLÜ BİR BÜYÜME İVMESİ YAKALADI
     BEİJİNG, KÜLTÜR VE TURİZMDE YABANCI YATIRIMLARA AÇILIYOR
     20 AĞUSTOS 2020 'TURİZMDE SEVGİ VE ÇİÇEK GÜNÜ' OLSUN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx