MEDİKAL TURİZMDE KÜRESEL PAZAR VE TÜRKİYE

Medikal turizm bugün dinamik olarak en fazla büyüyen endüstrilerden biridir.

Sağlık hizmetinin küreselleşmesine doğrudan etkisi olduğu düşünülen medikal turizm kesinlikle küresel olarak güçlü bir büyüme potansiyeline sahiptir. Bununla birlikte, medikal turizm pazarının dünyanın gelişmekte olan ekonomilerinin çoğunda yoğunlaşması beklenmektedir. Gelişmekte olan ülkeler tıp ve sağlık hizmeti sektöründe giderek teknolojik ilerleme ve kaliteli hizmetlere yönelmektedirler, küresel medikal turizm pazarının ağırlıklı olarak Asya ülkelerinde 2020 yıllarına kadar güçlü bir büyümeye tanık olacağı tahmin edilmektedir. Kanser tedavisi, kardiyovasküler cerrahi, ortopedik tedavi, diş hekimliği, kozmetik cerrahi, üreme tedavileri, kilo kaybı tedavileri, sağlık taramaları ve tıbbi testler ve taramalar gibi tedaviler için insanlar yurt dışına seyahat etmektedirler. Ciddi durumlarda büyük bir hasta nüfusu, ülkelerinin dışındaki uzman doktorlardan ikinci fikir de istemektedirler.

Temel Etkenler…
Medikal turizm tıbbi işlemler için uzun bekleme süreleri ve yüksek tedavi maliyetleri gibi 2 önemli faktör nedeniyle, kolay erişilebilir ve daha ucuz uluslararası seyahatler tarafından desteklenmektedir. İngiltere'nin nüfusu uzun bekleme sürelerini atlatmak için yurt dışına çıkmayı tercih ederken, ABD'li hastalar daha ucuz maliyetlerle tedavilerden yararlanabilmek için yurt dışına seyahat etmektedirler. Uluslararası akreditasyon ile birlikte medikal mükemmellik, uluslararası hasta akışının yoğunluğuna hız kazandıran ve sonuç olarak uluslararası medikal turizmi artıran kilit faktörlerdir. Medikal araştırmalarda gitgide gelişen yeniliklere ve kendini kanıtlamış başarılara sahip gelişmekte olan ülkelerin, tahmin edilen dönemde medikal turist akışına yaklaşmasının hızlanması düşünülmektedir. Çeşitli hükümet ve özel sektörler tarafından büyüyen sağlık hizmeti yatırımlarının da pazarın büyümesini daha da güçlendirmesi beklenmektedir.

Temel Engeller…
Medikal turistler tedavileri alıp ülkelerine geri döndükten sonra çok çeşitli sağlık risklerine maruz kalma eğilimindedir. Bu olumsuz koşullar; TB, paratifo, amipli dizanteri, derin ven trombozu ve daha fazlasını içerebilir. Bu olumsuzluklar genellikle operasyon sonrası zayıf bakım ile yetersiz dinlenme nedeniyle ortaya çıkabilmektedir ve bu durumlar piyasayı bir derece olumsuz etkileyebilmektedir. Çok sıkı dokümantasyon süreçlerinin, vize onayına ilişkin konuların ve sınırlı sigorta kapsamının, medikal turizmin küresel pazarındaki en caydırıcı faktörlerden bazıları olduğu da bilinmektedir.

Küresel Medikal Turizm Piyasası…
Küresel medikal turizm pazarıyla ilgili araştırmalardaki temel 3 nokta; pazardaki medikal tedaviler, medikal tedavilerin alındığı coğrafya ve bu tedavileri alan kişilerin geldikleri coğrafyaların tespiti ve irdelenmesidir. Tedavi türü temelinde pazarın yapısı; kozmetik tedavi, kardiyovasküler tedavi, tüp bebek tedavisi, diş tedavisi, ortopedik tedavi ve diğer genel tedaviler şeklinde bölümlere ayrılmıştır. Coğrafya temelinde pazar, Asya Pasifik, Doğu Avrupa, Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'ya bölünmüştür.
bölünmüştür.

Bölgesel Görünüm…
Dünyanın önde gelen medikal turizm merkezlerinden bazıları Tayland, Hindistan, Güney Kore, Tayvan, Kosta Rika, İsrail, Brezilya, Türkiye, Almanya, Filipinler, Dubai, Singapur, Malezya, Meksika, Polonya, Kanada ve ABD 'dir. Sınırların ötesindeki hastalara göre, küresel medikal turizm pazarı şu an %15 ile %25 arasında etkileyici bir oranda büyümektedir ve önümüzdeki yakın takvimde sınır ötesi tedavi seçenekleri arayan hastaların tercihinin Meksika'da en yüksek olacağı yönündedir. Bununla birlikte medikal turizmde Güney ve Güneydoğu Asya'nın yakın gelecekte küresel pazara hakim olması da yine beklenen tahminler arasındadır.

Araştırmalardan elde edilen medikal turizm indeksine göre, küresel medikal turizm pazarına katılan 41 ülke vardır. Hindistan genel olarak bir numaralı tercih olmayı başarırken, hizmet ve tesis kalitesinde ise İsrail bir numaraya yükselmeyi başarmış olarak görünmektedir. Hindistan, uzmanlaşmış kalp ameliyatları ile bilinmektedir; Singapur karmaşık cerrahi prosedürler de uzmanlık nedeniyle popüler bir medikal turizm merkezidir. Tayland birçok tedavide medikal turizm için popüler bir yer olmuştur ve milyonlarca hasta 2006 'dan beri Tayland 'a seyahat etmiştir. Aynı zamanda, dünyanın en iyi kozmetik cerrahi merkezidir. Malezya, son derece vasıflı tıp uzmanları tarafından modern tıbbi altyapı ile ileri tedaviler sunmakla ünlenmiştir. Ekonomik açıdan uygun fiyatlı tedavi seçenekleri ve olumlu hükümet girişimleriyle, Malezya 'nın tahminen küresel medikal turizm pazarındaki en iyi pazar konumlarından birine kavuşması da beklenmektedir.

Rakamlar yerine stratejik pazarlamaya odaklanması gereken Türkiye…
Sıklıkla medikal turizmde ulaşılması oldukça güç rakamları gerçekleştireceğini açıklayan ülkemiz rakamlara odaklanmak yerine stratejik pazar çalışmalarına odaklanması gerekir. Stratejik Pazar çalışmalarında yapılması gerekenlerin tespiti ile yapılması gerekenlerin ivedilikle uygulamaya geçirilmesi son derece önemlidir. Türkiye medikal turizmde kapıdan kapıya ya da uçaktan uçağa hizmetler zincirindeki halkaları yeterince, eksiksiz tamamlayamamıştır ve dolayısıyla da medikal turizmde anlamlı bir verimlilik elde edilememiştir. Buna karşın Türkiye deki uluslar arası entegrasyonlarını tamamlamış üniversite hastanelerindeki karaciğer ve kalp gibi hayati organların nakilleri, komplike kanser tedavileri, yenilikçi kök hücre tedavileri, cerrahiye alternatif girişimsel uygulamalar ve ileri cerrahi tedaviler ise özellikle körfez ülkelerinin işbirliğine açıktır.

Kosova, Arnavutluk, Filistin, Pakistan, Azerbaycan, Libya, Irak gibi ülkeler ülkemizin bu tedavilerinden yararlanmaktadır ve ülkelerarası anlaşmalar ile tedavilerin alınması her geçen gün daha yaygın hale gelmektedir. Türkiye medikal turizmde büyük bir ekonomi elde edebilmek için hangi ülke ile hangi konuda medikal turizmde verimlilik yaratabileceğini tartmalı ve ona göre stratejik adımlar atmalıdır. Ayrıca uluslararası tanınan tıp fakültelerimiz tıp öğrencisi, asistan, akademisyen eğitimi gibi konularda yabancıları kabul ederek ülkelerarası tıp turizminde de; hem tıp eğitiminde ekonomi yaratmakta, hem tecrübelerini paylaşmakta, hem de sürdürülebilir tıp turizminin köprülerini oluşturmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın nitelikli turizm ekonomisindeki verimliliğe odaklanması son dere kıymetlidir ve bunun içinde; medikal turizm ve diğer nitelikli turizm alanlarında ülkemizin turizm sektörüne liderlik yapması beklenmektedir.
          |                              

Uzm.Dr. Sinan İbiş
Medikal Turizm Derneği Başkanı
10 Eylül 2017 Pazar
Mesaj Gönder 944 Yorumlar

Yusuf YAVUZ
Yazara Mesaj gönderin
MİLLİ PARK'I YAPILAŞMAYA AÇAN PLANI YARGI İPTAL ETTİ!

Nilgün ATAR
Yazara Mesaj gönderin
GAP YTK BAŞKANLIĞINA KADIN ADAY OLURSA...

Hikmet TOSUN
Yazara Mesaj gönderin
İNANÇ TURİZMİNDE SEYİT BİLAL İBRAHİM HAZİRESİ

Merve Baş BULUT
Yazara Mesaj gönderin
BESLENME ENGELİYLE SEYAHAT ETMEK...

Serdar Taştanoğlu
Yazara Mesaj gönderin
HOŞGELDİN BABACIĞIM I Yorum VAR !

Dursun YILDIZ
Yazara Mesaj gönderin
ÇORLU TREN KAZASININ FAİLİ SU'YUN KUVVETİ Mİ.?

Asil S. TUNÇER
Yazara Mesaj gönderin
SELANİK TÜRKLERİNDİ –I-

Hüsnü GÜMÜŞ
Yazara Mesaj gönderin
ANADOLU SU KÜLTÜRÜ MERKEZİ Yorum VAR !

Olay SALCAN
Yazara Mesaj gönderin
BALİ, ENDONEZYA

Tüm Yazarlarımız
Koşe Yazıları RSS hizmeti


İslami Oteller
Otel Fiyatları


. . .