TÜRSAB'IN DEĞİŞİMCİ YÖNETİMİ DENETİM SORUNU YAŞIYOR..

25 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen TÜRSAB Genel Kurul seçimlerinin üzerinden 4 aya yakın bir zaman geçti ancak değişim vaadi ile seçilen yeni TÜRSAB Başkanı ve Yönetimi henüz ne sektörü tam anlamıyla kucaklayabildi, ne de kavgalardan bu ortamı yaratmaya fırsat bulabildi

25 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen TÜRSAB Genel Kurul seçimlerinin üzerinden 4 aya yakın bir zaman geçti ancak değişim vaadi ile seçilen yeni TÜRSAB Başkanı ve Yönetimi henüz ne sektörü tam anlamıyla kucaklayabildi, ne de kavgalardan bu ortamı yaratmaya fırsat bulabildi

Şimdi bir ay öncesine dönerek hatırlayalım: 9 Nisan 2018 tarihinde TÜRSAB Mali Müşaviri Timuçin Paköz; yeni yönetimde yaşanan sorunlar nedeniyle görevini yapamadığı konusundaki şikayetlerini gündeme getirdiğinde, Birlik Binasında Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Boynueğri tarafından darp edilmesiyle basına taşınan gerginlikler sektörde büyük tepki ve rahatsızlık yaratmıştı. www.turizmhaberleri.com/Haberayrinti.asp?ID=33136
www.turizmhaberleri.com/Haberayrinti.asp?ID=33155

SEÇİLEN DENETİM KURULU ÜYESİ YK TOPLANTILARINA NEDEN ALINMIYOR...
Yeni Hayat Turizm Seyahat Acentası sahibi ve SM Mali Müsavir Bağımsız Denetçi Halil Erol;TÜRSAB 23.Olağan Genel Kurulu nda Denetim Kurulu Üyeliğine seçilmişti. Genel Kurul öncesinde Denetim Kurulu üyelerinin sektörü ve birliğin işleyişini bilen seyahat acentalarının içinden çıkması, bağımsız kişilerden oluşması gerektiğini belirten Halil Erol; denetim görevinin önemiyle ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu:
Denetim görevi önemlidir.
Denetim görevi ciddi bir iştir.
Denetim Kurulu sizin adınıza hesap sormanın adıdır.
Denetim Kurulu şeffaf olmalıdır.
Denetim Kurulu tüm üyelerine bilgi verebilmelidir.
Denetim Kurulu Üyeleri; sektörümüzü ve birliğimizi bildikleri kadar mali,idari,hukuki ve finansal konulara vakıf, mesleki tecrübesi olan kişilerden oluşmalıdır.“


ŞİKAYETLERİ BAKANLIĞA BİLDİRİLDİ
Denetim Kurulu Üyesi seçilen Halil Erol, 3 Nisan 2018 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu toplantılarına alınmadığını, yeni yönetimle ilgili yaşanan sorunları Türkiye nin en büyük ve en saygın turizm enformasyon portalı TURGÖN da paylaştı. Aynı zamanda birlik bünyesinde yaşanan sorunları Kültür ve Turizm Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine yazılı olarak bildirdi TURGÖN Platformu nda yayınlanan 18 Mayıs 2018 tarihli sektörel duyuruda şu açıklamalara yer verdi:

Değerli Meslektaşlarım;
TÜRSAB 23.Olağan Genel Kurulu nda siz Değerli Meslektaşlarımın oylarıyla Birliğimizin Denetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş bulunmaktayım.
2013 yılından beri “Bağımsız Denetim“ ilkeleri doğrultusunda Birliğimiz de denetim yapılmasını ve tüm bilgi ve belgelerin üyelerimizle şeffaf bir şekilde paylaşılmasını savunan bir meslektaşınız olarak bulunduğum görev ve sorumluluklarım doğrultusunda sizlerle karşı sorumluluk bilinciyle bazı açıklamalarda bulunmam gerekmektedir:

Birliğimizin Yönetim Kurulu toplantılarına 3 Nisan 2018 tarihinden itibaren hiç bir gerekçe göstermeksizin alınmamaktayım.

Oysaki 1618 sayılı yasamız, ilgili yönetmelik ve iç tüzüğümüz gereğince bu toplantılara katılım sağlamamız yasal hakkımız olmakla birlikte ,konuyla ilgili bizzat Sayın Başkan Firuz Bağlıkaya ya bu durumla ilgili sözlü ve yazılı ilettiğim talebime bugüne kadar cevap verilmemiştir.
Ayrıca konuyla ilgili olarak Sayın Başkan Firuz Bağlıkaya tarafından Sayın Mustafa Şahinoğlu na hitaben yazı yazarak hukuki görüş almamın sonrasında hukuki görüşe göre toplantılara katılım sağlayabileceğim iifade edilmesine rağmen yine herhangi bir gelişme sağlanamamıştır.
En son çare olarak Bakanlığımıza müracaat ederek siz değerli meslektaşlarıma olan sorumluluğumu yerine getirme çabası içerisindeyim. Bakanlığımıza yazmış olduğum talebimle ilgili olarak yazımı aşağıda bilgilerinize sunuyorum.
Saygılarımla
Halil EROL
TÜRSAB Denetim Kurulu Üyesi
SM Mali Müşavir/Bağımsız Denetçi
---------------------------------------
T.C.KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ NE
Sayın Müşavirim;

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği nin 23.Olağan Genel Kurulu sonucunda 28 Şubat 2018 tarihi itibariyle Denetim Kurulu Üyeliği ne seçilmiş bulunmaktayım.

Aşağıda yapmış olduğum bilgiler doğrultusunda Bakanlığımızın görüşünün alınması ihtiyacı doğmuştur.

1618 sayılı SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU nun BİRLİĞİN ORGANLARI Başlıklı III.Bölüm 34/C Maddesinde Denetim Kurulunun görevleri aşağıdaki gibi belirtilmiştir;

a) Genel Kurul tarafından alınan kararların Yönetim Kurulunca yerine getirilip getirilmediğini araştırmak,
b) Birlik işlerinin mevzuat esasları dairesinde yürütülüp yürütülmediğini denetlemek,
c) Bakanlıkça verilecek görevlerin yerine getirilip getirilmediğini incelemek,
d) Birliğin işlemlerini ve hesaplarını kontrol etmek,
e) Birliğin bir yıllık işlem ve hesapları hakkında Genel Kurula rapor vermek,
f) Birliğin çalışmaları hakkında 3 ayda bir Bakanlığa rapor vermektir.

Ayrıca ;SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ nde Denetim Kurulunun görevleri aşağıdaki gibi belirtilmiştir:

Madde 17 - Denetim Kurulunun görevleri şunlardır :
a) Genel Kurul tarafından alınan kararların Yönetim Kurulunca yerine getirilip getirilmediğini araştırmak,
b) Birlik işlerinin mevzuat esasları dairesinde yürütülüp yürütülmediğini araştırmak,
c) Bakanlıkça verilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğini incelemek,
d) Birliğin işlemlerini ve hesaplarını kontrol etmek ve bu hususlara dair hazırlayacağı raporları Genel Kurul a sunmak,
e) Birliğin çalışmaları hakkında 3 ayda bir Bakanlığa rapor vermektir.

TÜRSAB İç Tüzüğümüzün 63.Maddesinde de Denetim Kurulunun görevleri aşağıdaki gibi belirtilmiştir:
a) 1618 s. Kanun ve yönetmeliklerde yazılı işleri yapmak,
b) Birlik çalışmalarının ve yönetim kurulu işlemlerinin iç tüzük hükümlerine uygun yapılıp yapılmadığını denetlemek,
c) Muhasebe kayıt ve işlemlerinin Mali ve Muhasebe Statüsüne uygun olup olmadığını denetlemek,
d) Kanunda ve bu iç tüzükte belirtilen raporları hazırlamak.
Yukarıda belirtilen görevlerin nasıl bir çalışma ile yerine getirileceği hususu ise TÜRSAB İç Tüzüğümüzün ÇALIŞMASI başlığı ile aşağıda belirtilen 61.ve 62.Maddelerinde açıkça ifade edilmiştir:

61. Denetim Kuruluna seçilen üyeler kendi aralarından birini başkan seçerler.
62. Denetim Kurulu görevlerini tek tek veya birlikte kullanabilirler. Ancak, Denetim Kurulu raporu 3 üyenin de imzasını taşımak zorundadır. Rapora katılmayan üye gerekçelerini rapora şerh eder.

İÇ TÜZÜĞÜMÜZÜN 62.Maddesinde açıkça ifade edildiği gibi 1618 sayılı Yasamız ,İlgili Yönetmelik ve İç Tüzükte belirtilen Denetim Kurulu Görevlerini TEK TEK veya BİRLİKTE kullanabilirler denilerek Denetim Kurulu Üyelerinin birlikte yada birbirinden bağımsız Denetim Kurulu Görevlerini yerine getirmelerine imkan verilmiştir. “Ancak, Denetim Kurulu raporu 3 üyenin de imzasını taşımak zorundadır. Rapora katılmayan üye gerekçelerini rapora şerh eder. '' Denilerek çalışma istisnasını ortaya koymuştur.

Yukarıda açıklandığı üzere Denetim Kurulu görevlerini yerine getirirken kullanacağımız yetkiler İç Tüzüğümüzün 64. Maddesinde Denetim Kurulunun yetkileri başlığı altında aşağıdaki gibi belirtilmiştir:

a) Denetim Kurulu üyeleri Birliğin tüm evrak ve kayıtlarını inceleyebilirler.
b) Yönetim Kurulu üyelerinden ve idari kadrolardan bilgi isteyebilirler.
c) Yönetim Kurulu toplantılarını dinleyebilirler.

1618 sayılı Yasamız ,İlgili yönetmelik ve İç Tüzükte belirtilen Denetim Kurulu Görevlerini TEK Tek veya BİRLİKTE kullanabilirler denilerek Denetim Kurulu Üyelerinin birlikte yada birbirinden bağımsız Denetim Kurulu Görevlerini yerine getirmelerine imkan vermesi bu görevleri yerine getirirken kullanılacak olan yetkinin de TEK TEK veya BİRLİKTE kullanılması imkanını sağlamıştır. Yetkisiz bir görev olamayacağı gerçeği tartışma götürmez bir gerçektir.

Yukarıdaki açıklamalarım doğrultusunda Denetim Kurulu Üyesi olarak ;TÜRSAB Yönetim Kurulu nun yapmış olduğu olağan ve olağanüstü toplantılarına İç Tüzüğümüzün 64/C maddesinde belirtildiği gibi katılım sağlamak istiyorum..
Denetim Kurulu üyelerinin tek tek yada birlikte Denetim Kurulunu Görevlerini yerine getirmek amacıyla TÜRSAB Yönetim Kurulu nun yapmış olduğu olağan ve olağanüstü toplantılarına Denetim Kurulu Üyesi olarak şahsi katılım sağlamamda herhangi bir hukuki engelin olup olmadığı, TÜRSAB Yönetim Kurulu nun herhangi bir çağrısına ihtiyaç olup olmadığı hususunda Bakanlığımızın konuyla ilgili “Hukuki Görüşü '' nün hem yazılı hem de e-posta yoluyla şahsıma sunulmasını istiyorum..

Gereğini bilgilerinize arz ve rica ederim.
Saygılarımla.
Halil EROL
Denetim Kurulu Üyesi
SM Mali Müşavir/Bağımsız Denetçi
TÜRSAB (TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ


TALEPLER NEDEN YANITSIZ KALIYOR..
Ardından 21 Mayıs 2018 tarihinde bu kez TÜRSAB YK Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Yönetim Kurulu Üyelerine açık çağrıda bulunan Halil Erol; 1618 Sayılı yasa ile ilgili gerekli yasal düzenlemelerin acilen yapılmasını ve seçim vaatlerinde yer alan “Seyahat Acentası İşletme Belgesi“ni, sahibi olan şirketten bağımsız olarak devrini gerçekleştirmek için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması talebinde bulundu.
TÜRSAB Denetim Kurulu Üyesi Hasan Erol açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Sayın Firuz BAĞLIKAYA
TÜRSAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Sayın TÜRSAB YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Birlik yasamız olan 1618 Sayılı yasa ile ilgili gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce yapılarak seçim vaatleriniz arasında yer alan “Seyahat Acentası İşletme Belgesi“ni,sahibi olan şirketten bağımsız olarak devrini gerçekleştirmek için gerekli yasal düzenlemelerin biran önce yapılmasını istiyorum.

Acentalarımızın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar, Acenta sahiplerinin sağlık problemleri, haksız rekabet nedeniyle ticari faaliyetini sürdürecek gelirden yoksun olmaları, ağır yönetim giderleri gibi sebepler nedeniyle acentalarımızın sektörden çekilmesinin önü açılmalıdır.

Bu hususta 1618 sayılı yasa dışında; ne Türk Ticaret Kanunu,ne Borçlar Kanunu nede Vergi Mevzuatımız açısından hiçbir engel yoktur. Birliğimiz üyesi tüm acenta sahiplerinin beklentileri bu yöndedir. Acenta sahibi olarak bu yönde yapacağınız tüm çalışmalara her koşulda destek vereceğimden endişeniz olmasın. Saygılarımla.
Halil EROL


TÜRSAB IN DEĞİŞİM YOLU NASIL ÇİZİLİYOR....
Kısaca belgeleriyle özetlemeye çalıştığımız tüm gelişmeler tek taraflı bir mücadele ve yazılı olarak yürütülürken, TÜRSAB Yönetimi bu açıklamalara ve çağrılara, dayak olayında olduğu gibi sessiz kalmasıyla dikkat çekiyor.
Değişim sloganıyla yönetime gelenlerin vadettikleri yeni düzeni bir türlü kuramaması, denetim gibi önemli bir görevde yaşanan sorunların Bakanlığa kadar ulaşması sektörün en saygın birliğini yıpratmaktadır.
Yeni bir sezona umutla hazırlanan, güzel günlere hasret yorgun seyahat acentalarının temennisi TÜRSAB bünyesinde sorunsuz bir altyapı ve sistem kurularak sektör menfaatine çalışmaların acilen başlatılması... TÜRSAB Yönetim Kuruluna duyurulur.


          |                              

Nilgün ATAR
Turizm Yazarı
22 Mayıs 2018 Salı
Mesaj Gönder 1779 Yorumlar

Hüsnü GÜMÜŞ
Yazara Mesaj gönderin
BUĞDAY DOSTLUĞU

Yusuf YAVUZ
Yazara Mesaj gönderin
TARIMDAN KOPAN KÖYLERE 5 BİN MİLLET KONAĞI GELİYOR!

Kemal ŞENDİKİCİ
Yazara Mesaj gönderin
AYASOFYA'DA SON SPAGAT

Uzm.Dr. Sinan İbiş
Yazara Mesaj gönderin
TUR OPERATÖRLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMİN DEĞİŞİM ELÇİLERİ OLUYOR

Cem POLATOĞLU
Yazara Mesaj gönderin
YENİ YASADA SON DÖNEMEÇ...

A.Nejat Şardağı
Yazara Mesaj gönderin
GEORGE V HOTEL ÖRNEĞİ: HARCAMA MI, YATIRIM MI..

Merve Baş BULUT
Yazara Mesaj gönderin
TURİZMDE TAM ERİŞİLEBİLİRLİK-II

Olay SALCAN
Yazara Mesaj gönderin
CEFALU, SİCİLYA

Tüm Yazarlarımız
Koşe Yazıları RSS hizmeti
. . .