TURİZM AKADEMİSİ (LERİ)

FIJET AKADEMİ’nin 2018 İzmir notları...

“Deniz olunmalı, oğlum, Bulutuyla, gemisiyle, balığıyla, yosunuyla '' (1) Diyor Nazım Hikmet bir şiirinde. “Turizm Olmayı '' da günümüzde kişi saymanın ötesinde bir anlam ve turizmde bütünlüğü ifade eden etkinliklerle örneklemeye çalıştığımız sırada FIJET AKADEMİ nin 2018 İzmir Sertifika Töreni 2006 yılında Vancover da temeli atılan FIJET Akademinin 2009 yılında ATURJET bünyesinde dile getirdiğimiz önerilerimizin yaşama geçtiğini görmenin mutluluğu ile katıldığımız bir etkinlik oldu.
www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=1027 www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=1900

Konuklar DOB sanatçılarının yemekte de icra ettikleri müzikle Ticaret Odası salonlarında İzmir in gün batımında karşılandılar.

İzleyen Değil İzlenen Olmak
ile 19 AĞUSTOS ta sonuçlanan 7 günlük etkinlik için ATURJET yönetimine Delal ATAMDEDE ve Sema KUTLU ‘ya katkıları nedeniyle teşekkürlerimizi yinelerken İZMİR de Saha Çalışması anlamında oluşturulan bu yapılanmanın da örnek alınmasını önermek istiyoruz.
Anlamlı, sürdürülebilir, refaha ve hayata katkı sağlayan uygulamaların yolu Doç. Dr. Gökçe ÖZDEMİR UMUTLU nun değerli katkıları ile hazırlanan bu gibi programlara sahip akademilerde açılacakmış gibi geliyor.
16 sponsorun ve özellikle de İzmir Ticaret Odası ve Yaşar Üniversitesi nin programın oluşumunda ve sürdürülmesinde verdikleri destekler gerçekten izlenmeye ve yaşanmaya değerdi. www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=33674

İzmir Ticaret Odası nı bir SAHA Yönetiminin değerini ve önemini ortaya koyan bir öncü kuruluş olarak kutlarken. Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa TANYERİ nin Kamu Diplomasisi kavramının kamu tarafından da benimsendiğini gösteren, katılımcıları “Barış Elçileri '' olarak nitelemesinin daha sonra izlenimlerini aktaran FIJET İzmir Akademi mezunları tarafından da benimsendiğini görmenin amaca ulaşıldığının ilk belirtileri olarak yorumluyorum.
/haberayrinti.asp?ID=29896 (Turizm Sanatı ve Diplomasisi)

Bunu özetleyen cümle Baklava tadında bir kapakla yayınlanan TANITMA BÜLTEN in 16 ncı sayısında Yumuşak Turizm başlıklı yazıda “Kendini doğru tanımlayan ve stratejik bir akılla süreklilik kazandırılan anıtım kampanyaları hedefine mutlaka varmaktadır '' şeklinde yer alıyor.
http://212.175.140.87/bulten/sayi16/index.html
Türkiye nin BM (UNESCO) ile uyumlu çalışmalar için yasa ile yakaladığı “Alan Yönetimi '' kavramının bir sivil toplum karakteri olarak Yansıtılmasının katılımcılar tarafından da fark edildiğini gördük.

Başladığı Yerde Bitmeyen bir Etkinlik
Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER gezilerin zamanın alimleri ve talebeleri için birer fedakârlık işi olarak nitelendiği turizm kavramı üzerine yaptığı açıklamalarla gerçekten gelecek için üzerine yapılanları taşıyabilecek bir temeli ortaya koydu.
Gezilerinden “Balla Yüklü Arılar '' gibi dönen dervişler benzetmesi genç yazarların da ülkelerinde Türkiye ve İzmir için birer değer olarak yer alacaklarının ifadesiydi.

19 ncu yüzyılın ikinci yarısındaki tanımı ile öğretilen turizm, tarihteki özgünlüğüne, değerlerine ve tanımlarına dönme ihtiyacı içinde Bunu ve evrensel değerleri fark edenler için yapılacak bir yeni tanıma hazırlanıyor.
Değerli Hocamızın Küresel turizm sektörünün geleceğine getirdiği tasavvuf anlayışı ile birleştirdiği yeni bakış açısından gezmenin bir prestij meselesi olarak iç dünya ile bağlantılı fedakârlık işi olduğu ve kaynaklarla desteklendiği zamanlara dönen bir anlayışa kavuşmak üzereyiz diye düşünüyorum.

Yaşar Üniversitesi bünyesindeki SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ nin Müzik alanında sağladığı başarıları Turizm ve kültür alanında da dünya çapında programlar hazırlayan Yaşar Üniversitesi enstitüleri tarafından “Tarihin Işığında Geleceğe Farklı Bir Bakış '' devamlılığı adı ile evrensel bir Türkiye projesine de dönüştürülmesini dilemek istiyoruz.

Bakanlığın Kültür Portalına aktarılan değerler ve Anadolu nun oturmuş kültürel yapısı bir daha dünyadan model alınmasının gerektirmeyecek kadar zengin. İlk planlı şehirlerin kurulduğu bu topraklarda yapılar dillerde dolaşan huzurlu ortamı dünyadan model alınmasını gerektirmeyecek kadar dolu.

FIJET Başkanı HADDAD ın sürdürülebilirlik ve turizm arzusunun devamlılığı yönündeki düşünceleri ile birleşen etkinlik değerlendirildiği desteklendiği dönelerin tekrar yaşamak fırsatı da oluşturacaktır.

Uluslararası nitelikte Genç Gazeteciler Akademisin İzmir deki toplantısının geleneksel hale getirilmesi yanında ulusal anlamda Turizm ve kültürle ilgili tüm çalışmaların paylaşılacağı genç uzmanların ağırlıklı olarak yer alacağı bir Akademik ortam gerçekten yararlı olacaktır.
Genç turizm Yazarlarının Türkiye de ziyaretçi olmanın farkını gülen insanların ülkesinden farklı duygularla ayrıldıklarını ifade ederek özetlemeleri organizasyona katılanların önerilerinin bir diğer yorumu olarak değerliydi.

Bu anlamda değerli eğitimcilerin çabalarını takdir etmemek; 1944 yılında kurulan EGE TURİZM DERNEĞİ Yönetim Kurulu Üyesi Özer MUMCU nun çabalarını, katkılarını ve özverisini görmemek mümkün değil.

Bir Kare Sonrası
Çeşitli ülkelerden gelen gençleri bir dünya felsefesi etrafında evrensel değerlerle buluşturan etkinliğin 12 bin yıllık Anadolu Mitolojisi ve bunu bütün izlerini taşıyan Ege de İzmir de yapılması Saha Yönetimi esası ile hareket eden bir anlayışla mümkün olmuştur.

Örnek alınması iyi değerlendirilmesi Bakanlığın, kurumların ve tüm Eğitim kuruluşlarının hedefleri arasında yerini bulmalıdır.

Turizm yazarları olarak görevimizin temel yaklaşımım bir kare ötesinin fotoğrafının çekmek yönündedir. Bu fotoğraf sanal, gelecekçi (fütürist) olabilir ama çekilmelidir. Yorumlarla zenginleşen bir karakter kazanmalıdır.
Kurumsal büyüme ve gelişen yapılar 20 yıl sonrasının karar vericileri için yol göstermeye devam ediyor.

Turizm Akademisi
Osmanlı Sergisinin açılışı, Türkiye Turing ve Otomobil kurumunun kuruluşu, ilk uluslararası toplantı ve devlet politikaları aşamalarından geçen bazen yoktan (ex nihito) ama çoğu kez de mücadele ve çabalarla bugüne ulaşan Türk Turizminin kendini oluşturan temel ögeleri derlemeye ve bunları evrensel ortamda paylaşmak için verdiği yenilikçi kararların yer aldığı TANITMA BÜLTEN lerde oluşumu paylaşılan “Turizm Akademisi '' de Turizmde Bilgi kayması ve Bilgi Kaybı aşamalarının sona ermesi anlamında bir değeri ifade ediyor.

http://212.175.140.87/bulten/sayi16/index.html
Bu arada sondan başlarsak Akademik anlamda “Turizm Bilim Akademileri '' , Kamu kurumlarında çalışanlara yönelik “Turizm Akademisi '' , Turizm Medyasının içinde olacağı “Türkiye Turizm Yazarları Birliği '' gibi oluşumlar kuruluş daha önce temas ettiğimiz konular arasındadır.

Kuşakların Söz Hakkı
Günümüzde günlük hayatta kullanmak için kararlar üreten, teknoloji bilgilerinden ve danışmanlıklarından yararlandığımız, gelecekte yaşayacakları saygı gösterecekleri ortamı ve kuralları oluşturmak açısından gençlere ihtiyacımız var.

Ödül töreni sırasında aktarılan izlenimler genç turizm yazarlarının yaşamın duygularla zenginleştiği bir ülkede mükemmel bir düzenleme içerisinde kültürel değerleri, sağlık imkanlarını ve çağdaş oluşumları görmüş olmaları noktasında yoğunlaşıyordu.

2030 yılının tatil ve turizm beklentileri ile de uyumlu bu izlenimler kuşaklar arasında evrensele ulaşan yerel (global-lokal) etkilerden beslenen Düz Dünya (flat-world) iletişim ortamında kullanılabilecek bir paylaşım imkanı oluştuğunu, bunun etkinliğin somut sonuçları arasında değerlendirilebileceğini gösteriyor.

“TURİNG DE Kültür Ve Sanat '' adı ile İstanbul ve Ankara da gerçekleşen etkinliklerin en önemli farkı sunumların X-Y-Z kuşaklarının bakış açısı ve beklentileri ile öğrenciler tarafından yapılması. Kendini donatmak ve ilerleme kaydetmek isteyen gençlerimiz için Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından sağlanan bu imkânın tüm kurum ve kuruluşlar tarafından örnek alınmasını diliyorum. www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=33634
Kurumsal büyüme ve gelişen yapılar 20 yıl sonrasının karar vericileri için yol göstermeye devam ediyor. Uluslararası alanda bilinen değerli iki kuruluşumuz ATURJET ve TURİNG i birlikte göreceğimiz projelerde de bir kare sonrasının fotoğrafında birlikte yer almalı diye düşünüyorum.

Kanatlarımızın Büyüklüğü
Sema KUTLU nun Başkanlığındaki FIJET AKADEMİ nin başarısını Türkiye nin fark oluşturan özelliğini bir kez daha görmüş olduk. Kanatlarımızın gücünü ve büyüklüğünü açıldıkça daha iyi anlıyoruz.
Bakanlık bünyesinde düşünülen turizm akademisinin bu çok yönlülük içerisinde eğitim, kamu kurumları ve turizm medyasını uluslarasın alanda kapsayacak özgün ve özgül değerlerimizi ortaya koyacağımız bir şans olarak değerlendirdim.

Tüm katılımcılara katkıları nedeniyle teşekkürlerin iletildiği gecede FIJET Başkanı HADDAD ve ATURJET Başkanı ATAMDEDE ile de gelecekle ilgili düşüncelerimizi de paylaşma fırsatımız oldu.

En genç yazar adayımız YAĞIZ ile de 10 yıl sonra İzmir de tekrar buluşmaya karar verdik.
-------------------------------------------------------------------------
(1) BULUT MU OLSAM
Denizin üstünde ala bulut/Yüzünde gümüş gemi/Içinde sarı balık/Dibinde mavi yosun/
Kıyıda bir çıplak adam/Durmuş düşünür.
Bulut mu olsam,/Gemi mi yoksa?/Balık mı olsam,/Yosun mu yoksa?../Ne o, ne o, ne o.
Deniz olunmalı, oğlum,/Bulutuyla, gemisiyle, balığıyla, yosunuyla.          |                              

Hüsnü GÜMÜŞ
FİJET-ATURJET ÜYESİ
21 Ağustos 2018 Salı
Mesaj Gönder 892 Yorumlar

Fatih KUTLU
Yazara Mesaj gönderin
MARDİN MİDYAT HASANKEYF 2

Kemal ŞENDİKİCİ
Yazara Mesaj gönderin
MARDİN KAPI HİÇ ŞEN OLMUYOR

Yusuf YAVUZ
Yazara Mesaj gönderin
BİR DÖNEMİN TANIĞI YOLCU BEKLEME EVLERİ YOK OLUYOR

A.Nejat Şardağı
Yazara Mesaj gönderin
HEORTOLOGİE

Cem POLATOĞLU
Yazara Mesaj gönderin
SAKLI CENNET ARTVİN

Nilgün ATAR
Yazara Mesaj gönderin
TURİZMİN GENÇ ROL MODELİ: SİDAL YAŞAR

Elif ÇALIŞKAN
Yazara Mesaj gönderin
HAYVANLARLA KONUŞABİLSEK NE GÜZEL OLUR

Olay SALCAN
Yazara Mesaj gönderin
TEOS Yorum VAR !

Şebnem Başdere ORMAN
Yazara Mesaj gönderin
IBO KONSTANZ GÖLÜ FUARI VE KAPANIŞI Yorum VAR !

Tüm Yazarlarımız
Koşe Yazıları RSS hizmeti
. . .