Türkiye Dünya yaşlılarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor..

Küresel Yaşlı Bakımı ve Yaşlı Turizmi çalıştayı; Türkiye'nin bu alandaki artı ve eksilerini net şekilde ortaya çıkardı. İşte Küresel Yaşlı Bakımı ve Yaşlı Turizmi Buluşması Çalıştayı sonuç bildirgesi..Nilgün ATAR-ÖZEL

04 Ekim 2013 Cuma - NİLGÜN ATAR- turizmhaberleri.com-Editör
KÜRESEL YAŞLI BAKIMI VE YAŞLI TURİZMİ DOSYASI - 3


Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Medikal Turizm Derneği öncülüğünde, ilgili Bakanlıkların destekleriyle 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen “Küresel Yaşlı Bakımı ve Yaşlı Turizmi Buluşması '' nda 1 Çalıştay, 2 Panel, 1 Oturum ve 5 Konferans düzenlendi.

“Yaşlı Bakımı ve Yaşlı Turizminde Türkiye Dünya Yaşlılarına ev sahipliği yapabilir mi? '' başlıklı çalıştayda; ülkemizin bu alandaki zayıf ve güçlü yanları, fırsatlar ve tehditler, kısa ve uzun vadede yapılması gerekenler, sorunlar ve çözümler, devlet, akademi, stklar, yerel yönetimler, özel sektör ve medyanın rolleri tartışıldı. Türkiye'nin yaşlı bakımı ve yaşlı turizminde diğer ülkelerle rekabet edebilmesi, bu alandaki eylem ve stratejilerin belirlenmesi konusunda geniş katılımlı beyin fırtınası yaratılmasıyla Çalıştay başarıyla sonuçlandı.

Çalıştaylarda genelde sonuç bildirgeleri ileri zamanlara bırakılır ve çoğu da paylaşılmaz ancak çalıştay yöneticileri ve ekibi alınan notları çok kısa bir sürede düzenleyerek anında katılımcılara sundu.

Prof.Dr. Emine Özmete ve Uzm.Dr Sinan İbiş Başkanlığında yapılan çalıştayda; Yrd.Doç.Dr. Bilge Önal Dölek, Bilim Uzmanı Melek Zubaroğlu Yanardağ raportör olarak görev aldı.

İşte Akademisyenler, Bakanlık yetkilileri, turizm ve sağlık sektörünün temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, yabancı yatırımcılar ve girişimcilerin aktif bir şekilde katıldığı çalıştayda sorulan sorular ve tespit edilen başlıklar:

«KÜRESEL YAŞLI BAKIMI VE YAŞLI TURİZMİ BULUŞMASI»SONUÇ BİLDİRGESİ ''

Türkiye Yaşlı Bakımı ve Yaşlı Turizminde Nerede?

Henüz ülkemiz için yeni olan bu alanda öncelikle Yaşlı bakımı ve yaşlı turizmi kavramları belirlenmeli.
Belirlenen kavramların ortak kabul görmesi sağlanmalı
Yaşlı turizmi standartları belirlenmeli

Türkiye'nin Yaşlı Bakımı ve Yaşlı Turizminde Fırsatları /Güçlü Yanları Nelerdir?

-Türkiye'nin turizm konusunda cazip olması
Türkiye'de bakım ve sağlık hizmeti maliyetinin düşük olması
Coğrafi konumunun kolay ulaşılabilir olması
Türkiye için yaşlı turizminin yeni bir konu olması
İklim özellikleri ve zengin kültürü
Turizme ve yaşlı turizmine destek veren bir hükümetinin olması
Misafirperverliği, termal suları, yatırım potansiyeli
Sağlık hizmetlerinin belli bir kalitenin üzerinde olması
Deneyimli Asya ve Avrupa ülkelerinin bilimsel ve uygulama deneyimlerinin takip ediliyor olması
Deneyimli diğer ülkeler ile işbirliği içinde çalışması

Türkiye'nin Yaşlı Bakımı ve Yaşlı Turizminde Tehditleri / Zayıf Yanları Nelerdir?

Kurumsal alanda iletişimsizlik ve işbirliği yetersizliği
Özel sektörün çekimserliği ve endişeleri
Nitelikli bakım elemanı eksikliği
Kayıtdışı çalışan bakım elemanı potansiyeli
Bürokrasiden tam destek alamamak
Termal ve turizm tesislerinin yaşlı turizmi taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz olması

Dünyada ve Türkiye'de Yaşlı Bakımı ve Yaşlı Turizminde İhtiyaçlar Nelerdir?

Yaşlılık ve yaşlı Turizmi alanındaki mevzuatın yenilenmesi
Konuya ilişkin fizibilite çalışmalarının yapılması
Yaşlı bakımı eğitimi veren programların gözden geçirilmesi
Yaşlı bakıcılığının özendirilmesi amaçlı erken emeklilik, yüksek maaş, yıllık izin dalında farklı dönemlerde izin gibi alternatiflerin geliştirilmesi
Yaşlılık alanında yapılan tüm çalışmaların takip edilebileceği ulusal bir web sayfasının oluşturulması, online iletişim ve sosyal medya
Sağlık, teknoloji ve turizm okur yazarlığını artırmak

Yaşlı bakımı ve yaşlı turizminde devletten beklenen roller nelerdir?

Hizmetin tek merkezden yönetilmesi
Yaşlı bakımı ve turizmi eğitiminde uygulamaya ağırlık verilmesi
Hukuki altyapının hazırlanması
Bakım sigortasının oluşturulması
Aktif yaşlanmayı destekleyen altyapının kurulması
Nesilleri bir arada tutacak semtlerin ve kasabaların organize edilmesi
Yaşlı kurumları ve tesisleri yapılırken profesyonellere danışılması (sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapist, ergoterapist, geriatrist vb), bilim ve uygulamanın buluşması

Yaşlı bakımı ve yaşlı turizminde özel sektörden beklenen roller nelerdir?

Yaşlı bakımı ve yaşlı turizmi çok boyutlu ve maliyeti yüksek hizmetlerdir. Bunun için de hem işin ehli hem de güçlü şirketlerin sahada yer almaları gerekmektedir.
Medya yaşlı bakımı ve yaşlı turizmine dikkat çeken konularda yayınlar yaparak farkındalık yaratmalıdır.
Otellerdeki engelli oda kotası yüzde 5'in üzerinde olacak şekilde düzenlenmelidir.
Özel kurumlar kaliteyi artırmak ve standartı korumak üzere kendi içlerinde bir öz denetim ağı/sistemi oluşturulmalıdır.

Türkiye deki yaşlı bakımı kurumlarının ve yaşlı turizmi tesislerinin gelişmesi için neler yapılabilir?

İdare/Yönetim hızlı hareket etmeli, çağın gereklerini yerine getirecek şekilde yasal bir altyapıyla (yaşlı refahı ve yaşlı bakımı hukuku) kaliteli bir hizmet sağlamalıdır.

Özellikle yaşlı bakımı kurumlarında profesyonel meslek elemanlarının (psikolog, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, ergoterapist, geriatrist, hemşire ve ara bakım elemanlarının (eğitimli yaşlı bakım personelleri) istihdamına önem verilmeli, görev tanımlarına ilişkin kriterler belirlenmelidir.

Yaşlı bakımı ve yaşlı turizmi gibi özellikli hizmetlerin yerel yönetimlere devredilmeleri için öncelikle yerel yönetimler buna hazırlanmalı. Özellikle eğitimli personel ve finansman konusunda güçlendirilmelidir

Yaşlı bakımımda finansman modeli/ Yaşlı bakım sigortası uygulaması nasıl olmalıdır?

Milli piyango gibi kurumlar aracılığıyla, bireysel bağışlar ya da devlet bütçelerinden destek sağlanabilir.
Bireysel emeklilik sistemine seçenekli olmak üzere bir yaşlı bakımı sigortası dahil edilebilir.
Yaşlı bakımı ile ilgilenen teknoloji firmalarından fonlar sağlanabilir.
Yasalarla kuralları düzenlenen bir yaşlı bakım sigortası planlanabilir. Ayrıca bu sistem içinde bakım verenlere de bir bakım sigortası planlanabilir.
Bakım sigortasının karşılanabilmesi için sağlık sigortası primlerinde çok düşük bir oranda artırım yapılabilir.

Yaşlı bakımı ve yaşlı turizminde Türkiye dünya yaşlılarına ev sahipliği yapabilir mi?

Var olan donanımı, meslek elemanı potansiyeli
Var olan doğal ve kültürel kaynakları
Düzenlenecek uygun mevzuat ve iyi tanıtımlarla
TÜRKİYE DÜNYA YAŞLILARINA EV SAHİPLİĞİ YAPABİLİR..Kaynak: turizmhaberleri.com

                Google+ paylaş               
TÜRKİYE DÜNYA YAŞLILARINA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRLANIYOR..
          
Günün Haber Başlıkları Yorumlar

Benzer Haberler :
     ZEUGMA ÇİNGENE KIZI SERGİYE HAZIRLANIYOR
     TÜRKİYE 2018 HEDEFLERİNİ İLK 10 AYDA AŞTI
     DÜNYA SU KONSEYİ GENEL KURULU MARSİLYA'DA TOPLANDI
     TÜRKİYE'NİN ULUSAL BİLGİ POLİTİKALARI GÜNCELLENİYOR
     OMAN AIR TÜRKİYE OFİSİ AÇILDI
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx