Hüsnü Gümüş : Mesleğinde ve İşinde Yeterli Olmak..

Ankara Ticaret Odası'nın yürüttüğü ”Ticaret Sektöründeki İşgücü Yeterliliklerinin Mesleki Kariyere Dönüştürülmesi Projesi”ni değerlendiren yazarımız Hüsnü Gümüş; kongre ve fuarcılık alanına da özel bir başlık açıyor..

15 Mayıs 2016 Pazar - HÜSNÜ GÜMÜŞ- turizmhaberleri.com/ Ankara
FIJET ve ATURJET Üyesi
Sinop Alan Yönetimi Başkanı

MESLEĞİNDE VE İŞİNDE YETERLİ OLMAK

Ankara Ticaret Odası'nın üyelerinin gelişen teknolojiye ve yeniliklere uyumlarını ve üretimlerinin verimliğini sağlamaya yönelik gelişim ve değişim projeleri arasında yer alan “Ticaret Sektöründeki İşgücünün Yeterliliklerinin Mesleki Kariyere Dönüştürülmesi Projesi '' nin eleman sağlanmasında en fazla güçlük çeken işyerleri arasında yer alan imalat, konaklama ve yiyecek sektörleri başta olmak üzere ATO olarak üyelerinin nitelikli eleman sıkıntısını çözmelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlandığı Başkan Salih BEZCİ tarafından açılış konuşmasında vurgulandı. Eğitimler, sınavlar ve belgelendirme ATO Bünyesindeki BİLMEK, (Bilgisayar Tabanlı Mesleki Belgelendirme ve Kariyer Merkezi)'nde gerçekleştirilecek.
www.atonet.org.tr/yeni/index.php?p=3679&l=1

Nasıl Yaşamak İstiyorsak Onu Sağlamalıyız
20 yıl önce Almanya'da katıldığım “Turizmde Mesleki Yeterlilik '' seminerlerinde Mesleki Yeterlilik Çalışmalarının ana teması Çalışanların (iş gören), Çalıştıranların (işverenler) ve Yararlananların (müşterilerin) ortak bir paydada buluşturulması ve bütün paydaşların sorumluluğu olan çalışmalar olarak belirtilmişti.

Çalışanları, mesleki yeterliliğini işine yansıtabilen kişilerden oluşan işletmeler kurumsal ve üretim olarak da farklı olacaklardır. Bu nedenle, iş görenlerin hedefi işlerini iyi yapabilmek için meslek sahibi olmak; işverenlerin hedefi ise mesleklerini iyi yapanlarla çalışarak, kaliteli hizmet ve ürünlerin yetişmiş çalışanların oluşturduğu işyerlerinde elde edilmesi ve müşterilerin bunları ise kuşku duymadan alabilmesi, yararlanabilmesidir.

Devletin görevi ise başta kendi çalışanları olmak üzere tüm işyerlerinde iş görenlerin işlerini yeterli ve iyi yapan meslek sahibi kişilerden oluşması; İşyerlerinin yetişmiş elemanlar istihdam etmesi soncunda hizmet ve ürün kalitelerinin yükselmesini sağlayacak ortamın oluşması için de çalışanların yeterliliklerinin eğitimin her aşamasında ihtiyaca göre sağlayıcı önlemleri almaktır.

Kendimiz İçin Üretiyoruz
Müşterilerin yetişmiş ve işini gerektiği gibi yapan çalışanların ürettiği bir piyasa ortamında bulunacakları bu süreç, “Almayacağın Malı Üretme '' , “Oturmayacağın Evi İnşa Etme '' , “Yürüyemeceğin Yolu Yapma '' ilkesi ile tanımlanıyor ve üretimin içinde olanların hem üretici hem de kendi ürettiği malın müşterisi olarak yer aldıklarını ifade ediyordu.. Günümüzde buna “yaşadığın çevreye zarar verme '' ve “ortamda sevgiyi ve saygıyı hakim kıl '' düşüncesinin de eklendiğini görüyoruz.

Turizm Değerli Bir Üründür
Katıldığım seminerlerde dikkat çekilen bir başka nokta da turizmin değerli bir ürün olmasıydı. Turizm alanında kurumsal ve kişisel yeterliliklerin uluslararası alanda da arandığını ve kuruluşların bunu bir kalite ve marka değeri olarak görmeleri gerektiğini düşünüyorum.
www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=3028

Günümüzde Katma Değeri yüksek ürünler sadece ekonomik olarak ölçülebilen değerlerden, in-put out-put tablolarına yansıyan rakamlardan ve tahlillerden ibaret değil; turizmden beklentiler ve sağlanan faydalar üretenlerin, yararlananların ve ülkelerin üretim gücüne, sağlığına, huzuruna, mutluluğuna yaptığı katkılarla da tamamlanan gölge faydalarla değerlendiriliyor.

AB ölçüsü veya yapılanması dediğimiz işlerin niteliği de bir ölçüde bu ilkelerde saklı. Üretim anlayışları, İnsanlığın tüm üreticilerden insan hakları ve saygınlığı kapsamında beklentisini ifade eden “en iyisini kendin için üretmelisin'' , ilkesi kapsamında olan ülkelerin marka ve saygınlık olarak da bir endişeleri olmadığı için iç ve dış piyasalara, ya da yabancılara yönelik farklı uygulamalar ve üretimler yapmalarına da gerek kalmamaktadır.

Kongre ve Fuar Organizatörleri
Bu nedenle de gelişmekte olan 2 alanda Kongre ve Fuarcılık alanlarında Profesyonel Kongre Uzmanı ve Profesyonel Fuar Uzmanı olarak Mesleki Yeterlilik kazanmış çalışanlara yönelinmesi yararlı olacaktır.

Kongre ve fuarcılık alanındaki yapılanmaları uluslararası alana taşıyacak olan “Kongre Organizatörleri '' (PCO) ve “Fuar Organizatörleri '' (PEO) dir. Bir toplantıyı ya da fuarı düşünüldüğü andan itibaren yakalayan, ilk adımdan beri sonuna kadar götüren kişileri ifade eden her iki mesleğin bu alandaki gelişmelere uyum sağlamak açısından gerekliliği dünyadaki gelişmeler izlendiğinde görülecektir.

Kongre ve Fuar Organizatörleri kongreleri dünya çapında izleyen, görüşmeleri yapan ve nihai karar aşması için kurumlara, kuruluşlara taşıyan kişilerdir. Bir fuarda zamana ve yerine göre dağıtılacak tanıtım ürünlerinin şekli dahil olmak üzere kongrelerin tüm detayları ve sıfır hata ile kongre yapılması bu kişilerin beceri ve dünya üzerinde oluşturdukları irtibatlarla bağlantılıdır.
www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=29252

Ürüne Saygınlık Kazandırmak
Mesleğini iyi icra etmek, işini özenerek yapmak, bundan mutlu olmak ve Ürüne saygınlık kazandırmaktır.
Mesleki Eğitim ve işlerin gereği gibi yapılması konusunda özel sektöre yüklenen yükümlülüklerin ve bu konuda BİLMEK aracılığı ile ATO'nun gösterdiği duyarlı yaklaşımın Kamu tarafından da benimsenmesi ülkede toplam kalitenin yükselmesini sağlayacaktır.

Meslek ve İş
Üretimlerde Meslek, iş ve kamusal tatmin sağlamanın önemi ve gerekliliği de unutulmamalıdır. Meslek kazandıran eğitimlerin istisna tutulması, ancak işini yaparken dikkat edeceği hususların tamamlayan ve destekleyen faktörlerin eğitim sırasında verilmesi gibi bir zorunluluğu da getirmektedir. Mesleğinde yeterli olmak işini yaparken de yeterli olmak anlamında bir çalışmadır. Meslek ve iş kavramlarının farkını ortaya koymak önemlidir. İşinde mesleğini icra ederken yeterli olmaktır.

Meslekte yeterli olmanın yansıması yapılan işler ve bu işler vasıtasıyla üretilen mal ve hizmetlerde görülecektir.

ATO bünyesinde oluşturulan BİLMEK ortamında verilecek yeterlilik belgeleri ile bu anlayışın hakim olacağı iş yerleri ve çalışanların özlemini şimdiden çekmeye başladık. Projenin hazırlanmasında ve oluşumunda Emeği geçenlere ve ATO Yönetimine teşekkürlerimizle.


Kaynak: turizmhaberleri.com

                Google+ paylaş               
HÜSNÜ GÜMÜŞ : MESLEĞİNDE VE İŞİNDE YETERLİ OLMAK..
          
Günün Haber Başlıkları Yorumlar

Benzer Haberler :
     İZMİR'İN HEDEFİ AVRUPA GENÇLİK BAŞKENTİ OLMAK
     HÜSNÜ GÜMÜŞ TANITIMDA ÜLKEMİZE BİRİNCİLİK KAZANDIRMIŞTI
     HÜSNÜ GÜMÜŞ, SEN HEPİMİZE HER ZAMAN İLHAM KAYNAĞI OLDUN...
     HÜSNÜ GÜMÜŞ'LÜ ANILARLA YAŞAMAK
     HÜSNÜ GÜMÜŞ EN ZOR ZAMANLARDA BİLE BAŞKALARINI DÜŞÜNÜRDÜ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx