Hüsnü Gümüş yazıyor: 3. Turizm Şurası Öncesi Öneriler

3. Turizm Şurası öncesinde Turizm dilinde giderek artan yabancılaşmaya dikkat çeken yazarımız Hüsnü Gümüş; bu tarihi önemdeki Şurada turizm basınının da yer alması ve unutulmaması gerektiğini vurguladı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi - Hüsnü GÜMÜŞ-turizmhaberleri.com- Ankara
FIJET-ATURJET Üyesi
III.TURİZM ŞURASI ÖNCESİNDE YABANCILAŞAN TURİZM


Turizm basını aracılığı ile paylaşılan “Üçüncü Turizm Şurası '' çağrısında yer alan “Türkçe sözcüklerin tercih edileceği bir anlatımla hazırlanmış uygulamaya yönelik tebliğlerin '' sunulması davetini, sadece yabancıların kastedildiği bir turizm tanımı ve dili ile yabancılaşmaya başlayan turizmden uzaklaşılması için bir ümit olarak değerlendirdim. turizmsurasi@kulturturizm.gov.tr

Varlığını yeni durumlara göre devam ettirecek çözümlerin aranması için başvurulan üst akıl yöntemlerinden biri olan şuraların sonunda katkı sağlayabilecek sonuçlara ulaşılması hedefleniyor.

Şurayı öncelikle daha önce yapılan Kültür Şurası kararları ile de tutarlı olan bu hedef açısından değerlendirmek istiyorum.

Tatile bağlı kavramların sadece İngilizce dilinden seçilmesi diğer konuklar için ne derecede saygı anlamında yorumlanabileceği ve anlamlarının işletme çalışanları tarafından bile açıklanamadığı bir ortamın daha fazlasını talep etmeyi hayal edenler için ne gibi katkılar sağlayacağı açılarından da irdelenmelidir.

Akademik çevrelerde, işletmelerde ve beldelerde sıkça kullanılan İngilizce sözcüklerle hızla gelişen, turizm ekonomisindeki yerini güçlendiren iç turizmde ve Avrupa pazarında varılmak istenen hedefi anlamakta konuklar gibi ben de zorlanıyorum. (1)

Kavramların günlük dilden seçilmesi, kullanılması Hızla gelişen iç turizm nedeniyle Tatile bağlı tanımlarla 2 yaşından itibaren aileleri ile birlikte çıktıkları tatillerde karşılaşan ve alışkanlıklar oluşturmaya başlayan; 2030 yılından itibaren kendi tatillerini seçecek olanların kavram kargaşası içerisinde yanlış tercihlerin mutsuzluğunu yaşamamaları açısından da ayrı bir önem taşıyor.

Dilimizden seçilmeyen tanımlarla bir benimsenme ve paylaşım ortamı oluşmayacağı; Toplumsal ve kişisel olarak yalnızlaşmaya yol açacağı görüşündeyim. Kendi kavramları ile ürün oluşturmayan ülkelerin karşılaştıkları zorlukların giderilmesi açısından şuranın bu anlamda da bir birlik benimsenme çağrısı olarak değerlendirilmesi görüşündeyim.

Şuranın bu çıkışı ile alışkanlıklar haline gelen ve içselleştirilebilen yeni dokunuş ve kavramlarla geleceğe taşınabilecek bir turizm anlayışının yeni katılımcıların tebliğleri ile zenginleşmesini diliyorum. Bunun da turizm gündeminde her zaman yer alması gereken turizm basını aracılığı ile oluşturulabileceğini düşünüyorum.

Turizm Basını
Gazetemizde öneminin ve yapılanmasının turizme kazandıracaklarına sıklıkla yer verdiğimiz Turizm Basının konu sıralamalarında ve Bilim Kurulu'nun oluşumunda yer almamasını yenilikçi (innovatif) olmayı hedefleyen gelişimler kapsamında bir çelişki olarak değerlendiriyorum. (2)

Tebliğ hazırlama esasları dışında 1988 tarihli Yönetmelik kapsamında Bakanlığın yapacağı çağrı ve açıklamalarla zenginleşecek Şura ile ilgili gelişmelerin daha sıklıkla paylaşılacağı ortamda en önemli rol Turizm Basınının da olacağı için çalışmalara da daha etkin ve etkili olarak katılmalıdır.

Bundan sonraki aşamalarda, Bildiri başlıklarında ve bundan sonra içeriği daha da zenginleşecek olacak açıklamalarda basına daha çok ihtiyaç duyulacağı görüşündeyim.

Amaca ulaşmada kolaylık sağlayacak bu hususu Bakanlığımızın, kendilerini birer Turizm Yazarı olarak da izlemekten mutlu olduğumuz değerli Bakanlarımızın ve Derneklerimizin dikkatine sunmak istiyorum.

Alışkanlıklarda kaybolmak yerine Önceliklerin sıralandığı tebliğ hazırlama esasları yanında teknoloji ile desteklenen altyapıların tamamlama uygulamalarının, kullanıcı deneyimlerinin yer aldığı yeni dokunuşların tartışılacağı bir izlenim oluşturmalıdır.

Bunun yolunun da şuranın turizm basını ile daha çok paylaşılmasından geçtiğini ve gerektiğini düşünüyorum.

Turizm Şurası Yönetmeliği
Turizmde ihtiyaç duyulan yeni oluşumların ele alınmasını sağlayacak çalışmalara imkan hazırlayacak bir mantıkla 1988 yılında Turizm Bakanlığı Yasası kapsamında hazırlanan yönetmelik şekil yanında esnek çalışmalara da yer veren bütünleşik yönetim sistemi esaslı bir yapı içermektedir. (3)

Üniversitelerin bir bilimsel çalışma ötesinde sonuçlara ulaşması beklenen bu şuranın da 1988 tarihli yönetmelik kapsamında yapılan şuralardan (1998-2002) sıralama alması nedeniyle o kapsamda da bir yönü olmalıdır.

Çağrılar izleyicilerin oluşması açısından ve dış dünyaya açık olmalı, 2023 hedefleri ile turizm sektörü için düşünülen yeni yapılanmalar da paylaşılmalıdır. Bu bağlamda Kültür ve turizm uzmanlarının daha etkin olarak yer alabilecekleri oturumlarla da desteklenen bir şura olmalıdır.
------------------------------------------

(1) “Gastronomi, Gurme, Thermopolium, Thermal, Beach, SPA, Thermal SPA, Resort SPA, Vacation Club, Ecogarden, Aquapark, Resort, Olive Park, Old Town, Trekking, Street Festival, Carcare, Slow, Destinasyon
gibi çoğaltabileceğimiz sözcükler.

(2) Turizm Medyası ve Serbest Gazetecilik /koseyazisi.asp?ID=1900
Türkiye Turizm Yazarları Birliği Ve Uluslararası Turizm Yazarları Enstitüsü /koseyazisi.asp?ID=1027

(3) http://teftis.kulturturizm.gov.tr/yazdir?C3F1D78F188623743F34FD951A5858EF


Kaynak: turizmhaberleri.com

                Google+ paylaş               
HÜSNÜ GÜMÜŞ YAZIYOR: 3. TURİZM ŞURASI ÖNCESİ ÖNERİLER
          
Günün Haber Başlıkları Yorumlar

Benzer Haberler :
     HİKMET TOSUN YAZIYOR: SEYİT BİLAL İBRAHİM HAZİRESİ
     MERVE BULUT YAZIYOR: BESLENME ENGELİYLE SEYAHAT ETMEK
     KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TURİZMCİYE EMANET EDİLDİ
     TOBB VE ODALAR TURİZM MECLİSİ'NE BAKIŞ
     ALANYA TURİZM DANIŞMA İSTATİSTİKLERİ AÇIKLADI
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx