Kemal Şendikici yazıyor: Zeytinin bir bildiği var

İzmir Karaburun İnecik Köyünde Zeytince Derneği, gönüllüler ve yerel yönetimin desteği ile açılan Zeytin Okulu bir hayali gerçeğe dönüştürdü. Yazarımız Kemal Şendikici, Zeytin Okulu projesinin muhteşem detaylarını yazıyor

21 Ocak 2018 Pazar - KEMAL ŞENDİKİCİ- turizmhaberleri.com- İzmir
Profesyonel Turist Rehberi
Turizm Yazarı ve Seyahat Fotoğrafçısı

ZEYTİNİN BİR BİLDİĞİ VAR.!
AMOR MUNDİ

Ölümsüz ağaç, “ZEYTİNİN BİR BİLDİĞİ VAR '' çünkü artık ona özel bir okulu var. İZMİR KARABURUN İNECİK köyünde bir ZEYTİN OKULU açıldı. Karaburun ve Mordoğan, İzmir den 100 km uzaklıkta olan ulaşımı çok zor olması nedeniyle uzun yıllar doğallığını korumuş tarihi ve doğal bir yarımada. Mitolojik adı Mimas.
Her yılın, Ocak sonu ve Şubat başlarında nergis çiçeklerinin Bozköy ve Tepeboz köylerinde mis kokularıyla, açması yörenin en güzel doğa olaylarından biri. Asırlarca, Rumlar ve Türkmenler birlikte yaşadığı Bozdağ eteklerine kurulu Eski Mordoğan, Eğlenhoca, İnecik, Bozköy, Kösedere, Tepeboz, Sazak köyleri gerek kültürel, gerekse eko turizm anlamında yörenin kilit taşları.

Son dönemlerde, oniki ay sürdürülebilir turizm ve gezi Mimas Efes rotası projesi kapsamında bölge, fotoğraf, doğa yürüyüşü, dağcı ve günübirlik tur sevdalılarının akınına uğruyor. Her köyün bir denizle bağlantılı limanı olması nedeniyle balıkçılık ta önemli bir gelir. Poseidon çimeni ile dolu denizlerinde oksijeni bol ortamda yetişen balıkların daha bir lezzetli olduğu söyleniyor. Üzüm bağları da bol olan Karaburun yarımadasının ana gelir kaynağı zeytin. Bu nedenle olsa gerek Karaburun da çok özel bir oluşum gerçekleşti: ZEYTİN OKULU.

Zeytin Okulu, önceleri bir hayaldi, Zeytince Derneği üyelerinin düşlediği ve taşımalı eğitime geçildiği için terkedilen boş bir ilkokulun üzerine atılan beton temeller üzerine bakarak korunan bir hayal.
İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla ve Zeytince Derneği'nin çalışkan üyelerinin kişisel çabalarıyla bu hayal gerçek oldu.

Peki, neden bir ZEYTİN OKULU dağın tepesinde açıldı? Okulda konserler olsun, bilgiler, kültürler, hayat deneyimleri paylaşılsın, İnsanlar dolsun taşsın, neler yapmışlar anlatsınlar. Gençler, öğrenciler, çocuklar hep beraber oyunlar oynasın istediler. Hayali olmayana hayaller katmak istediler ve “çay eksik olmasın '' dediler. Okulun içindeki sıraları kaldırdılar her yere minderler, halılar, kilimler yaydılar, herkes yerlere oturdu. Gelen misafirlere börek ve kek ikram etmek istediler. Masal gibi bir hayal, masal gibi bir dağın tepesinde. Kendi sesini dinleyenler, hayallerinin peşinden gidenler Mayıs 2017 tarihinde Zeytin Okulu'nda bu güzel masalın parçası oldular.

AMOR MUNDİ
Kuruculara göre, Zeytince Derneği ve Zeytin Okulu'nun hayata geçirilmesindeki ana çıkış noktası AMOR MUNDİ yani DÜNYA SEVGİSİ felsefesi imiş.
Dünya sevgisi kavramını ünlü siyaset ve sosyal bilimci Hannah Arent'in yazılarından tanıyoruz. Dünya, bir yandan içinde yaşadığımız gezegenimiz ve onun bize sunduğu tüm olanaklara, çevreyle ilgili sisteme işaret eder. Ancak aynı zamanda Dünya, yeryüzünün fiziksel olanakları içinde, insanların birlikte hareket ederek, çok çeşitli ilişkiler ağı içinde oluşturdukları ve hayatlarına anlam kazandıran tüm pratikleri, kurumları, kültürleri de içerir. Dünya sevgisi yani amor mundi; bizlere sunulmuş olan fiziksel doğa ile insanlar arası oluşturulan dünya arasında uyum sağlamayı, her ikisini de koruma ve özen göstermeyi, sunulmuş olana minnet duymayı ve Dünya'yı yaşamaya uygun bir yer olarak gelecek kuşaklara aktarma duygusu ve sorumluluğunu anlatır.

Amor mundi sadece soyut bir kavram değil, öncelikle bunun pratikte hayata geçirilebilmesinin olanaklarını içinde barındırıyor. Yani gezegenimizi ve hepimizi ilgilendiren konularda birlikte düşünmeye, hatırlamaya, ortak sorunlarımız üzerinde tartışarak çözümler aramaya ve dayanışma içinde ortak hareket etmeye olanak tanıyan kamusal alanın önemini vurguluyor. ZEYTİN OKULU, zeytin tutkunu doğaseverlerin yaşantılarında bu Amor Mundi'nin gerçekleşebilirliğinin önemli yollarından yollarından biri olmuş.

Karaburun Kaymakamlığı tarafından başlatılan çalışmalar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın oluru, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir Defterdarlığı, Karaburun Mal Müdürlüğü'nün izinleriyle sonuçlandırılmış ve Karaburun İnecik köyünde 1992 yılından bu yana taşımalı eğitim sistemine geçilmesi nedeniyle boşaltılmış ve metruk halde bulunan eski ilkokul binasının derneğe kiralama yoluyla tahsisi gerçekleştirilmiş. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sunulan “Zeytin Okulu Projesi '' nin olumlu karşılanmasıyla, eski ilkokul binasının yerine aynı ölçülerde yeni bir prefabrik bina inşa edilmiş ve çevre düzenlemeleri tamamlanmış.

Böylece gönüllü akademisyenler ve diğer gönüllü katılımcılar tarafından çok amaçlı bir eğitim ve kültür yuvası haline getirilmiş. Okul iki katlı olup ve ek binalarla donanmış içinde yok yok. Kütüphane, toplantı salonu, derslik ve oturma grupları, mutfak gibi de yaşam alanları yaratılmış. Mimas Efes tarihi gezi rotasının güzide noktalarından olmaya aday Zeytin Okul tamamen gönüllük esasına dayalı hayallerini gerçekleştirmek için bir araya gelen bir avuç akademisyen ve doğa dostu sayesinde ayakta kalıyor.

Her yaştan öğrenciler, mühendisler, dağcılar, İngiliz ve Amerikalı misafirler ve yerel çiftçiler kısacası tüm doğa dostları bu güzel oluşumda ZEYTİN sevgisi için birlikteler. Katılımcılar genellikle eğitim ve geçim sağlama amaçlı zorunlu şehre doğru kayan hayatlarından kopamayan ama kendilerini hep doğaya yakın hisseden, doğal yaşamı özleyen, eğitimli, özverili ve de hayalleri olan elit ki

şilerden oluşuyor.
2009 yılında bu güzel felsefe ile ortaya çıkan ZEYTİN OKULU planı 2017 Mayıs ayında İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteğini de arkasına alarak ete kemiğe bürünmüş ve özellikle Mimas -Efes gezi rotası üzerinde olması nedeniyle birçok ilgili ziyaretçiyi ağırlıyor. Her yaştan, her sınıftan ve her hikayeden gelen zeytin öğrencileri bir araya gelip burada doğa ile dostluk kurarak “Zeytinin bir bildiği var '' diyerek varoluşlarını arıyorlar. Tutkulu ve disiplinli insanların bir araya geldiği uluslararası doğa dostu bir eğitim yuvası…Ortak tutku, zeytin ve doğa sevgisi, sadece zeytini sevmek değil insanları da tanımak… Zeytin Okulu üyeleri, çok değerli bilimsel çalışmalar yaparak yöredeki Zeytinin daha kaliteli yetişmesini sağlayarak bölge ekonomisine de katkıda bulunuyorlar.

Örneğin, Zeytince Derneği proje ekibinde olan ve Zeytin Okulu'nun da kurucuları olan bazı değerli Akademisyenler, çok kapsamlı bir proje olan zeytin sineği ile mücadele projesinin saha çalışmaları yürütüyor. Ve proje içinde olan Karaburun'daki Eğlenhoca, Kösedere ve İnecik köylerinin zeytin ağaçlarını harita üzerinde sayararak ZEYTİN OKULU nun en önemli görevlerinden birini yerine getiriyorlar. Bu köylerde yapılan sayım sonucunda ortalama 50 bin zeytin ağacının bu proje kapsamına gireceği düşünülüyor. Kesin sayının bilinmesi çok önemli ve tüm havzanın zeytin ağaçları tek tek sayılıyor.

2017 Mayıs ayından itibaren faaliyetlerine başlayan okulun var olma amaçları ise şöyle özetleniyor:
⦁ Efes – Mimas Kültür Rotasının ziyaretçileri, yürüyüşçüleri ve bisikletçileri için bir uğrak noktası,
⦁ Zeytin Yolu için bilgi ve danışma merkezi,
⦁ Zeytin ve zeytin ürünleri başta olmak üzere doğal, kültürel ve endüstriyel varlıkların korunmasını ve bu varlıklara dayalı istihdam ve gelir yaratılmasını sağlayan bir çevreyle ilgili tarım eğitim merkezi, olarak faaliyet göstermesi planlanmaktadır.
Zeytin Okulu bir uğrak noktası ve aynı zamanda bir bilgi, danışma ve eğitim merkezi olarak;
⦁ Eğitim seminerleri, atölye çalışmaları ve hasat şenliği gibi faaliyetler düzenleyerek, ulusal ve uluslararası düzeyde, bölgenin doğal, endüstriyel ve kültürel mirasına yönelik farkındalığın artmasına, bu mirasın korunmasına ve zenginleşmesine katkıda bulunacaktır.
⦁ Yöredeki ürünlerle ilgili, üretim, tüketim, pazarlama alanlarında eğitim ve atölye faaliyetleri düzenleyerek;
⦁ Bölgedeki yerleşiklere özellikle kadın ve gençlere, istihdam ve gelir arttırıcı yeni alanlar yaratılmasına,
⦁ Bölgede üretilen katma değerin niteliğinin ve niceliğinin artmasına,
⦁ Bu faaliyetler aracılığıyla bölge refahının artmasına ve dolayısıyla köyden kente göçün önlenmesine katkı sağlayacaktır.
⦁ Ulusal ve uluslararası çalıştaylar düzenleyerek, Yarımada'nın uluslararası ekolojik turizm ve eko-ağlara entegre olmasını destekleyecektir.
Zeytin Okulu, Efes – Mimas Kültür Rotası üzerinde, bu rotanın ziyaretçileri, yürüyüşçüleri ve bisikletçileri için bir uğrak noktası olmanın yanında, Zeytin ve zeytin ürünleri başta olmak üzere doğal, kültürel ve endüstriyel varlıkların korunmasını ve bölgede bu varlıklara dayalı istihdam ve gelir yaratılmasını amaçlayan bir eğitim ve dayanışma merkezi olarak faaliyet gösterecektir.
Bununla birlikte, bilim, sanat, spor vb. alanlarda da insana ve doğaya faydalı / saygılı, ekolojik kaygılar taşıyan her türlü faaliyetin desteklendiği bir mekan yaratma amacı gütmektedir.
Bu kapsamda,
⦁ Eğitim seminerleri, atölye çalışmaları ve hasat şenliği gibi faaliyetler düzenleyerek, ulusal ve uluslararası düzeyde, bölgenin doğal, endüstriyel ve kültürel mirasına yönelik farkındalığın artmasına, bu mirasın korunmasına ve zenginleşmesine katkıda bulunacaktır.
⦁ Yöredeki ürünlerle ilgili, üretim, tüketim, pazarlama alanlarında eğitim ve atölye faaliyetleri düzenleyerek;
⦁ Bölgedeki yerleşiklere özellikle kadın ve gençlere, istihdam ve gelir arttırıcı yeni alanlar yaratılmasına,
⦁ Bölgede üretilen katma değerin niteliğinin ve niceliğinin artmasına,
⦁ Bu faaliyetler aracılığıyla bölge refahının artmasına ve dolayısıyla köyden kente göçün önlenmesine katkı sağlayacaktır.
⦁ Ulusal ve uluslararası çalıştaylar düzenleyerek, Yarımada'nın uluslararası ekolojik turizm ve eko-ağlara entegre olmasını destekleyecektir.
⦁ Yürütülecek tanıtım faaliyetleri, Efes – Mimas Kültür Rotasının ve Zeytin Yolu'nun ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğini, cazibesini artıracaktır,
⦁ Yaratılan öğrenme ve tartışma platformu sayesinde, bölgedeki yerleşikler ve üreticiler ile rota ziyaretçiler, yürüyüşçüler ve bisikletçiler bir araya gelecek ve böylece yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasına ortam sağlayacaktır.
Zeytin Okulu'nun düzenlediği faaliyetlerin hedef grupları:
⦁ Başta gençler ve kadınlar olmak üzere Yarımada'da yaşayanlar,
⦁ Efes – Mimas Kültür Rotası ve Zeytin Yolu ziyaretçileri, yürüyüşçüleri ve bisikletçileri,
⦁ Yurtiçi ve yurtdışı tüm disiplinlerde öğrenim gören öğrenciler, araştırmacılar,
⦁ Kooperatifler, başta zeytin üreticileri olmak üzere yerel üreticiler, sivil toplum örgütleri, meslek odaları,
⦁ Yurtiçinden ve dışından akademisyenler ve uzmanlar, kurum temsilcileri,
⦁ Duyurusu yapılan eğitim ve tanıtım faaliyetlerine katılmayı arzu eden kişiler.
Zeytin Okulu'nun faaliyetleri şöyle özetlenebilir:
⦁ Eğitim Faaliyetleri (zeytin ve ekoloji başta olmak üzere, bilimsel bilgi ile kadim bilginin buluştuğu eğitim faaliyetleri)
⦁ Atölye Faaliyetleri (resim, müzik, fotoğrafçılık, felsefe, tarım, ekoloji, yararlı otlar vb. alanlarda atölye çalışmaları)
⦁ Sosyal Faaliyetler (hasat şenliği, anıt ağaç gezileri, antik ve taş baskı işlik ziyaretleri)
Zeytin Okulu'nun Gurme Şehirler ağı Delice ve Slow Food'a dahil olması öngörülmektedir. Böylece yerel düzeyde başlayan faaliyetlerin uluslararası düzeyde de sürdürülmesi imkanı yaratılmış olacaktır. Ayrıca, uluslararası ekoköylerle bağlantılar kurulması, karşılıklı ziyaretlerin gerçekleştirilmesi, olanaklar çerçevesinde öğrencilere ve araştırmacılara burs verilmesi, çeşitli etkinlikler için ulusal ve uluslararası düzeyde gönüllü programlarının oluşturulması da planlanmaktadır.


İçinde bulundukları evreni, gezegeni ve insanı anlamaya ve de öğrenmeye çalışan bu güzel insanlar Zeytin sevgisi etrafında birleşerek Sanat, Ekoloji, Felsefe, İktisat ve Bilim ile Amor Mundi felsefesini hep birlikte yaşıyorlar.

Şehirden başka yerde yaşamayan kekiğin kokusunu bilmeyen gençlerin doğa ile buluştuğu bir ev Zeytin Okulu.

Bilinçli veya bilinçsiz seçimlerimizle dünyada var olmaya çalışan insanların hayatı anlamlaştırma çabasıdır Zeytin Okulu.

Karaburun İnecik köyüne yolunuz düşerse sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacaklarına adım gibi eminim. Hep birlikte AMOR MUNDİ diyebilmek için

Kaynak: Alıntı bilgiler ve fotoğraflar
http://zeytinokulu.net/
http://www.zeytince.org/
info@zeytince.org

Kaynak: turİzmhaberlerİ.com

                Google+ paylaş               
KEMAL ŞENDİKİCİ YAZIYOR: ZEYTİNİN BİR BİLDİĞİ VAR
          
Günün Haber Başlıkları Yorumlar
    BOZDAĞIN ETEKLERİNDE KÖSEDERE
    Kemal Sendikçi Bey yazmış. Bir güzel okulu anlatmış. Geçmişten gelecekten dem vurmuş. Bozdağın eteklerindeki Köyleri Sayarken KÖSEDERE yi atlıyor. Kösedere İneciğe en yakın köydür. Yarımadanın en geniş yetişkin Zeytin alanı ve sayısına sahiptir. Geleneksel Zetin ve Çiçekçiliği bu günlere taşıyan Kösederedir. En fazla zeytin üretimini Kösedere yapar. Yakın zamana kadar Kösederede geleneksel 5 adet yağ değirmeni vardı. Bilgilerinize. Her Şey Gönlünüzce OlsunI


Benzer Haberler :
     CEM POLATOĞLU YAZIYOR: İTALYA İLE AŞK BİR BAŞKA BAHARA
     YUSUF YAVUZ YAZIYOR: ÇEVREYİ BAKANLIK DEĞİL, HALK KORUDU
     FATİH KUTLU YAZIYOR: DÖRT GÜNDE PARİS
     OLAY SALCAN YAZIYOR: CHAMBORD VE CHEVERNY ŞATOLARI...
     FATİH KUTLU FLORANSA İZLENİMLERİNİ YAZIYOR
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx