Tobb- Mastercard Türk Turizminn geleceği Konferansı

TOBB Sektörel Tanıtım Toplantılarının ikincisi olan Turizm Konferansı'nda Kredi Kartı Verileri Üzerinden Türk Turizminin Analizi yapıldı. Toplantıya katılan yazarımız Hüsnü Gümüş izlenimlerini aktarıyor.

11 Mayıs 2018 Cuma - Hüsnü GÜMÜŞ-turizmhaberleri.com- Ankara

TOBB-MASTERCARD TÜRK TURİZMİNİN GELECEĞİ KONFERANSI
Ebedi İlkbahar (1)

Uzun yıllardır devam eden başarı öyküleri ve deneyim kazandıran zorluk dönemlerinden sonra Turizm Şuraları ile yönetişimde, işletmede, tanıtımda “Yenileşim '' planları yapan, Turizm Diplomasisi ve Dijitalleşme Çağının hazırladığı ortamda geleceğini evrimleyen Türk Turizminin yeni dönemini bu ifade ile tanımlamayı düşündüm. (2)

Kredi Kartı Verileri Üzerinden Türk Turizminin Analizi
TOBB tarafından düzenlenen Sektörel Tanıtım Toplantılarının ikincisi olan Turizm Konferansı, Master Card (MC) tarafından hazırlanan ve sunulan araştırmanın sonuçları ile başladı. Kapsamlı, farklı, büyük verinin yorum alanlarının sonsuzluğuna tanık olduğumuz Kitle Turizmi ve Bireysel Turizm tercihlerinin yöreler, ülkeler, kentler ve sektörler bazında yeniden ele alınmasının gerekliliğini içeren bir araştırma sektörle paylaşıldı.

İlgili ve katılımı yüksek bu toplantıda turizmdeki araştırma ve keşfetme ihtiyacının Endüstri 4.0 döneminde artan önemini bir kez daha ortaya konulmuş oldu.

Dünyada 6,7 trilyon dolar harcama yapan 3 milyona yaklaşan üyesi ile kredi kartı evrenin yüzde 40 nı temsil eden MC kartlarından yola çıkılarak hazırlanan rapor istatistik anlamda yüzde 20 kapsama alanını temsil eden analizleri kapsadığı; bunların sektöre aktarılması ile diğer araştırma ve çalışmalara da yeni ufuklar açılacağı görüşü katılımcılar tarafından dile getirildi.

Tanıtma Genel Müdürü İrfan ÖNAL'ın 55 yıllık birikime sahip bir Genel Müdürlüğün elindeki büyük veriyi çok iyi değerlendirebildiğini, WTM ve ITB'de alınan “Türkiye Geri Döndü '' başlığı altında alınan yorumların 2018 yılının tekrar bir başlangıç teşkil edeceğini belirtmesi ve bunun katılanlar tarafından da teyidi, yeni atılımların başarısı için umutları yeniden canlandırdı. https://www.fvw.com/news/itb-2018-turkey-is-back-in-business/393/184729/11245

Turizmde Yeni bir Atılım İçin Yapılması Gerekenler
Daha önce yapılan toplantıların devamı niteliğinde olmasına rağmen MC'ın sunumu ve katılımcıların yapısı nedeniyle Yeni bakış açısı olarak ifade edilen bu yapıyı okuyabilecek, ürün haline getirebilecek yapının ortaya çıkmasına neden olduğunu düşünüyorum. Doğru konuların seçildiği ve çağdaş verilerle desteklenmesi halinde ilginin ve katılımın yüksek olduğu bir toplantıydı.

TOBB Sektörler ve Girişimcilik Dairesi Başkanı Ozan ACAR'ın yerinde soruları ve salonu olaya katan yönetimi paylaşımların kavranması ve kulislerde takdirle paylaşılmasını bu seriden yapılacak bundan sonraki toplantılar için de katılanların çok şey kazanacaklarının bir işareti olarak değerlendiriyorum.

Yapılan sunumlarda yer alan, Türkiye turizmini kabuk değişim aşamasına taşıyan krizlerden biri olarak değerlendirilebilecek 2016-2017 yıllarının yeni, önemli kitlelere ulaştırabileceği ve ülkede tamamlayıcı, destekleyici turizm konularının tekrar ele alınmasına da imkan hazırladığı tespitlerinden yola çıkarak bu imkanların Ebedi İlkbahar ortamına taşıyacağını düşünmek istiyorum.

Kültürün Bakanlığın bu yapısından beklenen sonuçlarından biri olan kültürel birikiminin ürün yapılarının değişim sürecinde daha etkili olarak kullanılabileceği, tamamlayıcı diğer turizm türlerinin de dahil edilmesi ile desteklenen rekabet gücü analizleri her ülkenin en iyi olduğu alanda ihtisaslaşması anlayışı yerli ve milli üretim anlayışı ile de tamamlandığında Turizmin Türkiye için bu anlamda hedeflerini yeniden belirlemesinin yolunu da açıyor. 3 S' i tamamlayıcı gelişmelerle varılabilecek sonuçların hedef tahminlerini destekleyici etkileri çarpan sayısı etkisi 3 olan bir sektör için yeterince motive edici olmasına rağmen arz ve talebin de birbirini yönetmesi, aşırı turizmin olumsuzluklarına yol açmayacak bir planlamanın yine büyük verilerin iyi yorumlamasına ihtiyaç göstereceği anlaşılıyor.

Panelin turizmin nasıl yöneticileceğinin ele alındığı aşamasında değinilen en iyi yönetişim modelini arayan sektör için bu evrimi yaşarken ve kamu-özel sektör işbirliği sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığı dışındaki çözüm ortaklarının da gelecek döneme ağırlığın koyacağı görünüyor.

150'ye yakın okulda verilen örgün turizm eğitiminin de sadece otellere eleman yetiştirme aşamasından tüm kamuyu aydınlatabilecek kişilere yönelinmesine ve bunun için de yeni bir akademik yapılanma ve uygulama merkezlerine ihtiyaç duyulacağı görülüyor.

Bir Türkiye Markası
Dijitalleşmenin kamu tarafından da son 5 yıllık gelişim dikkate alınarak ön plana çıkarılması uyarısı yapan, bu konuda bilgi ve birikimlerini üst düzeyde paylaşan Dr. Cem KINAY'la 20 yıl sonra tekrar karşılaşmak benim için çok mutluluk vericiydi. Viyana'da 1996-1999 yılında yaptığımız çalışmaları; Avusturya'da doğan “GULET '' ve “MAGIC-LIFE '' markalarının tüm pazara cesaret veren, birbirini tamamlayan etkinlikleri hatırladık.

Viyana'dan başlattığımız, 2000 yılında dünya çapında takdir kazanan günümüzde de dünyada hatırı sayılır bir aşamaya taşınan ve yerini koruyan Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtım Sitelerinin takdir edilmesi gereken yerinin arkasında Sektörel ve yerel bazda doğru, koordineli ve destekleyici ürünlerle geliştirilmesi ana fikri vardı.

Öneriler
MC Genel Müdürü Yiğit Çağlayan'ın ülkemizdeki Danışmanlık ve Akıllı Şehirler projeleri ile birlikte yer verdiği dünyada 160 milyon kişinin katıldığı MC 'ın ITB sırasında bültenlere yansıyan ve bir yayına da konu olan “Müslüman Turizmi '' ve “Dijitalleşme '' konularının ayrı bir toplantıda ele alınması önerildi.

İstatistikleri ham veriler olarak paylaşmak yerine büyük veri olarak yorumlanması ihtiyacının yeni bir anlayışla okunması, Turizm Raporlarında sunulan istatistikler yerine yorumları da içeren Uydu Muhasebe sonuçlarına da yer veren verilerle sunulması yolunu açan MC çalışmasının örnek bir çalışma olarak değerlendirmek gerekiyor. (3) www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=3768

Teşekkür
55 yıllık yapılanmanın içinde yer alan Mustafa SİYAHHAN ve Doğan ACAR'la da dostlarımızı anarak birlikte olduğumuz toplantı, Hacettepe, Bilkent ve Atılım Üniversitelerinin değerli öğretim üyeleri ile görüşlerimizi paylaşmak için de bir fırsat oldu.

Sayın Genel Müdürün Bakanlığın kuruluşundan gelen başarı ivmesine yaptığı atfı tüm çalışma arkadaşlarımız adına bir takdir olarak değerlendiriyor; bizlere bu yolda imkanlar hazırlayan değerli yöneticilerimize de bir şükran fırsatı olarak görüyorum.

(1) Kadir UĞUR'un Dünya Turu sırasında uğradığı Faial (Azor) adasını tanımlarken kullandığı ifade.
(2) Bu bağlamda Kayseri ERÜ'de yapılan toplantıya tekrar atıfta bulunmak istiyorum. /koseyazisi.asp?ID=3863
(3) “Gerçek Zamanlı Dünya İstatistikleri '' (WORLDOMETERS http://www.worldometers.info/tr/) ile “Turizm Uydu İstatistikleri '' (TSA-Statistics and Tourism Satellite Account-http://statistics.unwto.org/) teknikleri de kullanılmalıdır.


Kaynak: turizmhaberleri.com

                Google+ paylaş               
TOBB- MASTERCARD TÜRK TURİZMİNN GELECEĞİ KONFERANSI
          
Günün Haber Başlıkları Yorumlar
    TURİZME YENİ HEYECANLAR VE ÖNLEMLER KATMAK
    Sevgili Yazarım ve dostum Hüsnü Gümüş, söz konusu konferansı izleyememiş olmakla birlikte, TURİZM HABERLERİ.COM adresine girerek, bu muhteşem konferansın içeriğine kavuşmak beni bu sahada, bilgi zenginliğine ulaştırdığı gibi, izninizle,, bu düzlemde bir kaç söz söyleme fırsatını da bahşetmiş oldu. Öncelikle tebriklerimi sunuyor ve aşağıda maruz hususları sizin ve okuyanlarınızın takdirine sunuyorum. TÜRK TURİZMİNE SÜRÜLEN KARA LEKELERİN ÖNLENMESİ BAĞLAMINDA, GEÇEN YIL, MARMARİSTE BİRKAÇ OTEL KİRALAYAN FİRMALARIN , AYNI TARİHTE, AYNI ODALARI BİNLERCE KİŞİYE SATMALARI VE SAYISIZ YERLİ YABANCI TURİSTİN İSTİSMAR EDİLMİŞ OLMALARI AKLA GELİYOR. TURİZM BAKANLIĞININ VE BU FİRMALARI DENETLEYEN BİR KURUMUN DAHA ÖNCE ALACAĞI BİR ÖNLEM OLAMAZ MI? TUR OPERATÖRLÜĞÜ, OTEL REZERVASYON VE SATIŞI BU KADAR KOLAY OLMAMALIDIR. BU BAĞLAMDA, FAALİYET GÖSTEREN KİŞİ VE FİRMALAR İÇİN ALINACAK BİR TİCARİ ÖNLEM DÜŞÜNÜLEMEZ Mİ? Öte yandan, otellerde istihdam edilecek personelin istihdamı konusunda, eğitim ve ehliyet şartı kesinlikle uygulamaya sokulmalıdır. Berberlik konusunda dahi, çıraklık ve kalfalık diploması aranırken, otellerin daha ucuz ücretle, lisan bilmeyen, otelcilik mevzuatının eğitimini almamış ehil olmayan personel istihdamı önlenmelidir. Bilvesile saygı ve selamlarımı sunuyorum


Benzer Haberler :
     TÜRK MİLLETİ BAĞIMSIZLIK YOLUNDA HİÇBİR ENGEL TANIMAZ
     AHŞAP OYMACILIĞI SANATI İLE GELECEĞİ YAKALIYOR
     TOBB: ÇOCUKLARIMIZ AYDINLIK YARINLARIN MİMARLARIDIR
     TOBB: TÜRKİYE'NİN İLK GÜNDEM MADDESİ EKONOMİ OLMALI
     TÜRK YAYINCILIĞI BOLOGNA ÇOCUK KİTAPLARI FUARI'NDA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx