Sektörümüz SHY-22 değişikliğini yargıya taşıyacaktır

Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği'nde (SHY-22) yapılan değişiklik ile ilgili sektörden görüş alınmadığına belirten TOF Genel Sekreteri Ertürk; ”konu Karayolu Yolcu Taşımacılığı sektöründe tartışılacak ve tekrar yargıya taşınacaktır.dedi

05 Eylül 2018 Çarşamba - turizmhaberleri.com- Editörden

“Havalimanları Taşımacılığında Tekelleşme Tartışması '' başlıklı haberimizle gündeme taşıdığımız Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY 22) değişikliğine ilk tepki Denizli merkezli Baytur seyahat acentası sahibi İsmail Baytur'dan gelmişti. İlgili haber linki: www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=33714

SHY-22 DEĞİŞİKLİĞİ SEKTÖRDE TARTIŞILMAYA DEVAM EDECEK
Haberimizi okuyan Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Sekreteri Nusret Ertürk'e SHY-22 de yapılan son değişiklik konusundaki görüşlerini, sektöre yansımalarını, sorunları, yapılması gerekenleri sorduk.

TOF Genel Sekreteri Nusret Ertürk;SHY-22 değişikliğini en ince detaylarına kadar araştırdı; bilgi ve birikimlerine görüş ve önerilerini de aktararak turizmhaberleri.com okurları için yazdı.

Nusret ERTÜRK
Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF)
Genel Sekreteri


Bilindiği üzere 28 Ağustos 2018 Tarih ve 30519 Sayılı Resmi Gazetede Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
tarafından yayınlanan “Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği'nde (SHY-22) Değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik yayınlandı. Bayram ve tatil dönemi rehavetiyle konuyu derinlemesine inceleme fırsatı bulamadık. Ancak Turizm haberleri.com haber sitenizde yayınlanan “Havalimanlarında tekelleşme tartışması“ başlıklı yazınız dolayısıyla konuyu araştırdım.
Bu değişikliğe neden gerek duyulduğunun öncelikle bilinmesinde fayda görüyorum.

17.06.2018 Tarih ve 30099 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan H Havalimanları Yer Hizmetleri
Yönetmeliği (SHY-22) Yapılan değişiklikler ve Sektörün itirazı
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Şehir terminali ve/veya terminalleri ile havalimanı arasında ve/veya havalimanından çevre illere ve ilçelere yapılacak olan düzenli yolcu taşıma işletmeciliği, karayolu taşımacılığı ile ilgili tüm mevzuata uyulması koşulu ile taleplere göre, bu Yönetmelik esasları çerçevesinde havalimanı işletmecisi tarafından düzenlenir.

Ancak 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 9 uncu maddesine göre Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı ile yetkilendirilen ve havalimanı, şehir merkezi, havalimanı arasında ulaşım hizmeti verecek kuruluşlar bu Yönetmelik gerekliliklerinin dışındadır. Ulaşım hizmetinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

SHY-22 Yönetmeliğinin 3 Maddesi ve 11 Maddesinin 1 Fıkrasının (c) bendinin iptaliyle ilgili Federasyon olarak açtığımız ve Danıştay 15 Dairesi'nin yürütmeyi durdurma Kararı bulunmaktadır. Karar metni şöyle:
Büyükşehir Belediyesi ve belediye sınırları dahilinde toplu taşıma ilgili hususlarda karara almak ve tasarrufta bulunmak yetkisinin Büyükşehir ve Belediyelere ait olduğu, anlaşılmakla birlikte, sivil havacılık alanında özel bir düzenleme niteliğinde bulunan “Türk Sivil Havacılık Kanunu'nda havacılığın bir unsuru olarak belirlenen yer hizmetleri hususunda düzenleme yapma yetkisinin,
Ulaştırma Altyapı Bakanlığına bırakıldığı, bu kapsamda düzenleme yapma yetkisinin kullanılması amacıyla çıkarılan yönetmelik ile “Ulaşım '' hizmetinin yer hizmetleri kapsamında olduğu belirtildiğinden, havalimanları ile yerleşim yerleri arasındaki taşımacılığın nasıl yürütüleceğini belirleme yetkisinin Ulaştırma Altyapı Bakanlığı ait olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda Ulaştırama Altyapı Bakanlığına verilen havalimanları ile yerleşim yerleri arasındaki taşımacılık faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin yetkinin istisnai nitelikte olduğu kamu menfaatleri çerçevesinde yürütülmesi gereken iktisadi bir faaliyet olan ulaşım hizmetinin düzenlenmesi konusundaki yetkinin havalimanı işletmecisine devrini mümkün kılacak yasal düzenleme bulunmadığı görüldüğünden, üst hukuk normlarına uygun olarak düzenlenmediği anlaşılan dava konusu Yönetmelik maddesinde hukuka uyarlık bulunmakta olup uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlara neden olacağı açıktır.

Açıklanan nedenlerle 2577 Sayılı Kanunun 27 maddesindeki koşullar gerçekleşmiş bulunduğundan
17.06.2017 tarih ve 30099 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)'nde değişiklik yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3 Maddesi İle değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 11 Maddesinin 1 fıkrasının (c) bendinin yürütmesinin durdurulmasına
19.12.2017 tarihinde karar verilmiştir.


Dolayısıyla Yönetmeliğin bu maddeleri hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Karayolu yolcu taşımacılığı açısından değerlendirdiğimizde, Havalimanları işletmecilerinin bu konuda yetkili olamayacağı, düzenleme yapamayacağı Bu yetki için Sivil Havacılık Kanununda yasal düzenleme gerektiği belirtilmektedir.
Büyükşehir ve Belediye sınırları içinde yapılan kentiçi toplu yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde Büyükşehir ve Belediyelerin yetkili olduğu, Havalimanları ile çevre iller ve yerleşim yerlerine yapılan taşımalarda tek yetkilinin Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'na ait olduğu belirtilmektedir.

Sonuç olarak biz yeni bir düzenleme bekliyorduk. Buradaki beklentimiz; özellikle Karayolu ile yapılan Tarifeli ve düzenli seferlerin Yetki belgeli işletmelerce Havalimanlarından da yapılabilmesi yönündeydi. 17.06.2017 Tarihinde yapılan Yönetmelik değişikliği öncesinde, Sabiha Gökçen Hava Limanından, Gebze, Bursa İzmit, Adapazarı, Yalova gibi çevre illere yolcu taşımacılığı yapılabiliyordu. Tatsız ve sektörce tasvip etmediğimiz bir hadise dolayısıyla böyle bir düzenlemeye gidildi.

Bu yetki Havalimanı İşletmecilerine verilmesine rağmen yurt genelinde sözleşmelerden kaynaklanan yetki belgeli işletmeciler tarafından taşımalar devam etti ve yüksek taşıma potansiyeli olmayan illerde ise halen devam ediyor.

Çözüm olarak getirilen başka yanlışları da peşinden geldi. Havalimanı işletmecisi, yönetmeliğin kendisine tanıdığı avantajla, ihale bile etmeden Bursa taşımalarını Bursa Büyükşehir Belediyesine verdi. Diğer illere yapılan taşımalar ise Hava limanından bir otobüs terminaline taşınarak aktarmalı olarak yapılabiliyor. Tekelci ve rekabetten yoksun bir taşıma modeli maalesef Sabiha Gökçen Hava Limanına yerleşti. Allahtan İBB ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Belediye otobüsleriyle bu açığı kapatıyor.

Burada bizim beklentimiz, bir uçak şirketiyle anlaşma zorunluluğu olmadan arz ve talep dengesi gözetilerek, birden fazla yetki belgeli işletmeye Bakanlık tarafından havalimanlarında Şehirlerarası yolcu taşımacılığı izninin Bakanlık tarafından izin verilmesidir. Havalimanından başlayan ve biten hat talebi gibi değerlendirilmesi gerekir.
Yönetmeliğin ilgili maddelerinin iptalinden sonra, Havalimanlarından yapılan taşımaların, Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliklerine uygun bir düzenleme beklentisi içindeydik.Ulaştırma Altyapı Bakanlığı; Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından; yapılacağı ümidi ve beklentisi içindeyiz.

TÜM HAVALİMANLARINI KAPSAYAN ULUSAL MEVZUAT DÜZENLEMESİ GEREKİYOR.
Konuya sadece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana olarak bakmamamız gerektiğini Yurt genelinde tüm hava limanlarında geçerli olacak Ulusal bir mevzuat düzenlemesiyle çözülebileceği düşüncesindeyim.
Bir taraftan entegre taşımacılıktan bahsedeceksiniz, diğer taraftan entegre taşımaları zorlaştıran uygulamalar ve düzenlemeler yapacaksınız, buna akıl erdirmek çok zor.
Havalimanına gelen yolcu terminalden bir aktarma ile en yakın ile neden gidemesin, Örneğin yeni açılacak Uluslararası Havalimanında tahsis edilecek bir terminalden direk Edirne, Çorlu, Lüleburgaz, Tekirdağ, Çanakkale hatta Bursa, Adapazarı, İzmir seferleri neden düzenlenmesin.?

28 Ağustos Tarihinde yapılan son değişiklikten sonra Hava Limanlarından yapılan yolcu taşımaları sadece A Grubu Çalışma Ruhsatı almış Yer hizmeti veren kuruluşlar tarafından yapılabilecektir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bu izni almış Ülkemizde 3 Adet A Grubu İşletme vardır. Bu İşletmeler hangi havalimanlardaki yer hizmeti vermektedirler, hangilerinde yolcu taşımalarına talip olur, hangi şartlarda yapar, hangilerinde taşeron çalıştırır bu günden bilemeyiz. Bir işletmelerin biri dışında karayolu yolcu taşımacılığı yapan zaten yok!

Şimdi küçük hava limanlarından Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmelikleri kapsamında Uçak firmasıyla anlaşma yaparak yolcu taşıyan işletmelerin durumu ne olacaktır.?
Tüm taşıma sözleşmeleri iptal mi edilecektir.? Sözleşme süresi sonuna kadar devam mı edeceklerdir, belirsizdir. Peki bu işletmelerden herhangi bir havalimanı için verimsiz diye talep gelmezse ne olacaktır.? Yer hizmetini kazanan bu işi de yapmak zorunda mı olacaktır.? Bu konuda yetkililerden açıklama bekliyoruz.

Yönetmeliğin bu şekliyle uygulanması durumunda haksız rekabet getirip getirmeyeceğini tartışmadan önce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden, sadece havalimanı içinde yer hizmeti vermek için izin ve yetki belgesi almış işletmelere, kent içi belediye mücavir alan sınırları içinde belli noktalara taşıma yapmanın dışında şehirlerarası yolcu taşımacılığı izninin de verilmesidir. Bizim sektörümüzü ilgilendiren konu bu yönüdür. Öncelikle tartışılması gereken husus budur.

SEKTÖR OLARAK TEPKİLİYİZ..
Karayolu yolcu taşımacılığı sektörü kendi asli işi olan yolcu taşımacılığını havalimanlarından yapamaz yaptırılmaz hale getirilmektedir. Yurt genelindeki tüm havalimanlarından yolcu taşımaları 3 adet firmanın tekeline bırakılmaktadır. Bu işi uçak firmaları da yapamayacak yaptıramayacaktır. Açıkçası şu anda bu taşımaları yapan küçük işletmeler bu üç firmanın taşeronu haline dönüşecektir. Bu konuda tepkiliyiz.

Tekelleşme olacağı ve alternatif olmadığı için bırakın haksız rekabeti rekabet ortamı oluşmaz.
Tekelden söz edilebilir, tek firmanın olduğu yerde rekabetten söz edilemez. Uygulama başladıktan sonra Rekabet kuruluna gidebiliriz. Tekel uygulamasının , Hizmet kalitesini ne şekilde etkileyeceğini ve uygulanacak fiyat politikası sonuçlarını yolcu açısından değerlendirilmesini zamana bırakmak gerekir diye düşünüyorum.

Bir başka husus da Yönetmeliğin Büyükşehir Belediyeleri kanunu ile çeliştiği ve bazı belirsizliklerin olduğu görüşündeyim. Havalimanları Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğine göre Otobüs terminali kabul edilmektedir.
Tarifeli ve düzenli seferler nasıl yapılacaktır.?
Yolcu taşıma fiyatlarını kim tespit edecektir? Büyükşehirlerde UKOME Belediyelerde İl Trafik Komisyonları mı?
Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'mı?
Özel Havalimanı İşletmecisi Yolcu taşımalarını ihaleye mi çıkaracaktır?
Dilediğine veya yer Hizmeti veren kuruluşa işin ayrılmaz bir parçası olarak yer hizmetlerine dahil olarak mı ihale edecektir?
En önemli husus ise yukarıda yazdığım Danıştay kararında belirtilen yasal hukuk çerçevesine uygun mudur? Danıştay kararında açıkça belirtildiğine göre havalimanlarından yolcu taşımacılığı faaliyetinin havalimanları yer hizmetlerine dahil edilmesinin hukuka aykırı olduğu belirtilmesine rağmen idarenin neden böyle bir düzenlemeye gittiği ve gerekçeleri sektörümüzce yeterince anlaşılamamıştır.

Yeni Havalimanı'na ulaşım için düzenlenen “Bagajlı Lüks Taşımacılık İhalesi İstanbul'un muhtelif semtlerine yapılacak yolcu taşımacılığı ihalesi dün sonuçlandı.
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İstanbul genelinde Yeni Havalimanı toplu ulaşım entegrasyonu kapsamında, “Bagajlı Lüks Taşımacılık (BLT) Hatlarının“ oluşturulması ve taşımacılığın uygun araçlarla karşılanması amacıyla 18 hat üzerinde 150 otobüs ile 10 yıl süreli toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama ihalesini “Altur-Havaş-Free turizm konsorsiyumu kazandı.

Hayırlı Olsun diyorum. Bu konsorsiyum içinde, Havalimanlarından uzun yıllardan beri yolcu taşımacılığı yapan A Grubu Bir işletmenin olması, ihalenin, yukarıdaki belirtiğim, yeni yönetmeliğe ve mevzuata uygun olarak yapıldığı açıkça görülmektedir.!
Ancak Bu ihalenin İETT tarafından yapılıp yapılamayacağı yeni yönetmelik şartlarına göre bence tartışmalıdır.
Yeni havalimanı işletmecisi Yeni bir taşıma ihalesi açabilir mi.? Yasa ve yönetmeliğe göre mani bir durum yoktur. İBB Ukome kararıyla ihaleyi alan işletme ve ihalede belirtilen taşım hatları dışında başka hatlara ve başka bir işletmeye bu izni verir mi, vermez mi? Bu da tartışılacak bir konudur.
Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ve il içinde yapılan taşımalarda yetki ve sorumluluk açısından yetki karmaşası ortaya çıkmaktadır. Havaş'ın önceki dönemde yaşadığı sıkıntıları hatlarının IBB ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edildiği hepimiz biliyoruz.

Ulaştırma Altyapı Bakanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Hava Limanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22) değişiklik ve düzenlemeleri konusunda Sektörümüzün görüşü alınmadı. Açıkçası değişikliğin bu şekilde yapılacağı konusunda bilgimiz olmadı. Konunun Karayolu Yolcu Taşımacılığı sektörü tarafından uzun zaman tartışılacağı hatta tekrar yargıya taşınacağı düşüncesindeyim.

Saygılarımla
Nusret ERTÜRK
Genel Sekreter


Kaynak: turizmhaberleri.com

                Google+ paylaş               
SEKTÖRÜMÜZ SHY-22 DEĞİŞİKLİĞİNİ YARGIYA TAŞIYACAKTIR
          
Günün Haber Başlıkları Yorumlar

Benzer Haberler :
     ESKİŞEHİR KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALİ YARGIYA TAŞIDI
     LİKYA'NIN KALBİNE OTOYOL HANÇERİ YARGIYA TAŞINDI..!
     ÜNLÜ KAPUTAŞ PLAJINDAKİ BETON YAPILAŞMA YARGIYA TAŞINDI
     ALAKIR'DA HES BİR KEZ DAHA YARGIYA TAKILDI
     BİLİŞİM SEKTÖRÜMÜZ 2014'DE YÜZDE 12.1 BÜYÜDÜ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx