Türkiye'nin Ulusal Su Planı onaylandı

Su kaynaklarının bütüncül havza yönetimiyle, etkili bir su yönetimi için sektörler arası koordinasyonu, işbirliğini ve su yatırımlarının hızlandırılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan Ulusal Su Planı onaylanarak yürürlüğe girdi.

14 Temmuz 2019 Pazar - Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin başkanlığında toplandı. Toplantıda, Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi doğrultusunda Meriç-Ergene, Susurluk, Büyük Menderes, Konya ve Gediz Havzaları için hazırlanan 5 Havza Yönetim Planı ile Ulusal Su Planı onaylanarak yürürlüğe girdi.

SPD Hidropolitik Akademi Raporun Hazırlanmasına katkıda bulunmuştu

Su kaynaklarının bütüncül havza yönetimi anlayışı çerçevesinde korunması için gereken tedbirleri belirlemek, etkili bir su yönetimi için sektörler arası koordinasyonu, işbirliğini ve su yatırımlarının hızlandırılmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası belgelerde yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesi için strateji, plan ve politika geliştirmek, havza planlarında kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesi gereken hususların uygulanmasını değerlendirmek, üst düzeyde koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak amacıyla 2012/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulan Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 5. Toplantısı, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin başkanlığında 28 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleştirildi.

Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu

Kurul Toplantısına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve Türkiye Su Enstitüsü'nden üst düzey yetkililer katılım sağladı.

Ulusal Su Planı onaylandı

Toplantıda, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 421'inci Maddesi ve Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve Takibi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Meriç-Ergene, Susurluk, Büyük Menderes, Konya ve Gediz Havzaları için hazırlanan 5 Havza Yönetim Planı ile ulusal su politikamızın genel hatları ile ortaya konulması maksadıyla hazırlanan Ulusal Su Planı, Kurul tarafından görüşülerek onaylandı.

Söz konusu Havza Yönetim Planları, Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi doğrultusunda ülkemizde ilk defa hazırlanarak uygulamaya konuldu. Planların uygulanmasıyla birlikte havzalardaki tüm su kaynaklarında 'iyi su' durumuna ulaşılması hedefleniyor.
www.hidropolitikakademi.org                Google+ paylaş               
TÜRKİYE'NİN ULUSAL SU PLANI ONAYLANDI
          
Günün Haber Başlıkları Yorumlar

Benzer Haberler :
     TÜRKİYE'DE TURİZM SEKTÖRÜ TEKNOLOJİ ÇAĞINA HAZIR MI?
     JOLLY'DEN MİRASIM TÜRKİYE KAMPANYASI
     TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI DUYURUSU
     DOLARDAKİ ARTIŞ TÜRKİYE'NİN ORMANLARINI VURABİLİR!
     DUYUN BU SESİ: ENGELSİZ BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx