SAZAK KÖYÜ, KENTSEL SİT ALANI İLAN EDİLDİ

Karaburun Kent Konseyi'nin Sazak Köyünün koruma altına alınması ile ilgili çağrısı karşılık buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından Sazak köyü kentsel sit alanı ilan edildi.

25 Kasım 2019 Pazartesi - İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Sazak köyü 1923 yılında mübadele nedeniyle boşaltılması sonucunda kaderine terk edilerek definecilerin hedefi haline geldi. Ağustos ayında bölgenin kültürel değerlerine dikkat çekerek korunması için duyuru yapan Karaburun Kent Konseyi'nin çağrısı dikkate alındı ve gereği yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından yapılan incelemeler sonunda Sazak Köyünün 'Kentsel SİT alanı' ilan edilmesi kararı alındı.

Karaburun Kent Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

'Karaburun Kent Konseyi, Karaburun tarihsel ve kültürel değerlerinin öne çıkarılması ve korunması ile ilgili 2018'in Ağustos ayında basın duyurusu yapmıştı. Sazak Köyü'nü konu alan bu duyuruda geçmişten günümüze hala ayakta kalmayı başarmış onlarca hikayeyi ve hüznü barındıran Sazak Köyünün definecilerin yağmasından korunması için acilen 'KORUMA ALTINA ALINMASI' talep edilmişti.

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün konunun incelenmesi yönünde çalışma başlatmasıyla Çeşme Müze Müdürlüğü'nden gelen teknik bir ekip ile Karaburun Kent Konseyi Başkanı, Parlak Muhtarı ve yerel rehberler eşliğinde Sazak Köyü'nde saha çalışması yapılmış ve bölgeye ilişkin bilgi ve belgeler paylaşılmıştı. Süreç içinde Çeşme Müze Müdürlüğü tarafından İzmir 1. Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na bir rapor hazırlanarak sunulmuştu.

Sazak Köyü'nde yerinde yapılan incelemeler ve kurumlar arası bilgi paylaşımları sonucunda;
İzmir İli Karaburun İlçesine bağlı, mülkiyeti maliye hazinesine ait olan tapunun 116 ada 331 parselinde yer alan Parlak Mahallesi'nin sınırları içinde yer alan Sazak Köyü'nün, yapılan incelemeler sonucunda alanın yöresel taş malzemeli olarak yapılan dönemin sivil mimari örnekleri ve 1 kilise kalıntısının, kültürel miras olarak korunması gerektiği anlaşıldığına, bu kapsamda; Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 25.01.2017 tarih ve 681 sayılı Kentsel Sitler, Koruma ve Kullanma Koşullarına ilişkin ilke kararında ' kentsel sitler, Mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özelliği bulunan ve bir arada bulunmaları ve bir bütün olarak o yerleşmenin ait oldukları dönemin yaşam biçimini gelecek nesillere aktarmaları sebebiyle teker teker taşıdıkları kıymetten daha fazla kıymeti olan, kültürel ve tabii çevre elemanlarının (yapılar, bahçeler, bitki örtüleri, yerleşim dokuları, duvarlar, sokaklar ve meydanlar, vb.) birlikte bulundukları alanlardır..' şeklinde tanımlanan kentsel sit alanları niteliklerini taşıması nedeni ile 2863 sayılı yasanın 7. Maddesi gereğince 'kentsel sit alanı' olarak tescillenmesine, tapunun 116 ada 331 parsele tapu kaydına 'kentsel sit alanı' şerhinin işlenmesine, koordinatlı haritanın ve koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar alana ilişkin geçiş döneminde koruma esaslı çalışmanın İzmir 1. Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmasına karar verildi.
Bir bölgede kentsel sitin ilanından itibaren, üç ay içinde kentsel sit alanlarında koruma amaçlı imar planı elde edilinceye kadar izlenecek kurallar koruma bölge kurullarınca belirleniyor. Bu kuralları tanımlayan geçiş dönemi, koruma esasları ve kullanma şartlarının kentsel sitin niteliklerine bağlı olarak hazırlanıyor.
Karaburun Kent Konseyi Yerleşme ve Mimarlık Tarihi / İmar, Kentleşme ve Planlama Çalışma Grupları tarafından; Sazak Köyü kentsel sit ilanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanım şartlarına yönelik öneri raporu, İzmir 1. Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü'ne sunulacak.
KARABURUN KENT KONSEYİ


Görsel kaynak: Karaburun Kent konseyi

Kaynak: turizmhaberleri.com

                Google+ paylaş               
SAZAK KÖYÜ, KENTSEL SİT ALANI İLAN EDİLDİ
          
Günün Haber Başlıkları Yorumlar

Benzer Haberler :
     2020'NİN PATARA YILI İLAN EDİLMESİ SEVİNÇLE KARŞILANDI
     TEPKİLER SONUÇ VERDİ,TÜRKİYE'Yİ ZEHİRLEYEN DÜZENLEME VETO EDİLDİ
     TÜRKİYE'DEKİ ÇİN'E AİT İKİ KÜLTÜR VARLIĞI TÖRENLE İADE EDİLDİ
     İZMİR AVRUPA BİSİKLET ROTASI AĞI'NA DAHİL EDİLDİ..
     ÜÇ AYRI BAKANLIĞIN GÖZETİMİNDE BİR GÖL YOK EDİLDİ!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx