Tepkiler sonuç verdi,Türkiye'yi zehirleyen düzenleme veto edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi zehirleyen düzenlemeyi veto etti... Halk Anayasal bir hak olan tepkilerini dile getirdi, devlet ödevini hatırladı: Termik santrallere zehirleme izni veren düzenleme yeniden görüşülmek üzere TBMM'ne iade edildi..Yusuf YAVUZ

04 Aralık 2019 Çarşamba -
Yusuf YAVUZ-turizmhaberleeri.com- Antalya
Kömürlü termik santrallerin bacalarına filtre takılması zorunluluğunu 2,5 yıl erteleyen düzenleme 21 Kasım'da Meclis'te AKP ve MHP'li milletvekilleriin oylarıyla kabul edilerek yürürlüğe girmişti. Türkiye'nin 2,5 yıl daha zehirlenmesine izin veren kanun değişikliğine Türkiye'nin dört bir yanından tepkiler yükseldi. Ancak AKP'li bakanlar ve milletvekilleri enerji ihtiyacını gerekçe göstererek düzenlemeyi savunan açıklamalar yaptılar. CNN-Türk televizyonunda yayınlanan termik santrallerin zehir saçmasını savunan haber ise tepkileri daha da artırmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenlemeyi önceki gün yeniden görüşülmek üzere TBMM'ne geri gönderdi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan konuyla ilgili açıklamada,'insan sağlığı ve çevrenin korunması da Devletin başta gelen Anayasal ödevi ve herkesin insani görevidir' ifadelerine yer verildi.
>
KANUNUN MECLİSE GERİ GÖNDERİLMESİYLE İLGİLİ GEREKÇELER
Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi'nden yapılan açıklamada, büyük tepkilere neden olan düzenlemenin incelenmesinin ardından TBMM'ne geri gönderilmesinin gerekçeleri hakkında şöyle denildi: 'Bu Kanunda, diğer düzenlemelerin yanında, Elektrik Üretim Anonim Şirketi veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarına, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında oluşturulacak kamu üretim şirketlerine ve kamu üretim şirketlerine ait üretim tesislerine, bunlardan özelleştirilenlere ve daha sonra özelleştirilecek olanlara, çevre mevzuatına uyum kapsamında gerçekleştirecekleri yatırımlar ile çevre mevzuatı açısından gerekli izinleri tamamlamaları amacıyla 31/12/2019 tarihine kadar tanınan sürenin nihayetinde 30/6/2022 tarihine kadar uzatılması öngörülmektedir.

2018'DE DOLAN SÜRE UZATILDI
Değişiklik öngörülen düzenleme ilk olarak 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 8 inci maddesinde yer almıştır. Maddede belirtilen şirketlere çevre mevzuatına uyum kapsamında gerçekleştirecekleri yatırımlar ile çevre mevzuatı açısından gerekli izinleri tamamlamaları amacıyla 31/12/2018 tarihine kadar süre verilerek, bu sürenin üç yıla kadar uzatılabileceği yönünde Bakanlar Kuruluna yetki tanınmıştır. Anayasa Mahkemesinin 22/5/2014 tarihli ve E.2013/65, K.2014/93 sayılı Kararı ile anılan düzenlemenin iptal edilmesi üzerine 4/6/2016 tarihli ve 6719 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle geçici 8 inci madde yeniden düzenlenmiş ve bu defa şirketlere tanınan süre 31/12/2019 olarak belirlenmiştir.

ŞİRKETLERE VERİLEN 7 YILLIK SÜRE YETERLİDİR
Enerji ihtiyacının sürekli olduğu ve artarak devam ettiği, enerjinin ve dolayısıyla enerji sektörünün ülkemizin hedefleri ve gelişimi için hayati önem arz ettiği hususları göz önüne alındığında, elektrik üretim tesislerinin varlığının korunmasının ve desteklenmesinin Devletin temel politikalarından biri olması gerektiği şüphesizdir. Nitekim 6446 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2013 yılından 2019 yılı sonuna kadar çevre mevzuatının gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmeyen şirketlere yaklaşık 7 yıl süre tanınması da bu yaklaşımın bir tezahürüdür. Verilen sürenin, yatırımcı şirketler bakımından hem finansal, hem teknik gereklilikleri karşılama konusunda yeterli olduğu açıktır.

'İNSAN SAĞLIĞI VE ÇEVRENİN KORUNMASI DEVLETİN ÖDEVİDİR'
Bununla birlikte, insan sağlığı ve çevrenin korunması da Devletin başta gelen Anayasal ödevi ve herkesin insani görevidir. Nitekim Anayasanın 56'ncı maddesinde, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Çevreyi geliştirmenin, çevre sağlığını korumanın ve çevre kirlenmesini önlemenin Devletin ve vatandaşların ödevi olduğu hususu da hüküm altına alınmıştır. Devletin çevreyi koruma ödevi gerekli mevzuatın yürürlüğe konması ve mevzuata uygunluğun denetlenmesi suretiyle yerine getirilir. Vatandaşlar ise bu mevzuatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.

'2,5 YIL DAHA SÜRE TANINMASI DEVLETİN ÇEVREYİ KORUMA ÖDEVİ İLE BAĞDAŞMAYACAK'
Ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanması zarureti, insan sağlığı ve çevrenin korunması amacının önüne geçmemelidir. Günümüz şartlarında çevre kirliliğine yol açmadan, özellikle hava, su ve toprak kalitesini bozmadan da enerji üretiminin gerçekleştirilmesi mümkündür. Hal böyle iken, evvelce elektrik üretim şirketlerine tanınan ve esasen yeni mevzuata uyum sağlama ihtiyacından kaynaklanan yaklaşık 7 yıllık geçiş süresi uyum için yeterli olmasına rağmen, incelenen Kanunla bu sürenin nihayetinde 2,5 yıl kadar daha uzatılması Devletin insan sağlığı ve çevreyi koruma ödevi ile bağdaşmayacaktır. Devletin bu meseleye hem yatırımcıyı hem vatandaşını koruyacak bir anlayışla yaklaşması, düzenlemeleri buna göre gerçekleştirmesi gerekmektedir.

'UYGUN GÖRÜLMEYEN DÜZENLEME MECLİSTE BİR KEZ DAHA GÜRÜŞÜLMELİ'
Bu sebeple, incelenen Kanunun 50 nci maddesinin yeniden değerlendirilmesinde fayda görülmektedir. Yayımlanması yukarıda açıklanan gerekçelerle uygun görülmeyen 7193 sayılı 'Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun', 50 nci maddesinin Türkiye Büyük Millet Meclisince bir kez daha görüşülmesi için, Anayasanın 89 ve 104 üncü maddeleri uyarınca ilişikte geri gönderilmiştir.'

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamanın tamamını okumak için:

www.tccb.gov.tr/basin-aciklamal…/…/7193-sayili-kanun


Kaynak: turizmhaberleri.com

                Google+ paylaş               
TEPKİLER SONUÇ VERDİ,TÜRKİYE'Yİ ZEHİRLEYEN DÜZENLEME VETO EDİLDİ
          
Günün Haber Başlıkları Yorumlar

Benzer Haberler :
     TÜRKİYE'DE TURİZM SEKTÖRÜ TEKNOLOJİ ÇAĞINA HAZIR MI?
     JOLLY'DEN MİRASIM TÜRKİYE KAMPANYASI
     TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI DUYURUSU
     DOLARDAKİ ARTIŞ TÜRKİYE'NİN ORMANLARINI VURABİLİR!
     DUYUN BU SESİ: ENGELSİZ BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx