TurizmHaberleri.Com 

Turizmin Geleceği... Geleceğin Turizmi

Michel de Nostradame bilinen adı ile Nostradamus en tanınmış kahindir. Geleceği bilmek dolayısıyla kontrol etmek paha biçilemez bir güç olduğu için kahinler ve kehanetleri, parapsikoloji üzerine araştırmalar çağlardır önemini kaybetmemiştir.

Günümüzde astroloji-fal, falcılar yazılı ve görsel basında ciddi yer almaktadır. Kehanet’in temeli sezgi-hissikablelvuku sonucu prediksiyondur (önceden söyleme) .

Benim böyle yeteneklerim! olmadığı, öngörü yoksunluğundan suçlanmayı da göze alamadığım için sözü OECD 2018 Raporuna ve özellikle İhracatçılar Birliğinin hazırladığı 160 sayfalık çok detaylı bir çalışmaya bırakmayı yeğledim.

Fizyolojik gereksinimlerin tatmini sonrası sosyal gereksinimlere dolayısı ile seyahat etme özgürlüğünü kullanmaya sıra geldiğini raporu inceledikçe daha iyi anlayıp somut veriler ışığında stratejimizi oluşturabiliriz.

Dün küreselleşme (ucuz emek) adı altında Çin-ASEAN-Hindistan’a yapılan yatırımlar bu ülkelerin bazılarında on beş yılda inanılmaz bir büyümenin gerçekleşmesini sağlamış milyarlarca dolar ürün ve daha sonrası sermaye ihracatı ile Avrupa’nın toplam nüfusundan fazla orta sınıf oluşturmuştur. Yine düne kadar çağdışı kalmış bu ülkeler yaşlı Avrupalıların eğlence odağı olarak turist çeken ülke iken pek yakında muazzam turist ihraç eden ülkeler olacağını söylemek kehanet olmayacaktır.

Turizmin Geleceğini Şekillendiren Mega Eğilimler başlığındaki OECD raporu, “öngörülen veya görünmeyen fırsatlar- riskler, toplumun sosyal-ekonomik-politik-teknolojik mutasyonunu etkileyerek turizmin geleceğini belirler“, diye başlamakta ve bu mega eğilimlerin oluşumu son derece yavaş olmasına karşın bir kere yerleşip kök saldıktan sonra insanların turizm sektörü dahil sürekli etkiler diye devam etmektedir.

Sırası ile a- turistik talebin evrimi, b- turizm gelişiminin devamlılığı c- yapısal teknoloji ve d-gezginlerin hareketliği çok boyutlu incelendiğinde turizmin geleceği konusunda sağlıklı öngörüye ulaşabiliriz.

A.Nejat Şardağı
European Network for Accessible Tourism ENAT Türkiye Temsilcisi
Yayın Tarihi : 05.08.2019
www.TurizmHaberleri.com

----------------------------=oOo=------------------------------
Bu Köşe Yazısı www.TurizmHaberleri.com'dan alınmıştır.