SANAT VE KÜLTÜR MİMARLIĞI/MÜHENDİSLİĞİ

Yaratıcı kentler....

Geçmişle gelecek arasındaki bağı, bugünün ortamında yapılan etkinliklerle sağlayan Kültür ve Sanatı da bir iletişim altyapısı olarak görmek gerekir.

Müşterek bir sinerji ile oluşturulacak Sanat ve kültür Kentle ilgili ilk izlenimler ve kalıcı izler açısından düşünülmekte; “Yaratıcı yaşam çevreleri '' nin önemini ortaya koyan, aynı zamanda ekonomi ve turizm alanında sürekliliği sağlayan sektörler arasında değerlendirilmektedir.

Tüm kentin ve mekanların gerçek bir sahne olduğu düşüncesi ile internette dolaşan iki videoyu daha önce benzerlerini havaalanları ve garlarda da izlemiştik, paylaşmak istiyorum.
Bu arada dünya kentlerinin hemen tümünde gördüğümüz, ilgiyle izlenilen kent müzisyenlerinin önemine de yöredeki sanatın derecesini göstermesi açısından değinmek isterim,

İnsanların öncelikle barınmak, yaşamak ve doğa şartlarından korunmak için oluşturduğu mekânlara yaratıcılığın desteklediği bir içgüdü ile yeni bir yaşam çevreleri, kültürel ve farklı zevkler eklediği bilinmektedir. Bu evrimin son noktası 1980 li yıllarda Charles Landry nin geliştirdiği “Yaratıcı Kentler '' kavramı ve 2004 yılında UNESCO bünyesinde oluşturulan Yaratıcı Kentler Ağı (UNESCO Creative Cities Network) kültür konusunda yenilenen algının ve sanatın toplumdaki rolününün ortaya konması olmuştur.

Günümüzde kültür ve sanatta yaratıcı (innovatif) olmanın yolu kültürel mirasın (somut ve somut olmayan) ve sanatın bir alt yapı olarak kabul edilmesinden geçiyor. Bunu kültür ve sanat yapılanmasının içinde olanlar, koruyanlar ve yaşama aktaranlar tamamlıyor. Adına “Sanat Mühendisliği/Mimarlığı '' (1) diyebileceğimiz bu alt-yapının da tasarımları, çizimleri, uygulamaları ve yararlananları var.

Kentlerin mühendislik biliminin gereklerine uygun olarak planlanan fiziksel yapılarına toplumsal ve kültürel değerleri ve yaşayanların düşüncelerini isteklerini katabilecek kişileri ifade etmesi anlamında Değerli hocamız Betül MARDİN in “İtibar Mimarlığı '' kavramından yola çıkarak “Sanat Mühendisliği/Sanat Mimarlığı '' kavramlarını burada gündeme taşımak istiyorum.

Batılı anlamda bir oluşum olarak yasalarda yer alan ancak yönetim anlamında henüz yeterince benimsenmeyen, “Alan Yönetimleri '' de yaratıcılık kültürü anlamında tamamlayıcı bir görev üstlenmiş durumdalar.

“Yaratıcı Kentler '' kavramı hemşehrilerin yeni fikirlerle yaşanabilir ve çalışılabilir dinamik ortamlarda buluştukları kentleri ifade etmektedir. “Her mekânda her zaman değerlendirilebilecek imkânlar vardır '' tezinden hareket eden yaratıcı kent düşüncesinin kentlerimizi yenilerken olayın yapıların iyileştirilmesi kadar kentteki yaşamın günün ve geleceğin koşullarına yanıt verebilecek bir seviyede tutulmasını da içerdiğini unutmamak gerekir.

Bu bağlamda bir oluşumu ifade eden Alan Yönetimlerinin asıl fonksiyonları kent yöneticilerine yardımcı olmaktır. Kentin sesini dinleyip bunu uygulamaya aktaracak yöneticilere olan ihtiyacımızı dile getirirken asıl yapılanmanın, yeniden kentleşmenin düğümünün bu noktada çözülmesi gerektiğini ifade etmek isterim. (www.turizmhaberleri.com/KoseYazisi.asp?ID=2049)

Söz gelimi, Örnek bir nitelik taşıyacak şekilde oluşturulan Alan Yönetimi yanında, Anadolu da Bienal yapılan sayılı kentlerden biri olan Sinop ta “Geleceği Biriktirmek '' konulu seminer ve Bienaller sırasında tüm kentin bir sahne ve yaşayanların bu oluşumun içinde yer aldığı etkinliklere tanık oluyoruz. Sinop luların “Bir Günlük Müze '' uygulamasında gösterdiği katılımcılık da örnek alınacak niteliktedir.

Kaldırımlarında yürünebilen, yürüyerek gezilebilen, trafiğin güvenle aktığı kentler ve semtler vermeye çalıştığımız (sağlık, kongre, iş vb) fonksiyonlara ve ziyaretçi kabulüne ancak bu şekilde ulaşabilecektir. Dünya çapında bir saygınlığa ulaşmamız da bu yeni oluşumu, yaratıcı kentleri, geçmişin hatalarından arındırmaya bağlı görünüyor.

Ülkemizin tümünde her gece sahnelerini açan tiyatrolarımız, eğlence yerlerimiz kentsel yaşantımızın ayrılmaz parçalarıdır. Çeşitli mekânlarda hemşehrilerin kentteki ziyaretçilerle birlikte paylaştığı etkinlikler çekiciliği artırıcı etkiler sağlayacaktır. Tiyatro, opera, konser, söyleşi, sergi gibi konularda ilk izlenimlerin oluşmasını sağlayacak gösteriler kentteki kültür ve sanat yaşamının gelişmesine olumlu olarak yansıyacaktır.

Kentimizde ziyaretçi olarak bulunan konuklarımızın zaman planlaması yaparken verecekleri kararlarda da bu zenginlikler etkili olacaktır.
Kendimiz ve kentimiz için yapacağımız her iyi şey tüm insanlık için de yapılmış olacaktır.
--------------------------------------------------
(1)Çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre;
Ölçü kökünden gelen hendese sözcüğünden kaynaklanan mühendislik günümüzde mantığı, düzeni, bilimi ifade eden tüm alanlarda çözümler üretebilen ve uygulayabilen kişilerin becerilerini tanımlamakta kullanılmaktadır. Analitik düşünce gücüne sahip, araştırmayı ve öğrenme yollarını bilen, doğayı anlayıp olayları doğa kurallarına göre yorumlayarak problemlere çözüm arayanları ifade etmektedir.

Kalkınma Planı çalışmaları sırasında Turizm Fakültelerinden mezun olanlara “Turizm Mühendisi '' unvanı verilmesi önerimiz de bu tanımdan kaynaklanmaktaydı.

Mimarlık ise, İnsanların yaşamasını kolaylaştırmak ve barınma, dinlenme, çalışma, eğlenme gibi eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak üzere gerekli mekânları, işlevsel gereksinmeleri ekonomik ve teknik olanaklarla bağdaştırarak estetik yaratıcılıkla inşa etme sanatı; başka bir ifade ile, yapıları ve fiziksel çevreyi uygun ölçülerde tasarlama bilimi olarak tanımlanmaktadır.
          |                              

Hüsnü GÜMÜŞ
FİJET-ATURJET ÜYESİ
05 Şubat 2013 Salı
Mesaj Gönder 1566 Yorumlar

Yusuf YAVUZ
Yazara Mesaj gönderin
ANTALYA'DA ATLARA EZİYET SONA ERİYOR!

Cem POLATOĞLU
Yazara Mesaj gönderin
SEYAHAT SİGORTASI'NIN ADI 'TÜRSAB SİGORTASI' OLSUN

A.Nejat Şardağı
Yazara Mesaj gönderin
72. CANNES FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ

Nilgün ATAR
Yazara Mesaj gönderin
TURİZMİN GENÇ ROL MODELİ: SİDAL YAŞAR

Fatih KUTLU
Yazara Mesaj gönderin
SOKAKLARI TATLI KOKAN KENT: VİYANA

Elif ÇALIŞKAN
Yazara Mesaj gönderin
HAYVANLARLA KONUŞABİLSEK NE GÜZEL OLUR

Olay SALCAN
Yazara Mesaj gönderin
TEOS Yorum VAR !

Şebnem Başdere ORMAN
Yazara Mesaj gönderin
IBO KONSTANZ GÖLÜ FUARI VE KAPANIŞI Yorum VAR !

Dilek H. Sipahi Aybar
Yazara Mesaj gönderin
TURİZMDE ÇALIŞMAK

Tüm Yazarlarımız
Koşe Yazıları RSS hizmeti
. . .