DEĞERLİ ÜRÜN

Turizm değerli bir üründür..

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı nın kuruluşundaki temel düşünce, ülkemizin turizm arz imkânlarından katma değeri yüksek ürünler elde edilmesine ve bunun ülkenin ekonomik gelişimine, ulusal ve uluslar arası saygınlığına aktarılabilmesiydi.


Turizm Değerli Bir Üründür
Günümüzde Katma Değeri yüksek ürünler sadece ekonomik olarak ölçülebilen değerlerden, in-put out-put tablolarına yansıyan rakamlardan ve tahlillerden ibaret değil; turizmden beklentiler ve sağlanan faydalar üretenlerin, yararlananların ve ülkelerin üretim gücüne, sağlığına, huzuruna, mutluluğuna yaptığı katkılarla da tamamlanan gölge faydalarla değerlendiriliyor. AB ölçüsü veya yapılanması dediğimiz işlerin niteliği de bir ölçüde bu ilkelerde saklı.

Üretim anlayışları, İnsanlığın tüm üreticilerden insan hakları ve saygınlığı kapsamında beklentisini ifade eden “en iyisini kendin için üretmelisin '' , ilkesi kapsamında olan ülkelerin marka ve saygınlık olarak da bir endişeleri olmadığı için iç ve dış piyasalara, ya da yabancılara yönelik farklı uygulamalar ve üretimler yapmalarına da gerek kalmamaktadır.
Ülkemizde değerli bir ürün olan turizm ürünleri, 2634 sayılı yasanın devam ettirdiği iyi yönetişim ortamında katma değerler sağlayan, kültürel ve sanatsal içeriği de olan özellikler kazanmışlardır. Geçen yazımda turizm sanatçıları olarak adlandırdığım bu konuda emek, sermaye, görüş, düşünce tahsis etmiş tüm dostları özgün modeller ve çalışmalarla bu başarıya katkıda bulunanları tekrar kutluyorum.

Toplam Kalite ve Katma Değer
Gelişmiş ülkelerin üretim ilkelerine baktığımızda tespit ettiğimiz ilk husus her üretimin toplam kalite esas alınarak kendi insanları için en iyi şekilde yapılması ve bunun tüm kullanancılara rahatlıkla, değerli ve tavsiye edilebilir olarak sunulmasıdır.
Bundan sonraki aşamada katma değeri daha yüksek ürünler elde etmek ve bunu ülkenin ekonomik, ulusal ve uluslar arası saygınlığına aktarabilmek için ürüne toplam kalitenin katkıda bulunabilir kalıcı değerlerinin eklenmesi yönünde yeni çalışmalar gerekiyor.
Turizmin yeniden tanımlanması gerektiğini savunduğum yazımda da belirtmiştim. İstatistik değerlerin elde edilmesi için yapılmış tanımlar yüksek katma değerli beklentileri olan turizmi tanımlamak ve Küresel hedeflere ulaşabilmek için yetersiz kalmaktadır.

Önemli bir husus da bilginin, teknolojinin ve çağdaş iletişimin bu ürüne dahil edilebilmesidir. Yeni üretimler Her türlü üretimde teknolojinin payının % 40 lara yaklaştığı, ürünü madde değeri dışında değerli kılan bir başka unsurun da kullanıcıların beklentileriyle özdeşen tanımlarla sunulmaktadır.

Yapılanma
Karşılaştığımız olumsuzluklara karşı Küresel, yerel ve yerel-küresel (globolokal) uyumun, kaynaşmaların sağlandığı yeni süreçler oluşturulması; her yörenin kendi turizmini tanımlayabildiği bir ortamda toplam kalitenin sağlayacağı katma değer, yüksek beklenti gibi hedeflerin elde edilmesi için de geleceğin “ Turizm Mühendisleri '' yetiştirmenin eğitim sistemine eklenmesi gerekiyor.

Bilinen yöntemlerle, denenen ve üzerine çok Konuşulan ama sonuca ulaşmayan yapılanma modelleri yerine “Gerçekçi Yapılanma '' çalışmaları ile yenilikler katabilecek özgün modellere, envanterlerden ve tekrarlayan görüşlerden uzak, kuramsal sınırlılıkları ve sorunları aşarak yeniden değerlendirme gücünü yakalayan yapısal mekanizmalara ulaşılabilecek; dünyanın gerçekliğini ve yapısalların buna uyumu için yapılacak çalışmaları ifade eden “Eleştirel Realizmin '' de yolu açılacaktır.

Bugün Çalışan Gazeteciler Günü bu yazımın size bir kutlama mesajı olmasını ve turizm gazetecileri olarak da katma değeri yüksek bir turizm ürünü için elimizden gelen katkıları sağlamakla görevli olduğumuzu hatırlatmak istemiştim.

Özel bir uzmanlık alanı olarak nitelendirilen turizm yazarlığı ve gazeteciliğinin uluslararası turizmin, kültürler ve uygarlıklar arasındaki birleştiriciliğinin önemini Uluslararası Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu (FIJET)' Başkanı HADDAD'ın "Turizmin dünya ekonomisi, huzuru, kültürü ve çevresi için bir güç kaynağı olduğu ve bunun turizm basını tarafından kamuoyuna taşınacağına" değinen görüşleri ile aktarmak istiyorum.

Turizm Yazarı ve Gazetecisi olmanın farklı hazlarını yaşayan bir kişi olarak bugünlerde daha çok bir arada olmanın yollarını arayacak bir bütünlük içinde olmamız gerektiğini düşünüyorum.
          |                              

Hüsnü GÜMÜŞ
FİJET-ATURJET ÜYESİ
10 Ocak 2016 Pazar
Mesaj Gönder 1771 Yorumlar

Kemal ŞENDİKİCİ
Yazara Mesaj gönderin
KARS'TA DÖRT YANLIŞ TÜM DOĞRULARI GÖTÜRÜYOR

Yusuf YAVUZ
Yazara Mesaj gönderin
ŞEHİRLERİMİZİ PLANLAMA DEĞİL, RANT YÖNETİYOR!

Cem POLATOĞLU
Yazara Mesaj gönderin
4 KUŞAK TURİZM...

A.Nejat Şardağı
Yazara Mesaj gönderin
3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

Uzm.Dr. Sinan İbiş
Yazara Mesaj gönderin
ALZHEİMER HASTALARINA KÖYLERDE MUTLU YAŞAM

Olay SALCAN
Yazara Mesaj gönderin
FRANSA ŞATOLARI

Nilgün ATAR
Yazara Mesaj gönderin
ARTIK KADIN ELİ TÜRSAB'A DA DEĞMELİDİR

Şebnem Başdere ORMAN
Yazara Mesaj gönderin
TURİZM ELÇİLERİNİZ MİSYONUNUZU DEVAM ETTİRECEK

Fatih KUTLU
Yazara Mesaj gönderin
DÖRT GÜNDE PARİS

Dursun YILDIZ
Yazara Mesaj gönderin
BÜYÜK KENTLERDE SU İÇİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONUSUNDA NE YAPILMALI ?

Tüm Yazarlarımız
Koşe Yazıları RSS hizmeti
. . .