YUNUS GİBİ GEZMEK

Travel Ankara Fuarı konuşma metni/ 23-26 Mart 2017


Anadolu Halk Ozanlarının, Avrupalı Gezgin Ozanların (Trubadurlar), Wagner in Operalarında yarışan sanatçıların yerini günümüzün “Gezginleri '' alıyorlar.
Anadolu nun bağrından gelen 12 bin yıllık kültür yolculuğunun tüm gezgin, Abdal, Halk Ozanları ve Erenlerini tekrar saygıyla anıyorum. Lise öğrencisi iken Turizm ve Tanıtma Bakanlığı nın kuruluşunu Sayın Bakanların bizlerle katıldığı toplantılarla yaşadığımız dönemde yayınlanan Nezihe ARAZ ın Yunus Emre nin yaşamının anlatıldığı “Dertli Dolap '' (İstanbul 1961) kitabında bulduğum tanımın ve tartışılan konuların halen yol gösterici karakterler taşıdığı görüşündeyim. (1)

Anadolu Sevdalıları
Turizmle ilgili ilk izlenimlerim arasında yer alan “Ben Anadolu yu bir turist gibi gezmedim, bir sevdalı gibi gezdim tanımı bana göre gezginler ve turizm konusundaki anlatım değerini hala korumaktadır. Bu nedenle YUNUS u seçtim.
Hacı Bayram Veli nin Kayseri, Bursa ve Edirne ye ulaşan Somuncu Baba Kimliği ve yolculuğu,
Türkiye de Herbaryumların kurucusu Prof. Dr. hikmet Birand ın “Ardıç Ağacı İle Sohbetler '' i,
Ahmet Hamdi Tanpınar ın “Beş Şehir '' kitabı,
Falih Rıfkı Atay ın “ Seyahatnameleri '' ,
Evliya Çelebi, Yaşar Kemal, Faruk Nafiz Çamlıbel (Han Duvarları), Halikarnas Balıkçısı ve daha niceleri bizim için çıkış noktası olabilirdi.

Yunus Emre nin hayatının anlatıldığı Dertli Dolap ta yazarımızın “Haliyle hallenerek, her türlü cefasına katlanarak, her türlü sefasını sürerek diye devam eden görüşlerindeki derin anlamı sonraları daha iyi anladım.

Bulunduğu yere ve değerlerine saygılı, halk ile bütünleşmenin yollarını arayanların yani Yunusların gerçek gezginler olduğu; turist olmanın turlamaktan öte bir anlamı olduğunu ve turizm sözcüğünün araştırma öğrenme kökünden geldiğini savunan düşüncelerin haklılığı bir kez daha kanıtlanmış oluyordu.

Yunus Emre nin yaşamının anlatıldığı eser bana aynı zamanda Yunus Emre yılını değil yıllarını kutlamamız gerektiğini hatırlattı. Eskişehir in Sarıköyü nden başlayan ve evrendeki yolculuğu henüz bitmeyen bu kişiliğin gerçekten bilinmesi gereken yönlerini Hacıbektaş, Nallıhan-Emre Köyü, Konya, Bursa, Şam, Mekke ve Medine ye uzanan yolculuğunun bir haritasının yapılması gerektiğini düşünüyorum.

“Yunus Emre Aşkın Sesi
Yunus Emre nin Anadolu Topraklarında Bıraktığı Derin İzleri izleyebileceğimiz bir eser de Eskişehir in 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğu dönemde çekilen Yunus Emre Aşkın Sesi Filmi gönül dili olmanın izlerini taşımaktaydı. www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=26830
Emre Köyüne dönüşünde Yunus u “Seyahat verilenler izin verilmedikçe bu eşikten geçemezler sözleriyle karşıladı Ana Bacı. Bu sözdeki hikmeti, dönüşüne kadar geçen 7 yıllık zamanı, öncesini ve sonrasını Bursa da Emir Sultan da Erguvan Bayramı nın anlamını; Taptuk Sultan ın bahçesindeki Yediveren Güllerinin sırlarını öncelikle bu topraklarda yaşayanların da iyi bilmesi gerektiğini düşünüyorum.

İlk Kültür Bakanımız Talat HALMAN ın tanımıyla Yunus Emre: “Anadolu nun özünden gelen ve hümanizmanın en iyi temsilcilerinden biridir. Barışa ve uluslararasında ahenge kendini adamış ve insan ruhunun asil duygularını baş tacı etmiştir.

Kültür Eski Bakanı Namık Kemal ZEYBEK in Ünye de verdiği konferansı dinlerken yaşanan topraklara sahip olmanın oralarda yaşamış insanları ve eserlerini tanımakla doğru orantılı olduğunu savunan görüşleri de hatırladım.
Taptuk Sultan ın “asamızı buluncaya kadar dolaş; sana seyahat verdik sözüyle başlayan yolculuğun yaşandığı Horozlu Han, Issız Han ve daha niceleri ile Elif ve Gülmisal in hazımlı ve sabırlı kişilikleri, yollar, yolcular. Dünyaya yön verecek düşüncelerin oluştuğu yerler bu topraklarda gönül dostları için sergilenmeye hazır bekliyor.

Gelin Tanış Olalım, İşi Kolay Kılalım
Yunus u Münih ve Viyana da görev yaptığım dönemlerde Macaristan daki çalışmaları sırasında Prof. Hikmet ŞİMŞEK in anlatımı ile yakından tanıma fırsatını buldum. 1958 de Birleşmiş Milletlerin kuruluş yıldönümünde New York ta seslendirilen, Yunus Emre Oratoryosu nun ve yeni hazırlanan Yunus Emre Beş Duyu programın bu açıdan da gözden geçirilmesi yararlı olacaktır.
Yunus, bir şairdir, bir evliyadır; aşkları, dostları, dertleri vardır. “Gönülden çıkarmayın bizi, Allaha ısmarladım sizi“ sözleri ile ayrıldığı ve yaşadığı Anadolu da oranın diliyle dünyaya yayılması gereken bir ışık bıraktı. Aydınlığını daim tutmamız için. (Anadolu dan dünyayı aydınlatan sevgi: Yunus Emre www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=16106)

O nedenle de “Yunus Gibi Gezmek '' başlığını bu sunumumda beni destekleyen kavramlara da daha rahatlıkla eriştireceğini düşünerek seçtim.
Konuşmam sırasında Anadolu nun değerlerini buraya taşıma çabasını gösteren illerimizden örnekler vermeye illerimizin temsilcileri ile paylaşabileceğim yeni öneriler oluşturmaya çalışacağım. Gelin Tanış Olalım, Her İşi Kolay Kılalım dizesinin derin anlamını şimdi daha iyi anlamamız gerekiyor. (Toplantı sonrası bu cümlemi kendilerine teşekkür ederek bitirmek isterdim, olmadı.)
TRT nin hazırladığı güzel sunumda şiirlerindeki inceliği yakından görsel bir zarafet ortamında yakından inceleme imkânım oldu.

Yunus Kavramlı Etkinlikler
Üçüncü Kültür Şurası kararlarını incelediğimde de birçok konunun Yunus Emre Enstitüsü tarafından yerine getirilmesi için görev verildiğini gördüm. Yunus kavramlı etkinliklerin evrensel anlamda yoluna devam edeceği görüşündeyim.
UNESCO nun katkılarıyla 1971 ve 1991 yıllarında tüm dünyada kutlanan Yunus Emre Yıllarının bu son 20 yıllık periyodunu da 2011 yılında ve öncelikle Türkiye de tanınması yönünde kullanılması evrensel bir dil haline gelen Türkçeyi isteyen herkesin öğrenmesini hedefleyen Yunus Emre Vakfı nın tanınması ve çalışmalarının başarısı açısından da etkili olacaktır.

Yunus Emre Enstitüsü nün bir Goethe, bir Cervantes Enstitüsü gibi başarılı olması açısından yurtdışında yapılacak tanıtımlar kadar ülke içinde bilinmesini sağlayacak etkinliklerin yararlı olacağı görüşündeyim.

Nezihe ARAZ, Dertli Dolap kitabında ben ülkemi turist gibi gezmedim, Yunus gibi yaşayarak gezdim derken Köyleri, Beldeleri, Kasabaların fiziksel mekânlarda onlara yaşam katan, birbirini selamlayan, haklarına saygı gösteren incitmeyen ve incinmeyen yaşayanları, sakinleri ile birlikte olmuştu.

Gezginler Unutmaz
Yunus Nallıhan dan başlayan Hacı Bektaş ı Veli ye, icazetle Kâbe ye kadar ulaşan yolculuğunda İpek Yollarında Dervişlerle, Kervancılarla, yolcularla yaptığı sohbetlerde bu olgunluğa erişmiş “Bizim Yunus '' olarak dergâhına dönmüştü. İşte gezginlik budur.

Turist gibi olmaktan turist gibi gidip gelmekten farkı budur. Gezginler sizi terk etmez. 100 yıllar sonra şiirlerini yaktıran Molla Kasım ı kendine getiren uyarısını (Derviş Yunus bu sözü Eğri büğrü söyleme Seni sıygaya çeker Bir Molla Kasım gelir) ben bugüne kalan değerlerin yeniden anlaşılması için de gündeme taşımak istedim.

Üçüncü Şura Kararlarında Anadil Etkin Türkçe tanımı ile yansımış bir karardan söz ediyorum. Bu bağlamda bugün huzurunuzda Öncelikle öz değerlerimiz açısından kendi dilimizde ve kurallarımızla bir şeyler yapmalıyız.
Kendi değerlerimizle yapalım, özentilerden vazgeçelim. Dilimiz bizimdir, yeterlidir. Turizmi de sanat gibi halk için YUNUS gibi halk için yapalım. Onlar turist gibi gelip gidiyorlar. Bizler nesiller boyu buradayız.

Konuk Severlik Kültürü
“Tanrı Misafiri '' kavramı hiç bir dilde ve kültürde yok. Bu ilahi güzel kavramı ticarete, istatistiklere yansıyan yönü ile değil Anadolu nun sözcükleri olan gezginler, konuklar bazına ifade edelim.
Tanrı Misafirleri turist gibi gelip geçen kişiler de değil. Bereketleri ile gelen, izlenimleri ile dönen ve bizim değerlerimizi paylaşan kişiler. O zaman bu işin bir istatistik olmadığını hizmet veremeyeceğimiz sayılarla gişe memuru zihniyeti ile yapılmaması gerektiği anlamına ulaşıyoruz.
Konuk ekonomisi bir sanattır, sayı işi değildir. Bu Anadolu da “Konuk Severlik '' olarak yerleşmiştir. Biz de Yunus gibi bu kavramın derinliklerine inebilelim, yaşayıp yaşatabilelim.

Burada Geri Görüş Aynası ilkesi olarak yer alan bir kavramdan söz etmek istiyorum. Kuram şunu söylüyor. Yola çıktığımızda ileriye güvenli, adı geri görüş olmasına rağmen ileriye güvenli gitmemizi sağlayan bir kullanımdan söz ediyoruz.
Bende 1966 yılında başlayan Yunus un yol göstericiliğinde bir çizgi seçtim. Günümüzdeki birkaç olayı da buna bağlamak istiyorum.

Kültür Yönetim Planı
Geçen yayınlanan “Kültürel Kalkınma Eylem Planı '' nın ve “Üçüncü Kültür Şurası '' kararlarının bir arada değerlendirilmesi konusundaki kişisel görüşlerimi ekleyerek turizm medyasında ilk kez gazetemizde haber ve magazin ağırlıklı olmayan yorumlar şeklinde paylaşmaya buradan başlamak istiyorum.

Her yıl bir ilin Kültür Yönetim Planı çerçevesinde “Türkiye Kültür Şehri '' olarak ilanı bu plana 80 yıllık bir hedef kazandırmış oluyor. Bu nedenle de ne kadar erken başlansa yerinde olacak.


MARSYAS Festivali
Tanrı Apollon ve yarı tanrı aynı zamanda Anadolulu Marsyas arasındaki dünyanın ilk müzik yarışmasını konu alan bu festivali Hacettepe Üniversitesindeki dersimde sunumu ile gündeme taşıyan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Bu yıl Dinar Belediyesi ve Kocatepe Üniversitesi tarafından düzenlene MARSYAS Festivali nedeniyle Afyonkarahisar ilimizin aday olabileceğini düşündüm. Konuyu Fuar sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Mehmet TANIR la da paylaştım. http://www.marsyasfestivali.com/
Festival dünyadaki ilklerden birini taşıması nedeniyle önem taşıyor. Ülkemizdeki ve yurt dışındaki sanatçılarımızın da ilgisini çekebileceğini düşündük.

Dostumuz Rene GIESSEN in Kocatepe Üniversitesinden Cihat AŞKIN ın katkıları ile gelecek yıllarda uluslararası niteliğinin daha da artacağını düşünüyorum.

Anadolu nun bize armağanı olan “Kültür Ürünlerimizi ve “Kültür Üretimlerimizi“ uzun süredir özenle işlemeye çalışıyor ve yazılarımızı “Kültür Endüstrisi-Kültür Diplomasisi bazında yeni kuram ve kavramlarla özdeştirmeye, genişletmeye çalıştığımız bu dönemde Afyonkarahisar da düşünülen 3 müzik etkinliğinin, Gordion da Midas ın Kulakları Operası ile birleştirilmesi Frig Vadisini dünyanın en uzun sunum vadisi haline getirecektir..
www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=2317 www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=2807

Truva Festivali
Çanakkale TRUVA 2018 Festivaline hazırlanıyor. Ancak benim izlenimim tanıtım çalışmalarında Hollywood yapımı Truva Filminin tanıtımı ön plana çıkıyor. Tahta Truva Atı yerine sanayi ürünü emanet at efsanenin değerini düşürüyor. Bu konuyu konuşmam sırasında özgünlük ve özgüllük kavramları ile paylaşma fırsatım olmadı. www.turizmhaberleri.com/KoseYazisi.asp?ID=3424

Beldelerimiz ve Yaşam Geleneğimiz
Yaşanabilir beldeler (beledül emin) oluşturan 12 bin yıllık bir geleneğin tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor.

Kasabalarımız için model ithal edenleri bize Etileri, Hititleri anlatan Çatalhöyük teki ilk kentsel plan ve yaşam ilkelerini anlatıldığı etkinliklere davet etmek isterim. Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki tableti görmelerini isterim. Anadolu beldelerinin yazılı olmayan yaşam tarzlarından yaşam kalıpları oluşması için etkinlikler yapmaya çağırmak isterim. Çorum dan gelen katılımcılarla paylaşmak fırsatım olmadı ama bu konuda hayli çaba harcadıklarını biliyor ve kutluyorum.
Kendi kavramlarını ve kurallarını üreten bir toplum olmanın yolunu açmak gerekiyor. Bizim telifimiz evimize BİZİM YUNUS olarak dönmenin gizeminde saklı.

Buradan yine bizim olan bir başka düşünüre Mevlana ya ulaşırken “ya göründüğün gibi ol, ya da olduğun gibi görün '' kavramını öncelikle tanıtımda doğru ve tamamlayıcı etkiler oluşturulacak şekilde kullanılmasını öneriyorum.

Türetici
İnsanlar kendilerini ve kendileri için bir şeyler yaratmanın (self-made-man www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=2856) olmanın yollarını aradılar, 2000 yılda elde edilen gelişmelerin 1 yılda elde edildiği bu dönemde öneriler oluşturabilecek olgunluğa Türetici Kimliği denilen yeni bir aşamaya eriştiler. Yunus un şiirlerindeki olgunluğu tekrar yakalamak için uğraştığını söyleyebiliriz. Yenileşim (inovasyon) endeksinde 16 basamak ilerleyen bir ülkenin gezginler için de sunabileceği pek çok şey vardır. www.turizmhaberleri.com/KoseYazisi.asp?ID=3380

Turizm Sevinci ve Direnci
2015 yılında İzmir de yapılan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) 55. Dönem Avrupa Bölgesel Komisyonu toplantısı sırasında bazı turizm özel sektörü temsilcileriyle UNWTO arasında Turizmde Global Etik İlkelere Özel Sektör Taahhütnamesi imzalanan Turizmde Dünya Etik İlklerine de değinmek isterim.
Prensip kararları Dünya Turizm Örgütü nün İstanbul da yapılan Genel Kurulu nda sırasında Turizmde Etik İlkeler kurallarına uyulması kararı alındı alındı. Destek veren kuruluşları turizmi dirence döndüren ülkelerde ve DTÖ nde imzalarının arkasında olmalarını bekliyoruz. Suskunluklarını bozmaları gerekiyor. www.turizmhaberleri.com/KoseYazisi.asp?ID=3420

Ankaralı Gezginler
Bu etkinlik sırasında bizi masasında dinleyen, kitaplarını ve anılarını gezgin kimliği taşımak isteyenlerle paylaşan Ankaralı Gezginler Kulübü Başkanı Timur ÖZKAN ın fuar sırasında paylaştığı bir önemli Ankara Endemiği olan “Ankara Çiğdemi '' kitabı için kutlarken gezgin kavramını yerleştiren ve Ankara yı ön plana çıkaran çabalarına teşekkür ediyorum.

---------------------------------------------
(1) O günlerde de İç Turizm, Dış Turizm Ev Pansiyonculuğu ve Oteller bazında Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihat KÜRŞAT ın hazır bulunduğu Münazara da ele alınmış, Yayın Kurulunda Şefik KAHRAMANKAPTAN IN bulunduğu KABATAŞ Dergisinde yayınlanmıştır.
          |                              

Hüsnü GÜMÜŞ
FİJET-ATURJET ÜYESİ
28 Mart 2017 Salı
Mesaj Gönder 1667 Yorumlar

Yusuf YAVUZ
Yazara Mesaj gönderin
MERMER OCAĞI RUHSATI VERİLEN ARAZİ GENETİK HAZİNE ÇIKTI!

Fatih KUTLU
Yazara Mesaj gönderin
MARDİN MİDYAT HASANKEYF 2

Kemal ŞENDİKİCİ
Yazara Mesaj gönderin
MARDİN KAPI HİÇ ŞEN OLMUYOR

A.Nejat Şardağı
Yazara Mesaj gönderin
HEORTOLOGİE

Cem POLATOĞLU
Yazara Mesaj gönderin
SAKLI CENNET ARTVİN

Nilgün ATAR
Yazara Mesaj gönderin
TURİZMİN GENÇ ROL MODELİ: SİDAL YAŞAR

Elif ÇALIŞKAN
Yazara Mesaj gönderin
HAYVANLARLA KONUŞABİLSEK NE GÜZEL OLUR

Olay SALCAN
Yazara Mesaj gönderin
TEOS Yorum VAR !

Şebnem Başdere ORMAN
Yazara Mesaj gönderin
IBO KONSTANZ GÖLÜ FUARI VE KAPANIŞI Yorum VAR !

Tüm Yazarlarımız
Koşe Yazıları RSS hizmeti
. . .