Cİ ZİRVESİNİN ARDINDAN...

Gelenekten Geleceğe Coğrafi İşaretler..

Gelenekten Geleceğe teması altında Anadolu nun yerel değerlerinin Ankara ya taşındığı “Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi '' Ankara Ticaret Odası konusuna hakim ev sahipliği ile yaptı. Zirve sırasında düzenlenen sunumlarda ülkenin sahip olduğu potansiyel gözler önüne serildi.
28-29 NİSAN günlerinde gerçekleşen etkinlik gazetemiz de dahil olmak üzere tüm medyada haber bazında ele alındı ve paylaşıldı.
www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=31727- www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=31726

Evrensel ve Yöresel Anlam Taşıyor
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adları nın Tescil Belgesi için yetkili kurum Zirvenin paydaşları arasında yer alan Türk Patent ve Marka Kurumu dur. Gerekli bilgilere www. Turkpatent.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabiliyor.
Kurumun tanımına göre Coğrafi İşaret “Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren ad veya işaretleri '' ifade ediyor.
Coğrafi işaret geleneksel ürün adlarının tescili aynı zamanda sahip olunan kültürel değerlerin korunmasını ve geleceğe aktarılmasını da sağlamaktadır.

Toplantıların Sonuçları Paylaşılmalı
İki günde 7 binin üzerinde kişi tarafından ziyaret edilen etkinliğe katılan ve genelde gıda bazında ürünlerini sergileyen yörelerin yanı sıra her alanda konusunda uzman olan kişiler çeşitli oturumlarda görüşlerini paylaştılar.

Üçüncü kültür Şurası Kararları kapsamında Medya ve halkla ilişkiler, kültür politikalarının oluşmasında önemsenmeli, ancak sadece “ses getirsin veya “haber olsun yaklaşımlardan vazgeçilmeli, kurdele kesimi ve açılış töreniyle biten (bitmiş gibi olan) etkinlikler yapılmamalıdır. İfadelerinin bir sonucu olarak da Ülkemizde ilk kez düzenlenen bu etkinlikte sunulan paylaşımların yayınlar halinde kamuoyuna açılması dileğini iletmek istiyorum.
Bu yayını özellikle Düzenlenen panellerin, sergilerin üreticiler ve halkımızda da farkındalık, merak ve sevinç oluşturması açısından önemli buluyorum.

Kendini Yenileyen Bir Süreç
Zirve Türk Patent ve Marka Kurumu na ve Avrupa Komisyonu na başvurusu yapılmış ürünlerin tanıtımı için fırsat sunulmuş bir fırsattır.

1863 de İstanbul da düzenlenen Sergi-i Umumi-i Osmani den sonra 1871 de Alameti Farika ürünlerin benzerlerinden ayırmaya yarayan işaretler olarak bir tüzükle mevzuatımıza ilk defa giren marka, patent, alametifarika (Ürünleri benzerlerinden ayırmaya yarayan işaretler) kavramlarının günümüzde de coğrafi İşaretli Ürünler bazında bir değeri ifade etmesinin yolu aradan geçen uzun yıllardan sonra Ankara da paylaşılmış oluyor.

Üretici ve Tüketicilerin bu anlamda eğitilmelerinin Zirvenin gelecek yılları etkileyecek sonuçları arasında unutulmaması gerekiyor.

Yazımda Söz konusu ürünlerin potansiyel alıcılarının katılımı ile ürünlerin ticarileşmesine katkı sağlanması amaçlarına uygun olarak son gün gerçekleşen iki toplantının zirvenin amaçları ile ilgili ipuçlarının özetlediği ve üreticileri de kapsadığı görüşü ile sadece onlara değinmek istiyorum.

Anadolu nun Buğday Zevki ve Geleneği
Mine ATAMAN ın, ATO Başkanı Gürsel BARAN ın da hazır bulunduğu son toplantıda yaptığı “Bir Dilim Ekmek İle Dünyaya '' konulu sunumu Gelenekten Geleceğe taşıyan yönleri ile zirvenin özeti niteliğindeydi.

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü nün Anadolu nun renkleri ve gelenekselliğini çağdaş çizgilerle bağdaştıran defilesi öncesi sunum yapan Sayın ATAMAN Hayal, Proje ve Gerçek arasında Göbeklitepe de 10 bin yıl önce başlayan bir geleneği 2023 yılına uzanan ödüllerle sonuçlanan bir süreçte te ele aldı.

Harman Yerleri, Taş Değirmenler ve Soframız
Düşünce proje ve gerçekleşecek etkinlikler konusundaki görüşlerini, açılarken bir dilim ekmeğin geçtiği yolun zorluklarını anlattı.

Tohumun toprakla buluştuğu günden başlayan Harman, Değirmen ve tüm çalışanların sanayi devrimden sonra dünyada adı “ekmek parası '' olan çabalarının 10 bin yıl önce Göbeklitepe de başlayan serüvenini günümüzde Anadolu Projesi olarak anlatırken bu heyecanın paydaşlarını da Meraklı bir Turizmci, Yenileşimci bir Çiftçi ve Hevesli bir Girişimci olarak tanımladı.

Toprak, Ekmek, Yöre
Buğdayın gen kaynağı, üretimi ve Avrupa çapında tescilli ürününü temsil eden Göbeklitepe, Karacadağ ve Zeugma üçgeninde gerçekleşecek bir etkinliğin ile 2023 yılında Dünya Turizm Ödülü (WTA) ne sahip olması, bunun sembolü bir dilim ekmek olan bir yemekle kutlanmasının ilham kaynağının 29 NİSAN 2017 günü olması dileğini ifade etti.

Harman Yeri Markası, Kastamonu ve Trabzon Ekmeği dilimlerinin dünyaya yeteceği bir ortamda kısa vadeli bir proje olarak da Frig Ekmeği nin hemen üretimine geçilebilmesi için ATO Başkanı Sayın BARAN dan söz aldı.

Yerinde Değer Kazanan Lezzetler
Frig Yemekleri Ankara Kongre ve Ziyaretçi Bürosu tarafından hazırlanan ATO tarafından desteklenen IMDA Kongresi sırasındaki Midas ın Son Akşam Yemeği sırasında ve Ankara ATO Meclis, Üyesi Seçim AYDIN tarafından “Yerinde Değer Kazanan Lezzetler '' olarak sunulmuştu. www.turizmhaberleri.com/KoseYazisi.asp?ID=2645
Frig Ekmeği konusu da TRAVELEXPO Ankara sırasında yapılan sunumda dile getirilmişti.
Sayın ATAMAN ın Buğdayın Bademle zenginleştiği bir ürün olarak yeniden gündeme taşıması ile gerçekleşmesi için gerekli ortamın yolu açılmış oldu. Kendi deyimi ile hikâyeye ve duyguya inanmanın kültürel gücü bir yapıya kavuşmuş oldu.
Sayın ATAMAN sunumunda ayrıca Sayın BARAN ın açılış konuşmasında değindiği Yerli Malı kavramının tekrar yerine oturması konusunda Yetmişinci Yılında Yerli Malı Haftası başlıklı yazımızda (www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=3332) yer alan hususların da bu anlamda bir teyidini yapmış oldu.

Üreticiler ve Kooperatifler İçin Yeni Politikalar
Son oturumlarda değinmek istediğin bir başka huşu da TKDK sunumlarında yer alan coğrafi işaretli, ürünlerin ülke çağında yaygınlaşmasının getireceği yeni ekonomik yapı oldu. Üretim, tüketim, paylaşım pazarlama, tasarruf gibi yeni kavram ve oluşumların yerli malı kullanımı alışkanlığının yaygınlaşmasının ortaya çıkartacağı gelir ve paylaşım sürecine hazır olmak gerekiyor.

Kurumsal yapılanmaların yeniden ele alınması bazında sonuçlara satın alanların ve üreticilerin hazırlanması sürecinin ana politikalardan biri olarak ele alınması gerekliliği de kamuoyuna taşınmış oldu.

Son oturumlarda Dünyada üretiminde söz sahibi olduğumuz bir değerli ürün olan Bal ın da ülke bazında yeniden tüm yönleri ile ele alınmış olmasını 29 EYLÜL de İstanbul da yapılacak olan Dünya Arıcılık Kongresi öncesinde not alınması gereken ayrı bir nokta olarak değerlendiriyorum.

Düşünce de Özgün Bir Coğrafi İşarettir
Bizim olan her şeyin adı, kavramları ve içerdiği düşünce ile bizimdir ve yerli malı olmanın önemi de budur.

Geleceğin turizm ve kültür ekonomileri algı, özgünlük ve farklılık üzerine kurulacağını ifade ettiğimiz, www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=2154 yazımıza da atıfta bulunarak: bu anlamda ilk gezinin UNESCO nun Anadolu da Felsefeye Yolculuk programın ikinci gezisi kapsamında adı Sinop la anılan Diyojen le başlatılmış olduğunu duyurmak isterim.

Bu aynı zamanda düşüncenin ve düşünürlerin de Coğrafi İşaretlenmesi (mahrecini /menşeini belirleme) anlamında da bir ilkti.

Sayın Mine ATAMAN ın da projesinde yer verdiği gibi Anadolu da Felsefe Turlarının özel bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Anadolu daki felsefi birikim, evrensel düşünceye katkısı olan tüm yaşananlardan, Eski Yunandan, Anadolu mitolojisinden ve daha eskilerden kaynaklanıp Tasavvuf ile manevi yaşamda yeni esintiler oluşturan bir zenginliğe sahip.

Özgünlüğünü henüz kaybetmemiş, korumak ve korunmak için çaba veren, yabancı kaynaklardan isimler alan yörelerin ve mekanların gelecek nesillere de unutulmadan aktarılması için oralardaki gizemleri değerlendirebilmeyi ve 12 bin yıla uzanan geçmiş içerisinde yoğunlaşan bu birikimi geleceği yaşayacak nesillere benimsetmek ve ömürlerini uzatmak çabasından bahsediyoruz. www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=25357

Zaman tünelinden geçerken ekonomi, üretim ve kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesi düşüncesini paylaşırken yönlendirenlerin de bizlerden olması gerektiği kavramların da dilimizden seçilmesi, yaşantımızda
Ekonomiye katkıyı özgül ve özgün kaynaklarını kullanan insan, emek ve ürün olarak onları bir arada üretime yönlendiren girişimcilerin varlığını ve gerekliliğini hissedebilen, çaba veren bir nesil olarak bu uyumla yer alması gerektiğini önermek istiyorum.

ATO ya Teşekkürler
Öncelikle uzun soluklu bu etkinlik için çaba harcayan ATO çalışanlarına emekleri için teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu çabaya destek veren Komite Üyelerini, Yönetim Kurulunu ve Başkanı ülke adına çok önemli bir konuyu gündeme taşıdıkları için de kutlamak gerektiği düşüncesindeyim.

Turizmhaberleri.com olarak Zirvenin gelecek yıllarda da yeni kavramlarla desteklenmiş olarak devamını ve yeni bilinçlenmelere, yenileşimlere vesile olmasını diliyoruz.

          |                              

Hüsnü GÜMÜŞ
FİJET-ATURJET ÜYESİ
01 Mayıs 2017 Pazartesi
Mesaj Gönder 1518 Yorumlar

Yusuf YAVUZ
Yazara Mesaj gönderin
800 YILLIK SELÇUKLU MEZARLIĞINA RULO ÇİM DÖŞENDİ!

Fatih KUTLU
Yazara Mesaj gönderin
İÇİNDEN NEHİR GEÇEN ŞEHİR: ROMA

Nilgün ATAR
Yazara Mesaj gönderin
NEJAT ŞARDAĞI'NDAN İKİ ÖNEMLİ ULUSLARARASI KATILIM ÇAĞRISI!

Kemal ŞENDİKİCİ
Yazara Mesaj gönderin
MENÇUNA

A.Nejat Şardağı
Yazara Mesaj gönderin
TURİZMİN GELECEĞİ... GELECEĞİN TURİZMİ

Merve Baş BULUT
Yazara Mesaj gönderin
ENGELSİZ ÇOCUKLUK…

Olay SALCAN
Yazara Mesaj gönderin
CHENONCEAU ŞATOSU, LOIRE VADİSİ, FRANSA

Cem POLATOĞLU
Yazara Mesaj gönderin
SAKLI CENNET ARTVİN

Elif ÇALIŞKAN
Yazara Mesaj gönderin
HAYVANLARLA KONUŞABİLSEK NE GÜZEL OLUR

Tüm Yazarlarımız
Koşe Yazıları RSS hizmeti
. . .