ANADOLU SU KÜLTÜRÜ MERKEZİ

Bugün Denizcilik Bayramı,


25 HAZİRAN Dünya Denizciler Günü nden sonra ülkemizin denizlerine hâkim olma yönündeki ve yat turizminin gelişimindeki önemine rağmen yeterince kutlanmayan “1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Haftası '' nın yasanın ruhuna uygun olarak ülkemizin gölleri, nehirleri, karasuları ve denizlerinde konuyla ilgili faaliyetleri kapsadığına ve kutlamalar sırasında turizmin de özel bir yeri olduğunun ortaya konmasına değindiğimiz yazılarımıza atıfta bulunarak; Sinop Kotraları ile birlikte Atlas Okyanusu nu iki kez geçen Kadir UĞUR u ve bu özel günü tekrar kutlamak istiyorum. www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=1122
www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=29267
www.turizmhaberleri.com/KoseYazisi.asp?ID=3568

Suya Bağlı Turizm
Doğayla buluşma noktalarına yönelik içeriği olan Suya Bağlı Turizm (Aquatictourism) ile birlikte Yat Turizminden Deniz Turizmine uzanan gelişmeleri ele aldığımız yazılarımızda Anadolu nun zengin doğal kaynaklarını düşünceler ve toplumsal yaşam koşulları ile birleştiren değerleri arasından yer alan 4 temel elementten suyun daha yeterli koşullarda ve yeni kavramlarla değerlendirilebilecek kültürel izler taşıdığına da değinmiştik. www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=28781

Bu konudaki araştırmalarda da vurgulandığı gibi Anadolu da mevcut su kültürünün tarım dışında da sağlık ve temizlik için kullanıldığı, Romalılardan kalan Hamamların bir toplumsal yaşam unsuru olarak yaşama katıldığı tespit edilmekte Suya Bağlı Turizm kavramı da yeni bir içerikle karşımıza çıkmaktadır.

Araştırmacılara göre Kimi yerde suyun bereketi, kimi yerde sağlık kaynağı olması, kimi yerde de ruhun arındırılması ve kötülükleri alıp götürmesi yönünde inançların devam ettiği bugün Anadolu da ve Orta Asya Türk halkları arasında görmekteyiz.

Bu çalışmalarımız sırasında bilim dünyasının da bu konuya gösterdiği yakın ilgiden yola çıkarak kültür ve turizm dünyası ile bir makalenin boyutları kapsamında aktarmaya çalıştığımız düşüncelerimiz için ANRO nun Ankara Roma Hamamları Açık Hava Müzesi ne düzenlediği mesleki gezi destekleyici, tamamlayıcı bir ilgi oluşturdu. www.anadolumedeniyetlerimuzesi.gov.tr/TR,77792/ankara-roma-hamami.html

ANRO nun Gezisi
Ankara Rehber Odası nın düzenlediği Ankara nın tarihine tanıklık eden, az bilinen, tanındığında ise yeni projelere konu olabilecek merkezlerine düzenlediği, 65.000 M2. Lik sergileme alanında Ankara nın tarihsel gelişiminin izlerini taşıyan Roma Hamamı Açık Hava Müzesi gezisi de aydınlatıcı bilgilerin uzmanlar eşliğinde paylaşıldığı gezilerden biriydi.

Bu geziyi de Ankara nın Cumhuriyetin kuruluş izlerini ve tarihi yapısına ait önemli izleri Ulus semtinde pek çok gezi programlarına dahil edildiğinde gezginlerin onu dışında da arkeoloji ve sanat tarihi öğrencilerinin ziyaret ettikleri Roma Hamamı Açık Hava Müzesi nin ANRO sayesinde yeni bir yaşam kazanacağının işareti olarak değerlendirmek istiyorum.

Ankara nın turizm yapısının kitle turizmi olarak tanımlanamayacağı, araştırmacılara yönelik olması gerektiğinin bilinci ile yapılan ANRO gezilerinin kadrini kıymetini bilen gezginlere ve önermek yerine bu zengin ortamda ANRO gibi kişisel ve kurumsal olarak yer almakla mümkün olabileceğini hatırlatmak istiyoruz.

skürsiyon (Bilimsel Araştırıma Gezileri) tabirini ilk kez Soğuksu Milli Parkı çalışmaları sırasında 1960 lı yıllarda Zekai BAYER den duymuştum. Sayın BAYER Milli Parkların aynı zamanda bilimsel araştırma alanları olacağını ve dünyanın her yerinden araştırmacı ve gözlemcilerin ilgi odağı olabileceğini, yeni bir turizm anlayışı olarak açıklamıştı. www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=31483

Ekskürsoyonistler olarak bilinen meslek gruplarının yaptıkları tetkik ve araştırma gezileri aynı zamanda gözlem niteliğinde olup ve farklı tarzlarda hazırlanmaktadır. Bu kapsamda Turizm tanımlarımızda OECD nin istatistik amaçlı tanımlarının dışına çıkılması gereğini bir kez daha ifade etmek isterim.

Ankara Kalkınma Ajansı
Ankara nın bir başkent olarak önemini ortaya koyan projeler ve yayınlarla geniş bir katkı sağlayan Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Beypazarı Paşa Hamamı nda oluşturulan Hamam Müzesi nin daha gelişmiş bir modeli olarak sergilerin ve etkinliklerin yer alacağı kent merkezinde çok değerli bir ortam oluşabilecektir.
www.ankaraka.org.tr/tr/turkiyenin-ilk-hamam-muzesi-ajans-destegiyle-beypazarinda-acildi_251.html

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri nin Roma Hamamını ziyareti sırasında Bakanlık tarafından devam eden restorasyon çalışmaları kapsamında olası iş birliklerinin de görüşüldüğü bilinmektedir.

Ş. Nezih KULEYİN tarafından hazırlanan bir Ankara Kalkınma Ajansı Yayını olan Seyyahların Gözü İle Ankara kitabında yer alan kavramların yeniden gündeme taşınacağı bir araştırma merkezi de bu bünyede yer alabilir. www.ankaraka.org.tr/tr/seyyahlarin-gozuyle-ankara_3866.html

Bu yayında yer verilen GÖLBAŞI HANI, Hürriyet Oteli gibi pek çok özgün isme sahip olan Ankara nın Kimliğini Arayan Kent tanımının dışına çıkmasının yolu da bu özel yapıların değerlendirilmesi ile açılabilecektir. www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=3694

Sağlık Pınarlarımız Akıyor (SPA)
Seçim AYDIN ın Turistin Not Defteri Köşesinde Sahip olduğumuz Sağlık Pınarlarımıza değer katacak olan, “Kaplıca Şehri Yapılanması '' , konusunun gözden uzak tutulmamasını ve Belediyelerimizin bu konuda Ankara Kalkınma Ajansımızın desteği ile seminerler düzenlemesi önerisinden yola çıkarak Öncelikle Ankara nın Şifalı Sularla Esenlendirme imkanlarının ele alınacağı uluslararası bir açık hava toplantısı ile 27 EYLÜL Dünya Turizm Günü nde bir etkinlik yapılabileceğini düşünüyorum.
www.secimaydin.com/tnd_all/tnd_2012/196-22_Eylul_2012.pdf

Roma Hamamı Merkezli Projeler
Elmadağ ından getirilen su ile o tarihlerde nüfusu 100.000 olarak tahmin edilen Ankara halkına ve özellikle de Roma lı askerlere hitap eden bu yapının yeniden düzenlenmesi çalışmaları devam ediyor. Bitiminde bugün olduğu gibi sadece bir ziyaret yeri mi olmalı; yoksa Anadolu nun Hamam ve Şifalı sular geçmişine uzanan gelen izlerin yansıyacağı “ANADOLU SU KÜLTÜ MERKEZİ '' olarak mı hizmet vermeli.?

Caracalla (M.S 212-217) devrine tarihlenen yaklaşık beşyüz yıllık bir süre içinde devamlı kullanılmış Hamam binasının doğusunda yer alan sütunlu yolun, antik Ankyra şehrinin kutsal alanı olan Augustus Tapınağı nın, günümüzde duvar komşuluğu devam eden Hacı Bayram Külliyesinin bulunduğu yere kadar uzandığı bilinmektedir.

Roma İmparatoru Marcus Aurelius Antoninus, İmparatorluğun en geniş sınırlara sahip olduğu dönemde güzelliği tüm imparatorluğun dillere karısı Fulvia Plautilla adına yaptırdığı rivayet edilen Yozgat Sarıkaya Fulvia-Caracalla Hamamı na da uzanacak bir önderlik imkanı da bulunmaktadır. www.yozgatkulturturizm.gov.tr/TR,92801/sarikaya-roma-hamami.html

Özgün isimlere, geleneklere, üretimlere, bilinirlik ve belirleyiciliklere konu olan Anadolu Hamam geleneğinin birçok ressama, müzik eserine, şaire, yazara konu olan genişliğinde böyle bir merkezin ilgi çekici derinliklere sahip etkinliklere konu olacağı açıktır.

Ankara nın 2 ya da daha çok kongre ve toplantı merkezini taşıyabilecek bir potansiyeli olduğu açıktır. Bunlardan biri Roma Hamamı, diğeri de buradan Hacı Bayram Külliyesi ne uzanan su yolu üzerindeki Augustus Tapınağı olabilir.

Başkan Suat TURAL, geziye katılan önceki Başkanlarımıza ve Hülya Hanım ve rehber arkadaşlarımıza da Ankara nın her gün önünden geçilen, ama uğranılmayan bu köşesine gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum.
Değişmeyen yenilenmeyen düşünceler ve bakış açıları ile hep aynı sonuçlara ulaşılacağına yer veren kavramların etkisinde kalmadan üretmeye çalışanlar mutlaka iyi sonuçlara varacağı dileğimle birlikte bir değerli araştırmacımızın tespitleri ve sorularına yer vermek istiyorum:

- Geleneksel değerler arasında yer alan tarihi Türk hamamının ve yıkanma kültürünün geleceği ne olabilir?
- Anadolu nun kültür yükünü yansıtan ve her kentini, her semtini bezeyen hamamlarımızı nasıl koruyabilir, kurtarabiliriz?
- Yaşayabilmeleri için günümüzü donuk ve mahalle gelenekleri çerçevesinde, turizm de dâhil, ne gibi işlevler verebiliriz?
- Ve her şeyden önce Anadolu nun çok renkli, tarihi kültür dokusunun ilmekleri arasına nasıl tekrar yerleştirebiliriz?


YENİSEY Konçertosu
Yaşamlarında Yenisey Irmağının sularının izlerini taşıyan Anadolu Halkının geleneklerini yansıtan Almanya nın GIESSEN Şehrinde yapılan ilk seslendirilişi sonrası Bestecisi Rene GIESSEN tarafından Türk Halkına ithaf edilen YENİSEY KONÇERTOSU nun Dünya Prömiyerinin bu alanda yapılması da bir başka önerim olacak. www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=3799
www.klasiknotlari.com/tr/178/Rene_Giessen.html
--------------------------------------------------------
(*)Başlığı araştırmacıların makalelerinde yer alan “Türklerde Su Kültürü '' ; Su Kültü gibi kavramlardan aldım.
- Türk Ve Dünya Kültüründeki Su Kültü Üzerine Düşünceler
Eyüp AKMAN
http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/eyup_akman_turk_ve_dunya_kulturu_su_kultu_uzerine.pdf
-Türk Hamam Kültürünün Spa & Wellness Mekânlarının Tasarımına Etkileri
Banu APAYDIN BAŞA∗
www.dieweltdertuerken.org/index.php/ZfWT/article/download/21/basaUES
-Anadolu Su Kültürü: Türk Hamamları Ve Yıkanma Geleneğinin Kökleri Ve Geleceği
Fikret K. YEGÜL *http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/14/1651/17643.pdf
-Türk Mitolojisinde Su Kültü ve Yada Taşı
Ekrem Ayan
https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=365517&/T%C3%BCrk-Mitolojisinde-Su-K%C3%BClt%C3%BC-ve-Yada-Ta%C5%9F%C4%B1-/-Ekrem-Ayan-


          |                              

Hüsnü GÜMÜŞ
FİJET-ATURJET ÜYESİ
01 Temmuz 2018 Pazar
Mesaj Gönder 1376
 Yorumlar
REFIK BAŞDERE yorum yaptı... Yorum Ekleyin
Değerli Yazarım 02.07.2018

Değerli Yazarım, sevgili Dostum Hüsnü Gümüş, tarihin derinliklerinden topladığınız su kültürüne ilişkin bilgiler ve umut veren gelişme haberleri için müteşekkirim. Akan su, yürekteki sıkıntıların, akış kulvarında gözden kaybolup gidişinin ferahlatıcı bir resmidir. Çağlayan şelaleler, toprağın gözeneklerinden fışkıran berrak içilesi sular ise, tasavvuru ile dahi, kuruyan/ çatlayan dudaklara sürülmüş merhem gibidir. Kendisini doyuran besleyen ulu çınarlar, suyu ulaştıran Yüce Tanrıya, rüzgar oluşturan bükülüşleri ile adeta ibadet etmektedirler. Denizlerdeki her katre, hayatın sonsuzluğuna dair, yaratanın işaret ettiği mucizevi bir gerçek/istikamettir. İşte düşünce ve duygu aleminin kaynağını oluşturan, bazı filozofların, " HAYAT SU DUR" varsayımından da hareket edersek, bir tarih ve iklim zenginliğine sahip ülkemizde, HES projeleri ile ve cahil zihniyetin doğa ve su kaynaklarını yok etmeye ilişkin faaliyetleri aralığında ne yazık ki, düşünmek ve akılcı kararları almak ihtiyacındayız. Suyu besleyen yeşil örtü ormanlarımızın hiç olmazsa, mevcut örtüsünün korunmasına yönelik bir istek ve iradenin gücünü yitirdiğini görmek, yüreğimde büyük üzüntü oluşturuyor. İzniniz olursa, su konusu ile ilgisi bağlamında DAMLALAR başlıklı aşağıdaki şiirimle, sayfanıza ve yoruma biraz renk katmak isterim. Sevgi ve saygılarımla . Refik BAŞDERE Sevgili dostlarım, bereket dolsun toprağa, kuruyan/susayan yüreklere. Dün akşam bir sağnağa yakalandım. Beni, Marmaris'in yorgun dalgalarını ve martıları ıslattı, ansızın. İşte bu aralıkta peşipeşine düşen, kesilmeyen damlalarla aşağıdaki söyleşiye düştük. DAMLALAR Ne aceleniz vardı damlalar, Biliyorum, erken geldi bahar, Ama benim ruhumda, geçmişimde, Daha nice yorgun, nice ıslak hatıralar. Neydi aceleniz damlalar, Ardınızdan gelecek Nisan yağmurları, Kırk İkindiler, Ahmak Islatanlar var. Nesine ıslattınız beni damlalar, Ben kurumuş bir dal, Oysa size sevdalanmış tomurcuklar, Bahara yelken açmış gonca güller var. Öfke saçar, Maşukun sayfaları arasında kuruyan yapraklar, Gözyaşları ile, nedir bu aranızdaki bağlar Bu nem, bu gam, bu buhar, daha nice muammalar, Anlamadım, beni niye ıslattınız, damlalar..... Refik BAŞDERE Marmaris, 03 Mart 2016

Yusuf YAVUZ
Yazara Mesaj gönderin
CİNAYET GİBİ KAZA 19 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİYİ CANINDAN ETTİ

Şebnem Başdere ORMAN
Yazara Mesaj gönderin
TURİZMDE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM

Kemal ŞENDİKİCİ
Yazara Mesaj gönderin
EMNİYET KEMERİNİN FENDİ, ERİK DALINI YENDİ

Dilara Bahtiyar SARI
Yazara Mesaj gönderin
'ANTALYA'NIN SAĞLIK TURİZMİ: POTANSİYELİ, ZORLUKLARI, HEDEFLERİ

Nilgün ATAR
Yazara Mesaj gönderin
REHBER İN AŞAĞI..! İŞTE SEKTÖR GERÇEKLERİ...

Asil S. TUNÇER
Yazara Mesaj gönderin
BAKSI MÜZESİ

Uzm.Dr. Sinan İbiş
Yazara Mesaj gönderin
MEDİKAL TURİZMİN KÜRESEL EĞİLİMLERİ

Olay SALCAN
Yazara Mesaj gönderin
KAYIP ŞEHİR PETRA

Tüm Yazarlarımız
Koşe Yazıları RSS hizmeti


İslami Oteller
Otel Fiyatları


. . .